Categorie | Infrastructuur

Afspraken zorgkoepels maken doorstart LSP mogelijk

De landelijke organisaties van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV) en huisartsenposten (VHN) hebben afspraken gemaakt die de doorstart in 2012 van de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor het regionaal uitwisselen van medische gegevens van patiënten mogelijk maken. Deze afspraken worden ondersteund door de Vereniging Nederlandse Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse PatiëntenConsumenten Federatie (NPCF). De drie zorgkoepels zijn van mening dat deze afspraken voldoende basis kunnen zijn voor het Nictiz, de beheerder van het LSP, om zijn eerdere besluit te stoppen met het LSP te heroverwegen.

Het bestuur van Nictiz besloot op 8 november 2011 te stoppen met het beschikbaar stellen en het verder ontwikkelen van de infrastructuur voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Onvoldoende financiële garanties in relatie tot de financiële verplichtingen en risico’s vormden de aanleiding tot dit besluit. Naar aanleiding van dit besluit drongen zowel de Eerste als de Tweede Kamer er bij de minister van VWS op aan om samen met de organisaties van zorgverleners en patiënten een doorstart van het LSP mogelijk te maken. Op basis van het overleg met VWS en zorgverzekeraars hebben KNMP, LHV, VHN, NVZ en NPCF afspraken gemaakt die een doorstart van de infrastructuur van het LSP voor 2012 mogelijk maken.

De belangrijkste afspraken zijn:

  • Zorgverzekeraars hebben voldoende garanties gegeven voor de financiering van de technische infrastructuur. Deze garanties vormen, samen met de akkoordverklaringen van aangesloten zorgverleners, voor voldoende financiële zekerheid.
  • Het doorstartmodel voorziet in een ondersteuning van een regionale gegevensuitwisseling door het LSP. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats binnen al bestaande, regionale samenwerkingsverbanden.
  • De door het College Bescherming Persoonsgegevens gestelde eisen zijn uitgangspunt voor het waarborgen van de privacy van de patiënt. Dit betekent onder meer dat de patiënt uitdrukkelijk toestemming moet geven voor de uitwisseling van diens medische gegevens.

De LHV, KNMP en VHN zijn van mening dat een veilige en moderne vorm van het uitwisselen van patiëntgegevens in het belang is voor goede zorg aan en de veiligheid van de patiënt. Zorgverleners nemen beslissingen op basis van relevante medische gegevens, zoals medicijngebruik en gezondheidstoestand. Om de goede zorg en de veiligheid van de patiënt te kunnen garanderen, is accurate gegevensuitwisseling onontbeerlijk.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) zijn blij met de steun van de NVZ en de NPCF. Met deze nieuwe afspraken kan een doorstart van de zorginfrastructuur op verantwoorde wijze plaatsvinden. Zij spreken de verwachting uit dat deze afspraken voldoende basis zijn voor het Nictiz-bestuur om zijneerdere besluit te heroverwegen.

Bron: KNMP

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter