Categorie | Medische Technologie

Amphia zet in op nieuwe techniek tegen blaaskanker

Het Amphia Ziekenhuis verbetert de behandeling van blaaskanker sterk. Door het gebruik van een nieuwe techniek met ander licht, kunnen urologen de tumoren beter verwijderen waardoor patiënten minder vaak geopereerd hoeven te worden. De kans dat blaaskanker na deze ingreep terugkomt, vermindert van 60% naar 40%, zo blijkt uit onderzoek. Het Amphia ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Midden- en West Brabant dat deze aanpak hanteert. De keuze voor deze technologie past bij de ambitie van Amphia om bij de behandeling van kanker een vooraanstaande positie in te nemen.

Blaaskanker is meestal niet levensbedreigend, maar komt wel vaak terug. Ongeveer 80% van de tumoren groeit oppervlakkig, waarbij de tumor uit de blaas wordt verwijderd via een operatie. Juist voor deze veelvoorkomende tumoren van deze behandeling helpen. Uroloog Eric Oomens: “Door de blaaswand voor de operatie bloot te stellen aan een specifiek medicijn (Hexvix®) en tijdens de operatie met blauw licht te inspecteren, zien we de kleine afwijkingen beter dan wanneer de alleen gewoon licht zouden gebruiken. Hierdoor kunnen we afwijkend weefsel beter en vollediger verwijderen en is de kans kleiner dat de ziekte daarna terugkomt. Een groot deel van de patiënten is daarmee beter behandeld en hoeft minder vaak opnieuw geopereerd te worden. En dat is natuurlijk een hele vooruitgang. Het is namelijk niet niks om telkens opnieuw opgenomen te worden, onder narcose te gaan en weer zo’n spannende tijd te beleven. Het blijft overigens wel nodig om regelmatig aanvullende blaasspoelingen met chemotherapie te geven om zo de terugkeer van blaaskanker te bestrijden.”

Deskundig team
De urologen van Amphia zien jaarlijks zo’n 200 nieuwe patiënten met blaaskanker en voeren ongeveer 300 blaasoperaties uit. In een deel van die gevallen groeit de tumor niet oppervlakkig, maar vergroeit de tumor met de spierlaag in de blaaswand. In die gevallen is een uitgebreidere operatie nodig waarbij soms de blaas geheel of gedeeltelijk moet worden verwijderd. Ook voor deze behandeling beschikt het Amphia Ziekenhuis over grote expertise waarbij urologen Eric Oomens en Harald Jansen zich speciaal hebben toegelegd op dit type operatie. Zij doen dit niet alleen maar worden bij deze complexe behandeling omringd door een deskundig team van specialisten als radiologen, radiotherapeuten, oncologen en gespecialiseerd urologisch oncologisch verpleegkundigen.

Blaaskanker
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 6.000 mensen blaaskanker. Deze ziekte treft viermaal zoveel mannen als vrouwen en vooral mensen boven de zestig. Roken is een van de belangrijkste risicofactoren voor blaaskanker. In het beginstadium heeft blaaskanker meestal geen klachten. Zijn die er wel, dan gaat het vaak om bloed in de urine, al dan niet tijdelijk. In een later stadium kunnen er klachten als pijn bij het plassen en/of vaak moeten plassen zijn. Oomens: “Als je een of meer van deze klachten hebt, hoeft dat niet te betekenen dat je blaaskanker hebt. Het is echter wel belangrijk om naar de huisarts te gaan zodat onderzocht kan worden of er iets aan de hand is.”

Bron: Amphia

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter