Categorie | Zorginnovatie

Betrokken patiënt vergroot medicatieveiligheid

“Als artsen en apothekers patiëntgebonden factoren en ervaringen betrekken bij de farmacotherapie, verbetert dit de patiëntveiligheid.” Dat stelt prof. dr. Han de Gier, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk adviseur van Health Base. Hij deed de uitspraak tijdens de viering van twintig jaar Health Base op 14 oktober jl. in de Hermitage in Amsterdam.

Volgens Han de Gier kan het hoge aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames per jaar dat is geconstateerd in het HARM-onderzoek (19.000) alleen dalen als zorgverleners meer patiëntgebonden factoren inbrengen bij de behandeling met geneesmiddelen.

Medicatieveiligheid
De Gier is een groot voorstander van het betrekken van de patiënt bij de farmaceutische zorg. “Alleen medicatiebewaking uitvoeren is onvoldoende. Met medicatiebewaking controleer je op doseringen, dubbelgebruik, contra-indicaties en interacties. Maar daarmee ondervang je niet alle problemen die kunnen ontstaan bij patiënten die langdurig meerdere medicijnen gebruiken. Het contact met de apotheek bestaat bij deze patiënten meestal uit het driemaandelijks bezorgen van herhaalmedicatie. Daardoor is er onvoldoende zicht op mogelijke problemen die de medicatieveiligheid in gevaar brengen.”

Veiligheidsvenster
Hij stelt voor om bij polyfarmaciepatiënten de medicatiebewaking in de zorgverlenerssystemen uit te breiden met een ‘veiligheidsvenster’. “Een pop-up scherm dat verschijnt wanneer je bij een specifieke patiënt rekening moet houden met één of meer van deze risicofactoren. Nog slimmer is het om gebruik te maken van beslisregels, zogenaamde Clinical Rules.

Beslisondersteuning
Dat sluit goed aan bij de ontwikkelingen die Health Base directeur Jan-Kees Huijts tijdens de feestelijke bijeenkomst schetste. De focus in de medicatiebewaking verschuift van signalering naar beslisondersteuning”, aldus Huijts. De Beslissings Ondersteunende Schermteksten (BOS) in Pharmacom bieden al algemene afhandelingsadviezen, maar maken nog geen gebruik van individuele patiëntkenmerken. Clinical Rules doen dat wel. Health Base bekijkt nu met Han de Gier hoe deze een plek kunnen krijgen in de zorgapplicaties van PharmaPartners.

Patiënt als co-piloot
Ook de patiënt zelf heeft een belangrijke rol bij het vergroten van de medicatieveiligheid. Zowel De Gier als Huijts benoemden dat. De patiënt moet geïnformeerd worden over zijn medicatie en aan zijn zorgverleners laten weten of het voorgeschreven middel het gewenste effect heeft. “We moeten de patiënt betrekken bij de behandeling”, betoogde De Gier, “en hem in zijn rol als co-piloot van zijn eigen gezondheid en zorg ondersteunen.”

Bron: PharmaPartners

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter