Categorie | Software

Carante Groep start met Raet Online

Carante Groep, een groot samenwerkingsverband in de zorgsector, en Raet hebben een vijfjarige overeenkomst getekend voor het HR-portal Raet Online. Naast voortzetting van een 40-jarige samenwerking, behelst de overeenkomst een forse uitbreiding van de e-HRM-mogelijkheden voor de organisaties verenigd in Carante Groep.

Carante Groep gaat met Raet Online onder meer haar gezondheidsmanagement ondersteunen via Raet Verzuim Manager. Daarnaast komen vanaf volgend jaar gefaseerd uitgebreide selfservice-mogelijkheden voor de ruim 18.000 medewerkers beschikbaar. De medewerkers kunnen straks online hun persoonsgegevens wijzigen, verlof aanvragen en declaraties indienen. Andere mogelijkheden tot digitalisering van gegevens worden verder onderzocht. Het samenwerkingsverband werkte al met Raet HR Beaufort en Raet Payroll Gemal Direct voor de primaire HR- en salarisprocessen.

Expertise
“We zijn blij dat Raet, die we kennen als een flexibele en betrouwbare partner, als beste voldeed aan ons programma van eisen voor e-HRM-oplossing. Onze prioriteiten lagen onder meer bij een hoge mate van flexibiliteit, tailormate oplossingen en de kosten. Dat laatste is belangrijk, want in deze tijd moet je in de zorgsector toch opletten wat je uitgeeft”, licht directeur P&O Carante Groep Gerald Rijks toe. “We willen e-HRM verder uitbouwen om zodoende meer standaardisatie en efficiëntie te bereiken. Even zo belangrijk is dat er meer managementinformatie kan worden gegenereerd. Binnen ons samenwerkingsverband is benchmarken een veelgebruikte methode: de beste resultaten van de ene organisatie worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en zorginnovatie voor alle organisaties.”

Cees van den Heijkant, CEO Raet: “We zijn blij dat de decennialange vertrouwensrelatie met Carante Groep wordt voortgezet en dat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de e-HRM-ambities. Voor de samenwerkende organisaties binnen Carante Groep is het wezenlijk de juiste ken- en stuurgetallen op personeelsgebied, een van de grootste budgetposten, actueel en paraat te hebben en onderling te vergelijken. Op die manier kunnen ze elkaars expertise benutten en aandacht behouden voor hun kerntaak: zorg leveren.”

Bron: Raet

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter