Pages Menu
Categories Menu

Posted on 02/02/2015 in Games | 0 comments

Effectievere communicatie door oefenen met emotionele ‘virtuele patiënt’

Een aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde ‘serious game’ helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Dit blijkt uit ervaringen van professionals uit enkele Utrechtse wijken. Uniek aan de game is dat de ‘virtuele patiënt’ ook emoties toont. Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, en Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, tekenen dinsdag 3 februari een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de game.

Met de serious game ‘De Virtuele Patiënt’ oefenen zorgprofessionals gesprekken met mensen die bovengemiddeld last hebben van meerdere en complexe problemen. In de Utrechtse wijk Overvecht is hiervoor met succes een nieuwe aanpak ontwikkeld. Belangrijke onderdeel van de aanpak is het op een andere manier voeren van persoonlijke gesprekken. “De Virtuele Patiënt helpt om een gesprek zo te sturen dat je samen de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwart. De patiënt kan daardoor een effectievere behandeling krijgen”, aldus Ruth Lenstra, praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk De Dame en Gezondheidscentrum Ondiep.

Uniek: emoties en flexibiliteit
Uniek aan De Virtuele Patiënt is dat de patiënt met emoties reageert op vragen die je hem stelt. De speler ervaart een ‘voelbaar gesprek’.  “Er bestaan meer online leeromgevingen om communicatievaardigheden te trainen maar juist op het niveau van emoties gaat het vaak mis”, licht prof. dr. Johan Jeuring, hoogleraar Softwareontwikkeling voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht toe. “Daarnaast biedt de flexibele structuur van de game de mogelijkheid langere gesprekken te oefenen. Bovendien voeren professionals zelf een gespreksscenario in aan de hand van een praktijkcasus, waardoor zij hun ervaringen kunnen delen. Dit versnelt het leerproces.”

Utrecht Gezond!
De nieuwe aanpak voor mensen met meerdere en complexe problemen is onderdeel van ‘Utrecht Gezond!’, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en zorgverzekeraar Achmea. Uitgangspunt is het in kaart brengen van alle belemmeringen die een patiënt ervaart, van lichamelijke tot maatschappelijke problemen. Dit doet recht aan de kennis en kunde van de zorgprofessionals en voorkomt gezondheidsrisico’s door over- of onderbehandeling. Hierdoor komt de patiënt weer in zijn kracht te staan en krijgt de stad meer mensen die actief meedoen. 

Voor onderwijs en professionals
De Virtuele Patiënt is gebaseerd op de game ‘Communicate!’, ontwikkeld voor studenten van de Universiteit Utrecht. “Vaardigheden moet je trainen, maar het organiseren en begeleiden van trainingssessies kost veel tijd. Een game is een efficiënte manier om die training te ondersteunen. Zowel in het onderwijs als voor professionals”, aldus Jeuring.

‘Game Project’ van studenten
De ontwikkeling van De Virtuele Patiënt is een samenwerking tussen de Utrechtse zorgprofessionals en de bachelor gametechnologie van de Universiteit Utrecht. Studenten doen een ‘Game Project’, een praktijkopdracht voor een echte opdrachtgever, waarbij ze een zelfstandig ontwikkelteam vormen. Ook de verdere ontwikkeling van De Virtuele Patiënt wordt uitgevoerd door teams van studenten.

Mooi voorbeeld van samenwerking
“De expertise van de universiteit op het gebied van gametechnologie draagt bij aan innovatie van de zorg, terwijl onze opdracht bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid van Utrechters. Een mooi voorbeeld van hoe de praktijk, gemeente en universiteit samen werken aan een gezonde toekomst van Utrecht”, aldus directeur Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht.

Bron: Universiteit Utrecht (persbericht)

Read More

Posted on 26/02/2014 in Games | 0 comments

Gamen voor de studie

Een groep van 450 eerstejaarsstudenten geneeskunde en biomedische wetenschappen kan vanaf 3 maart aan de slag met een app om hun studieresultaten te verbeteren. De “Physiomics, to the next level app”  daagt studenten uit om hun kennis te toetsen. Bij goede resultaten krijgen de studenten toegang tot een bonusronde waarin ze enkele tentamentips krijgen.

De prestatiedruk op studenten is hoog. Mede door invoering van het bindend studieadvies en de langstudeerboete moeten studenten vanaf de propedeuse tot het behalen van hun diploma maximaal presteren. In de praktijk blijkt echter dat veel studenten pas in de laatste fase van een blok de boeken in duiken en starten met studeren. Fysiologen van het Radboudumc proberen hier verandering in te brengen. Onderzoeker Thijs Eijsvogels: “Het doel van de Physiomics app is om studenten vanaf het begin van het vak direct te stimuleren om te starten met studeren. Bij de ontwikkeling van de app hebben we naast de biomedische inhoud gekeken naar de interesses en belevingswereld van studenten. Het resultaat is een app die aanvoelt als een game, waarin je met je eigen Avatar verschillende (bonus)levels kunt doorlopen en je resultaten met je medestudenten en vrienden kunt delen via Facebook.”

De hele maand maart staat deze onderwijsinnovatie ter beschikking van studenten die het eerstejaarsvak Circulatie & Respiratie volgen. Een belangrijk onderdeel binnen het project is de evaluatie van het effect van de App op de studieprestatie. Onderzoeker Anke Lameris neemt dit deel voor haar rekening: “Tijdens het vak monitoren we het gebruik en de prestaties van de student in de app. Deze gegevens koppelen we na afloop aan het studiegedrag en de tentamencijfers. Zo kunnen we onderzoeken of de app de gewenste gedragsveranderingen teweegbrengt.”

De software komt na het project als open-source software beschikbaar, waardoor studenten van andere universiteiten er ook mee aan de slag kunnen. Om een impressie te geven van de app maakten de wetenschappers dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=WoSpdJS-Peg&feature=youtu.be

Bron: Radboudumc (persbericht)

Read More

Posted on 13/02/2014 in Games | 0 comments

Studenten ontwikkelen serious game: ‘Race met je Prothese’

Een vlot racespel op de computer om te oefenen met een handprothese: NHL-studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design bedachten deze innovatieve manier om het trainen met een handprothese minder eentonig te maken. Een racegame geeft mogelijk meer motivatie voor het trainen. Hierdoor kan het gebruik van handprotheses in de dagelijkse praktijk aanmerkelijk verbeteren.

Mensen met een handprothese kunnen hun prothese openen en sluiten met de spieren in de stomp van de arm. Het aanspannen van een spier levert kleine stroompjes op die een motortje aanstuurt in de prothesehand. Het juiste gebruik van een handprothese vergt nogal wat training. Gebruikers moeten leren hoe ver ze hun spieren moeten aanspannen zodat de prothesehand op het juiste moment, met de juiste snelheid open en dicht gaat en de juist knijpkracht geeft om voorwerpen vast te houden.

Spelenderwijs trainen
Tijdens het spel ‘Race met je Prothese’ sturen gebruikers een auto aan op een racebaan. De auto wordt op dezelfde manier aangestuurd als een prothesehand. Hiermee leren gebruikers hun spieren op een nauwkeurige manier aanspannen. Traditionele oefenmethoden zijn over het algemeen eentonig en weinig uitdagend. Het spelelement is bedoeld om de motivatie en uitdaging voor gebruikers te verhogen. Gebruikers kunnen hun eigen tijd of die van hun tegenstander proberen te verbeteren. Daarnaast kunnen ze de wereld gaan verkennen in hun raceauto en zo op onverwachte plekken terecht komen.

Effecten onderzoeken
“De basis van het spel is ontwikkeld. Nu is het zaak om het effect te onderzoeken van de baan, bijvoorbeeld de hoeveelheid en scherpte van de bochten en hoe dit invloed heeft op het leren controleren van de spieren”, vertelt Raoul Bongers die als onderzoeker is verbonden aan het UMCG Centrum voor Bewegingswetenschappen en het Centrum voor Revalidatie.

”Daarnaast gaan we onderzoeken waar mensen naar kijken in het spel tijdens het spelen. Dit geeft inzicht in de informatie die gebruikt wordt voor het spelen, en dus het leren.”

De ontwikkelde game is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking in het kader van het SPRINT-project tussen UMCG en lectoraat Serious Gaming NHL Hogeschool, een langlopend programma dat zich richt op de ontwikkeling van intelligente protheses. “Een computergame als training om een prothese te bedienen, is nog vrij uniek in Nederland. Met deze versie van de game hebben we gameprincipes gekoppeld aan bewegingen van een training. Het is nu zaak de game te balanceren op basis van de resultaten van het onderzoek van het UMCG”, aldus Hylke van Dijk, lector Serious Gaming aan NHL Hogeschool.

Bron: NHL Hogeschool (persbericht)

Read More

Posted on 11/10/2013 in Games | 0 comments

Computer helpt kinderen met reuma meer bewegen

Kinderen met reuma hebben minder uithoudingsvermogen dan gezonde leeftijdsgenoten. Bewegen is dus belangrijk en om meer te bewegen, ontwikkelde het Universitair Medisch Centrum Groningen het internetprogramma Reumaatjes@work. Fysiotherapeut drs. Joyce Bos doet onderzoek naar het effect ervan.

Drs. Joyce BosPijn, stijve gewrichten en vermoeidheid belemmeren kinderen met reuma om te sporten en te bewegen. Bovendien kennen zij hun grenzen vaak niet, waardoor hun batterij aan het einde van de dag volledig leeg kan zijn. Reumaatjes@Work is een vrolijk programma op internet met informatie en leuke opdrachten voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Bij het programma van 14 weken horen ook vier groepssessies. Insteek is dat de kinderen anders gaan denken over pijn en reuma. Door anders te denken, gaan zij zich anders gedragen en – in dit geval – meer bewegen. Het Groningse onderzoek moet uitwijzen of het werkt.

Goed meten 
Voordat de kinderen hun programma starten, worden in het ziekenhuis onder meer hun gewrichtsontstekingen, uithoudingsvermogen en beweeggedrag vastgesteld. Ook vullen de kinderen vragenlijsten in over kwaliteit van leven, vermoeidheid en beperkingen. Na afloop van het programma, nemen de onderzoekers opnieuw dezelfde metingen en vragenlijsten af. Zo kunnen zij vaststellen of de gewrichtsontstekingen niet erger worden, het uithoudingsvermogen verbetert en of de kinderen echt meer bewegen in hun dagelijks leven. Na drie maanden en na een jaar vullen zij de vragenlijsten normaals in, zodat duidelijk wordt wat het effect van het programma is.

Zelf doen 
Kinderen krijgen de uitslagen van de tests die bij aanvang van het programma zijn afgenomen op hun eigen webpagina te zien. Hier geeft het poppetje Buddy, dat vanuit het ziekenhuis wordt aangestuurd, informatie. Hij geeft aan wat het kind zou kunnen verbeteren, zoals de fitheid of het aantal beweegactiviteiten per week. Vervolgens maken de kinderen zelf een plan. Denk bijvoorbeeld aan een keer per week skaten met een vriendin, hardlopen met hun moeder of iets harder trappen als ze naar school fietsen. Van Buddy en zijn vriendinnetje Lilly krijgen de kinderen opdrachten waardoor zij leren hoe het lichaam werkt, wat er gebeurt als je beweegt en wat reuma precies inhoudt.

Kennis en plezier 
Kennis over bewegen is een van de sleutels tot het succes van de cursus. Onderzoeker drs. Joyce Bos uit Groningen: ‘Veel ouders en kinderen denken nog steeds dat bewegen schadelijk is bij reuma. Wie leert dat dit niet het geval is, zet veel makkelijker de stap.’ Natuurlijk is ook plezier in bewegen essentieel. Vanaf de eerste sessie leren kinderen te kiezen voor beweegactiviteiten die ze zelf leuk vinden. ‘Dat is niet voor iedereen gemakkelijk, maar tijdens de groepslessen helpen kinderen elkaar, zodat iedereen toch met een zelfgekozen doel naar huis gaat. Onder de wekelijkse begeleiding via internet, gaan ze heel serieus aan de slag. Dat merken we doordat ze ook vragen stellen aan Buddy. Halverwege het programma leren ze dat je je doelen soms moet bijstellen en hoe je dat kunt doen. Zo zorgen we dat kinderen niet verdrietig worden als ze hun doel niet halen.’

Effect verder onderzocht 
Drie jaar geleden toonde fysiotherapeut dr. Otto Lelieveld, ook werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen, al met een kleine groep kinderen aan dat het programma effect heeft. Met name kinderen die erg weinig bewogen, kwamen na het volgen van het programma vaker in actie. Joyce Bos werkt vanuit Groningen samen met Reade in Amsterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Samen laten zij 83 kinderen het programma en de groepslessen volgen. Bos: ‘Door te werken met een grotere groep, kunnen we zekerder zijn van het effect van het programma. Als ook nu de  resultaten positief zijn, waar de eerste uitkomsten wel op wijzen, hopen we dat het programma voor alle kinderen met reuma beschikbaar kan komen. In de loop van 2014 zijn de resultaten bekend.’

Bron: Reumafonds (persbericht)

Read More

Posted on 17/09/2013 in Games | 0 comments

Team Fontys wint de Dev Camp 2013 van Games for Health Europe

Team Fontys is de winnaar van het DEVCAMP 2013 edition. In minder dan 48 uur werkten afgelopen weekend 6 teams om de best mogelijke applied game te maken voor Timo. Dit alles vond plaats op het hoofdkantoor van PinkRoccade Healthcare in Apeldoorn.

Timo, een tiener woonachtig in de accommodatie van ’s Heeren Loo, een van de grootste klanten van PinkRoccade Healthcare. ’s Heeren Loo is een grote zorgorganisatie waar specifieke zorg voor gehandicapten en beperkten verzorgd wordt. De teams werden uitgedaagd een applied game te ontwikkelen welke Timo zou stimuleren zelfstandiger te leven en minder afhankelijk te zijn van de steun van de zorgmedewerkers.

Het team van Fontys werd beloond met een prijs van €5000. De resultaten van het DEVCAMP zullen worden gepresenteerd tijdens Games for Health Europe 2013. Dit congres zal plaatsvinden op 28 en 29 oktober 2013 in Amstelveen.

Games for Health Europe DEV CAMP 2013 edition werd georganiseerd in samenwerking met PinkRoccade Healthcare, Health Valley, Microsoft,  en Oost N.V.

Bron: Games for Health Europe (persbericht)

Read More