Pages Menu
Categories Menu

Posted on 09/06/2017 in Startups | 0 comments

Dinst laat ouderen fijner langer thuis wonen

Ouderenzorg door gemeenten schiet tekort, blijkt uit een recent onderzoek door onder andere Patiëntenfederatie Nederland dat in mei werd gepubliceerd. Door bezuinigingen in verzorgingstehuizen en thuiszorg ontstaat er een gat in de ouderenzorg en neemt de druk op de mantelzorger toe. Sociale onderneming Dinst biedt een oplossing: een bekend gezicht aan huis die structureel ondersteuning biedt waardoor ouderen fijner langer thuis kunnen wonen en de relaties met hun familie onder minder druk komen te staan. Zo worden ouderen ondersteund op een manier die bij hen past, op hun eigen voorwaarden, in hun eigen huis.

‘Ouderenzorg door gemeenten schiet tekort’
In het onderzoek dat door Patiëntenfederatie Nederland en 22 andere organisaties in de zorg- en welzijnssector in mei 2017 werd gepubliceerd, wordt een oproep gedaan om een samenleving te creëren die vriendelijker is voor ouderen. Uit het onderzoek onder 4.672 respondenten blijkt dat 40% van de ouderen meer hulp nodig heeft dan mantelzorgers zoals buren, familie, partners, vrienden en vrijwilligers in de praktijk kunnen bieden. Daarnaast geeft 30% aan überhaupt nooit gebruik te kunnen maken van ondersteuning door naasten. Als gevolg daarvan ontstaat er een te grote druk op mantelzorgers, waardoor bij deze groep vaak gezondheidsklachten ontstaan. Volgens het Expertisecentrum Mantelzorg gaven in 2014 ruim 4 miljoen mensen (33% van de volwassen Nederlandse bevolking) aan mantelzorger te zijn, maar het daadwerkelijke aantal is naar verwachting veel hoger.

“Hier moet iets aan veranderen, vooral met een toenemende vergrijzing op komst. Ouderen en mantelzorgers durven niet altijd om hulp te vragen. Dit is ronduit belachelijk. Ondersteuning zou namelijk vanzelfsprekend moeten zijn. Daarnaast is de mantelzorger zoals we die van vroeger kennen niet meer van deze tijd. Het is tegenwoordig vaak onmogelijk om zorg te combineren met werk en het eigen gezin.”, aldus Olivier Coops, oprichter van Dinst.

Een vertrouwd gezicht aan huis
Sociale onderneming Dinst zorgt ervoor dat ouderen langer prettig thuis kunnen blijven wonen. Ouderen die zelfstandig wonen en (nog) geen recht hebben op thuiszorg, kunnen dezelfde hulp inschakelen via Dinst, uitgevoerd door één vertrouwd gezicht aan huis. Van huishoudelijke hulp, het (samen) doen van de boodschappen tot begeleiding naar de huisarts. Altijd tegen een transparante prijs die uit eigen zak of uit het Persoonsgebonden Budget betaald kan worden. Dinst biedt 1 loket voor alle diensten aan huis. Het vinden van algemene informatie, het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget en met name het waarborgen van continuïteit bij dagelijkse of wekelijkse ondersteuning is een belangrijk onderdeel van Dinst haar service. Bovenal vindt Dinst een klik tussen de senior en dienstverlener net zo belangrijk als een ondersteunende taak die wordt uitgevoerd.

Mantelzorgers kunnen als gevolg met een gerust hart een deel van hun taken overdragen. Op deze manier hoeft hun familieband geen zorgrelatie te zijn en kan deze weer persoonlijk worden. Ook geeft Dinst de mantelzorger de mogelijkheid om deze zomer met een gerust hart op vakantie te gaan, om op te laden en fysieke en mentale gezondheidsproblemen te voorkomen. Waarom wachten totdat het echt verkeerd gaat? Zo houdt de mantelzorger grip op de zorg voor een ander en de eigen gezondheid en kan er weer van elkaar worden genoten. Marianne, gebruiker van Dinst, over Maarten, haar vaste ‘dinstverlener’: “In de zorg voor mijn man ben ik heel blij met deze ondersteuning. Ik heb meer tijd voor mezelf. Ik wil veel zelf blijven doen maar ik vind het fijn dat ik hem extra dingen kan vragen zoals het vegen van de stoep of het sjouwen van zware spullen.”

De markt dient de participatiemaatschappij te ondersteunen
“Het gat in de ouderenzorg dat ontstaat door bezuinigingen en de druk die daardoor ontstaat op mantelzorgers in de huidige participatiemaatschappij is een probleem dat door de markt moet worden opgepakt”, aldus Coops. Volgens Coops bestaan er al veel goede initiatieven maar ligt het probleem in de onoverzichtelijkheid van bestaande organisaties, gemeenten en voorlichters. Bijna 30% van de ouderen in het onderzoek van NPCF geeft aan onvoldoende informatie te hebben over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Coops roept sociale ondernemers dan ook op hun krachten te bundelen.

Tot op heden bracht Dinst vraag en aanbod van verschillende diensten in de ouderenzorg samen. Zo kon er een thuiskapper, pedicure, schoonmaker, klusjesman, tuinman worden ingeschakeld. “De ervaring liet echter zien dat dit niet de beste oplossing was om het gat in de ouderenzorg te dichten. Dit was een pijnlijke realisatie maar het mooie aan ondernemer zijn is dat mogelijk is om het roer om te gooien”, vertelt Coops. Het koppelen van één vertrouwd gezicht aan een senior voor een compleet zorgpakket is tegenwoordig Dinst’s primaire dienst, waar de verschillende aanvullende diensten nu secundair worden aangeboden. Met deze nieuwe service introduceert Dinst een nieuw model binnen de ouderenzorg in Nederland.

Read More

Posted on 01/06/2017 in Startups | 0 comments

Medische AI start-up Aidence haalt €2.25 miljoen Seed Ronde op

Aidence, een start-up uit Amsterdam die kunstmatige intelligentie toepast op het interpreteren van medische beelden, kondigt vandaag aan dat zij een investering van €2.25M heeft opgehaald bij Venture Capital partijen Northzone, HenQ, Health Innovations en het investeringsfonds van de Haaglanden ziekenhuis groep. De investering zal worden gebruikt om de technische en sales teams te versterken en de internationale slagkracht te vergroten.

Aidence verbetert de gezondheidszorg met behulp van computer-aided diagnostics, met een eerste toepassing op longkanker detectie. De software van Aidence biedt snellere, goedkopere en nauwkeurigere diagnoses van röntgen, MRI en CT beelden. De kern technologie is deep learning, een revolutionair type kunstmatige intelligentie dat beeldherkenning op menselijk niveau mogelijk maakt. Het interpreteren van medische beelden is op dit moment handwerk door hoog gekwalificeerde specialisten. Aidence introduceert software die misdiagnoses vermindert, efficiency verhoogt en helpt om het tekort aan radiologen te bestrijden – een groeiend probleem in veel landen.

Mark-Jan Harte, CEO van Aidence, zegt: “De belofte van AI bestaat al decennia maar pas nu begint die ingelost te worden. We zijn er van overtuigd dat AI het leven van patiënten kan verbeteren door eerdere en nauwkeuriger diagnose stelling. Het zal medisch specialisten helpen door hun werkdruk te verminderen en doordat ze een beroep kunnen doen op een onvermoeibaar ‘tweede paar ogen’. Gebaseerd op onze uitstekende wetenschappelijke resultaten zijn we hard aan het werk om onze long nodule detectie product naar de markt te brengen. Ons ultieme doel is een niveau van diagnostische kwaliteit te bereiken vergelijkbaar met de gezamenlijke kennis van alle menselijke experts – en die beschikbaar te stellen in alle ziekenhuizen ter wereld.”

Coen van Duiven, Partner bij investeerder HenQ stelt: “Het team van Aidence heeft een oplossing ontwikkeld met de potentie om grote impact te hebben op de wereld van de medische beeldvorming. De voordelen van deep learning om processen te verbeteren voor medische professionals, en uiteindelijk een betere uitkomst voor de patiënt te bereiken, zijn overduidelijk. We zijn onder de indruk van wat Mark-Jan en zijn team hebben bereikt en zijn enthousiast om met hen samen te werken om de diagnostische producten van de toekomst te bouwen.”

Aidence heeft onlangs een top-3 resultaat behaald in de 2017 Kaggle Data Science Bowl, een wereldwijde wedstrijd met $1 miljoen prijzengeld om software te maken die long kanker kan voorspellen op basis van één CT scan. In deze wedstrijd streed Aidence tegen bijna 10,000 onderzoekers uit de hele wereld. Aidence staat momenteel ook bovenaan in de wetenschappelijke LUNA challenge voor long nodule detectie.
Het bedrijf is vooruitstrevend in de regulering en kwaliteitsbeheersing van deze nieuwe software toepassingen. Het is ISO13485 gecertificeerd en de eerste CE marking voor de Europese markt wordt verwacht in het derde kwartaal van 2017. Omdat AI nieuw is voor medische apparatuur werkt Aidence nauw samen met haar Notified Body DEKRA om ervoor te zorgen dat het goedkeuringsproces klaar is voor dit type software.

De deep learning technologie die Aidence gebruikt is niet beperkt tot één toepassing. Aidence doet momenteel onderzoek naar meerdere ziektebeelden op thorax CT en MR van gewrichten en hersenen. Toekomstige toepassingen worden verwacht in triage en workflow optimalisatie, screening programma’s en de standaard klinische praktijk.

Mark-Jan Harte hierover: “Het ontwikkelen van nuttige toepassingen vergt een diepgaand begrip van de diagnostische en klinische processen. Daarom werkt Aidence samen met een aantal innovatieve en snelgroeiende radiologie bedrijven en ziekenhuizen in meerdere landen, en we zijn constant op zoek naar nieuwe partners om samen toepassingen te ontwikkelen en te testen.”

 

Read More

Posted on 31/05/2017 in Startups | 0 comments

Top bedrijfsleven gaat samen met startups innovatie in Nederland aanjagen

De top van het Nederlandse bedrijfsleven komt vandaag met aanbevelingen en acties om de samenwerking tussen corporates en startups duurzaam te verbeteren. Doel is innovatie in Nederland te versnellen. Een van de acties is om kennis en een tool beschikbaar te stellen voor ondernemers – groot en klein ‐ die sneller willen innoveren en daarin succesvol met startups willen samenwerken. Daarnaast hebben 19 Nederlandse corporates toegezegd het komende jaar gezamenlijk meer dan 300 samenwerkingen met startups aan te gaan.

Dat zijn een paar resultaten van één jaar samenwerking en het delen van kennis en ervaring in COSTA verband. COSTA, dat staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups’, werd een jaar geleden vanuit StartupDelta gelanceerd met KPN CFO Jan Kees de Jager in de rol van ambassadeur. Naast KPN waren, AkzoNobel, DSM, Eneco, ING, KLM, NS, Philips, Port of Rotterdam, Rabobank, Shell, Thales Nederland BV, Unilever, ANWB en ASML hier op hoog niveau bij betrokken.

Jan Kees de Jager, ambassadeur van COSTA: “De bij COSTA betrokken bedrijven zijn stuk voor stuk vooraanstaande, innovatieve Nederlandse corporates. Allemaal delen ze hetzelfde uitgangspunt: door met startups samen te werken kun je innovatie sneller vormgeven en vertalen naar relevante producten en diensten. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland. Wij nodigen alle Nederlandse bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren en Nederland vooruit te helpen”.

COSTA onderzoekt vragen als: Hoe kan de organisatie het best worden ingericht om innovatie met startups te stimuleren? Hoe vergemakkelijk je het contact tussen corporate en startup? En, hoe kan een bedrijf meer ruimte bieden aan startups om leverancier te worden?

Corporate Startup Readiness Tool
Een van de uitkomsten van COSTA is een Corporate Startup Readiness Tool, ontwikkeld door Erasmus Center of Entrepreneurship en Corporate Venturing Network. De tool een online scan waarmee bedrijven snel en eenvoudig kunnen beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met startups succesvol aan te gaan. De tool bevat best practices en laat zien wat een bedrijf kan doen als uit de scan blijkt dat een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met startups niet, of nog niet aanwezig is. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het kenbaar maken van een heldere focus op welk gebied innovatie én de samenwerking met startups wordt gezocht. De Corporate Startup Readiness Tool is gratis en kan online ingevuld worden op https://readytoteamup.com.

Verbinding met startups
Als startups met corporates willen samenwerken is het vaak moeilijk de juiste ingang te vinden. Eén aanspreekpunt of adres voor startups kan dan uitkomst bieden en alle COSTA deelnemers hebben toegezegd dit bij hun organisatie in te richten. De volledige lijst van eerste aanpreekpunten is te vinden op www.vno‐ncw.nl en www.mkb.nl.

Launching customership
Wanneer startups en corporates samenwerken, kan innovatie worden versneld. Bijvoorbeeld door het samen ontwikkelen van een nieuw product of dienst, launching customer te worden van de startup of de distributie van producten en diensten van de startup te faciliteren. Concreet hebben de 15 COSTA deelnemers en nog vier andere bedrijven (PortXL, Vopak, IBM Nederland en TNO) toegezegd binnen één jaar vanaf 30 mei 2017 samen ruim 300 samenwerkingen met startups aan te gaan.

COSTA partners en vervolg
Het COSTA initiatief zal vanaf vandaag verder gedragen worden door VNO‐NCW, MKB Nederland en Corporate Venturing Network. Samen gaan zij zich op basis van de COSTA resultaten inzetten voor het versterken van innovatie en het Nederlandse ecosysteem voor startups. Alles om BV Nederland innovatiever, sterker en wendbaarder te maken.
Leendert‐Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland: “De samenwerking tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. We zetten ons in om deze verder te versterken en willen dit ook verbreden naar het MKB”. De resultaten van COSTA zijn mede tot stand gekomen dankzij Corporate Venturing Network, Rotterdam School of Management, Erasmus Center of Entrepreneurship, Ministerie van Economische Zaken, VNO‐NCW, MKB‐Nederland, en Gemeente Eindhoven‐Brainport. Ze worden vandaag in Eindhoven gepresenteerd in aanwezigheid van de betrokken partijen en de Special Envoy van StartupDelta, Constantijn van Oranje.

Read More

Posted on 18/04/2017 in Startups | 0 comments

KPN Ventures investeert in zelf-lerend alarmeringsysteem voor ouderenzorg Sensara

KPN Ventures heeft geïnvesteerd in Sensara, een Rotterdamse ontwikkelaar van een intelligent alarmeringssysteem voor preventieve ouderenzorg. Sensara combineert slimme sensoren met intelligente zelflerende software die continu in huis of in een zorginstelling het dagelijkse activiteitenpatroon registreren, zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is. De investering past in de strategie van KPN Ventures om te investeren in digitale initiatieven op het gebied van zorg en connected home en is in lijn met de overtuiging van KPN dat innovatieve ICT de zorg aanzienlijk kan verbeteren en de zelfredzaamheid van mensen kan vergroten, ook bij ziekte of ouderdom.

Read More

Posted on 25/08/2016 in Startups | 0 comments

Mint Solutions haalt € 5 miljoen vervolgfinanciering op voor uitrol MedEye

Mint Solutions Holding BV, de Nederlandse ontwikkelaar van het revolutionaire medicatie-veiligheidsprogramma MedEye, heeft € 5 miljoen opgehaald bij bestaande en nieuwe investeerders. De financieringsronde werd geleid door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM Capital) en de bestaande aandeelhouders LSP (Life Sciences Partners), die investeert vanuit het LSP Health Economics Fund, en Seventure Partners. Andere aandeelhouders, waaronder NSA Ventures en een aantal private IJslandse investeerders, deden ook mee aan deze ronde.

De kapitaalinjectie wordt gebruikt voor de uitrol van het door Mint ontwikkelde MedEye systeem, dat erop is gericht om medicatiefouten te stoppen en voorkomen, en de efficiëntie in ziekenhuizen en zorginstellingen te verbeteren. Door een combinatie van innovatieve hardware en software en een naadloze integratie met ziekenhuisinformatiesystemen stelt MedEye verpleegkundigen in staat medicatie automatisch te controleren aan het bed. Zo wordt gegarandeerd dat patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend. Na succesvolle implementatie bij een aantal Nederlandse ziekenhuizen bereidt Mint zich voor op uitbreiding naar aangrenzende marktsegmenten en andere landen.

“Deze investering komt op een cruciaal moment voor MedEye. We zien een sterke vraag vanuit Nederlandse ziekenhuizen en signaleren volop groeikansen in andere zorgsegmenten, zoals de langdurige zorg, en internationale markten”, aldus Gauti Reynisson, CEO van Mint Solutions. “Met de nieuwe financiering kunnen we MedEye verder uitrollen en zorgen voor een verbeterde medicatieveiligheid in nog meer ziekenhuizen en zorginstellingen, zowel in als buiten Nederland.”

“Het MedEye-systeem zorgt aantoonbaar voor een aanzienlijke vermindering van het aantal medicatiefouten, waar zowel ziekenhuizen als individuele patiënten erg bij gebaat zijn”, aldus Miriam Dragstra, directeur van BOM Capital. “We zijn blij dat we partner van Mint Solutions worden, zeker nu het bedrijf het hoofdkantoor naar Brabant gaat verhuizen om daar deel te nemen aan het regionale ecosysteem rond MedTech en e-health oplossingen.”

Om de aankondiging van vandaag kracht bij te zetten, opende BOM Capital directeur Dragstra vanochtend de handelsdag op Euronext Amsterdam door de beursgong te luiden. Dragstra werd daarbij vergezeld door Mint Solutions CEO Reynisson en andere vertegenwoordigers van Mint en BOM.

Read More