Categorie | Software

Centrale planning van Zorggroep THOON via KIS

Bij Zorggroep THOON, een zorggroep van 190 huisartsen in het oosten van het land, is de implementatie van het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS), binnen THOON ingezet als Keten Ondersteunend Systeem (KOS), uitgebreid met een functionaliteit voor centrale coördinatie en planning van afspraken bij ketenpartners. Groot voordeel hiervan is dat de planning van ketenzorg zowel voor de patiënten als ketenpartners efficiënter uitgevoerd kan worden. De ketenpartner kan de verwijzingen nu goed verdelen op basis van capaciteit in het team. De patiënt hoeft enkel te wachten op een telefoontje van de ketenpartner om een afspraak te maken.

Zorggroep THOON heeft ervoor gekozen om het planproces van de grotere ketenpartners te ondersteunen door een autorisatie in te richten voor de functie van planner. Hierbij is op planniveau niet het volledige medische dossier zichtbaar, maar alleen de informatie die van belang is voor het plannen van de afspraak. De privacy van de patiënt blijft hierdoor gewaarborgd.De planner coördineert de verwijzingen voor patiënten naar ketenpartners. Hierbij kan er door de planner direct, in overleg met de patiënt, een afspraak gepland worden. Bovendien kan er een zorgverlener gekoppeld worden aan de verwijzing. De betrokken zorgverlener van de ketenpartner krijgt vervolgens digitaal de verwijzing via het KIS binnen met de van belang zijnde patiëntgegevens en consultinformatie. De centrale planning van de ketenzorg met behulp van het KIS zorgt voor snellere afhandeling en ondersteuning van de multidisciplinaire samenwerking in de keten.

“Door het inrichten van een rol als planner is de privacy van de patiënt beter gewaarborgd. De planfunctie heeft de beschikking over de benodigde gegevens om een afspraak in te plannen met de patiënt. THOON is blij dat met deze functionaliteit het werken met het KIS zo min mogelijk wijzigingen in het proces teweeg brengt bij de ketenpartners.”, aldus Ilse Moes, projectleider Keten Ondersteunend Systeem bij THOON.

Naast planning worden ook de declaraties en uitbetalingen van ketenpartners via het KIS geregeld. De functionaliteit voor centrale planning is inmiddels ook beschikbaar voor de andere zorggroepen die het VitalHealth KIS gebruiken.

Constructieve samenwerking
Zorggroep THOON en VitalHealth ervaren de huidige samenwerking als constructief en plezierig. In de achterliggende periode zijn voor Zorggroep THOON een aantal doorontwikkelingen afgerond die zowel zorginhoudelijk als qua procesondersteuning van meerwaarde zijn.

Zorggroep THOON behandelt ruim 30.000 chronische patiënten in de keten voor Diabetes, COPD en CVRM, zij gebruiken hiervoor de betreffende KIS-modules. Bovendien is op een aantal locaties gestart met de module Ouderenzorg.

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter