Categorie | Software

Cliënt Viersprong nu ook inzicht in eigen dossier en afspraken

Sinds kort is het voor cliënten van ggz-instelling de Viersprong mogelijk om afspraken en dossierstukken in het elektronisch patiëntendossier (EPD), zoals intakeverslagen en testuitslagen, in te zien binnen het online cliëntenportaal ‘mijnviersprong’. Met de uitwisseling van cliëntgegevens tussen ‘mijnviersprong’ en het EPD is de Viersprong de eerste ggz-instelling in Nederland die het behandelproces op deze wijze verbetert.

Het cliëntenportaal, van aanmelding tot advies
Ggz-instelling de Viersprong werkt sinds een jaar met een digitaal cliëntenportaal ter ondersteuning van het intakeproces van haar volwassen cliënten. Naast het veilig uitwisselen van cliëntgegevens, stelt dit portaal cliënten nu, als eerste in Nederland, in staat om gemaakte afspraken en het eigen dossier in te zien binnen de online behandelomgeving.

Koppeling maakt het mogelijk ook eigen dossier in te zien
De Viersprong gaat een stap verder dan het synchroniseren van of het toegang verlenen tot twee portalen. Cliënten profiteren van deze verdergaande koppeling, die technisch wordt gerealiseerd door een koppeling tussen Care4 (EPD) en mijnTherapie (mijnviersprong). Van iedere cliënt in het EPD kunnen gegevens zoals afspraken, intakeverslagen en ROM-vragenlijsten worden opgehaald en uitgewisseld met ‘mijnviersprong’. Een cliënt kan hierdoor zijn of haar eigen dossier inzien en ook afspraken bekijken.

Cliënt start direct met behandeling
Een eigen digitale behandelomgeving voor cliënten past bij moderne ggz-zorg. Cliënten kunnen vanuit huis inloggen en vóór het eerste gesprek informatie geven over de hulpvraag, levensloop, verwachtingen en wensen voor behandeling bij de Viersprong. Ook vinden zij er informatie die voor hen belangrijk is. De intaker en de cliënt communiceren met elkaar via het portaal. Hierdoor zijn cliënten optimaal betrokken bij het intakeproces en gaan zij direct vanuit ‘mijnviersprong’ aan de slag met de behandeling. Alle informatie en documenten zijn binnen de digitale behandelomgeving voor de cliënt beschikbaar. Hierdoor zijn cliënten beter geïnformeerd over de voortgang en neemt hun zelfmanagement toe.

Samenwerking resulteert in tevreden cliënten en tevreden intakers
Marieke van Geffen projectleider e-health de Viersprong: “De samenwerking tussen de Viersprong, IPPZ en NederCare laat zien dat het koppelen van applicaties technisch gezien prima kan. Kennis delen en een gezamenlijke visie uitstralen, namelijk het de cliënt zo makkelijk mogelijk maken, was de doorslaggevende factor voor succes. De behandelaren en cliënten van de Viersprong zijn erg te spreken over het eindresultaat. We merken dat cliënten die van tevoren op het portaal hebben gelezen wat er gaat gebeuren, meer tevreden zijn. Dit geldt ook voor de intakers die met hen aan de slag gaan.”

“mijnviersprong” is een product van e-health leverancier IPPZ (www.ippz.nl). De koppeling met het EPD (Care4) is ontwikkeld in samenwerking met NederCare (www.nedercare.nl).

Bron: Viersprong (persbericht)

 

 

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter