Categorie | Internet

Cliënten met verstandelijke beperking krijgen uniek internetportaal

Jouw Internet Portaal (JIP) is een innovatief portaal om internet toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo wordt de online wereld voor hen net zo vanzelfsprekend als voor ieder ander. JIP is een bijzonder project dat dit jaar de Intra.NET Award 2014 won in Berlijn. Het portaal is bedacht door de ’s Heeren Loo Zorggroep met ondersteuning van het KPN Mooiste Contact Fonds. Op 30 september en 1 oktober vieren we de introductie van JIP in het Rijksmuseum in Amsterdam. 240 Cliënten maken tijdens deze dagen kennis met het portaal en worden daarbij geholpen door 240 KPN-vrijwilligers.

Cliëntenportaal JIP
JIP is een veilige internetomgeving, met unieke interfaces, aangepast aan het niveau en mogelijkheden van de cliënt. Een omgeving waar zij voor hen bestemde informatie kunnen zoeken en vinden. Met JIP krijgen cliënten meer regie, doen ze actiever mee in de samenleving en kunnen ze hun netwerk verbreden. Want in overleg met hun verwanten bepalen ze zelf hoe de internetomgeving eruitziet en of ze er bijvoorbeeld spelletjes, foto’s, YouTube-filmpjes of radio op (laten) zetten. De eenvoudige bediening, met behulp van touch screen of drukknop, maakt dat zij al snel hun weg vinden. De ’s Heeren Loo Zorggroep liet ontwikkelaar iPROFS dit unieke portaal bouwen op basis van Liferay.

KPN Mooiste Contact Fonds
JIP is mede mogelijk gemaakt door KPN Mooiste Contact Fonds. Dit fonds is een initiatief van KPN, waarmee maatschappelijke initiatieven worden ondersteund die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Jaarlijks zetten honderden KPN-vrijwilligers zich in voor de projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds. Alleen al tijdens het bezoek aan het Rijksmuseum zijn 240 vrijwilligers van KPN aanwezig. Bij alle projecten die KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die IT biedt om sociaal contact te vergemakkelijken. JIP is hiervan een mooi voorbeeld.

Introductie
John van Vianen, directeur KPN Zakelijke Markt vertelde tijdens de opening hoe trots hij was om bij de introductie van JIP te zijn in het Rijksmuseum. “Voor KPN Mooiste Contact Fonds is het doel om mensen met elkaar in contact te laten komen. En dankzij dit portaal kunnen mensen met een verstandelijke beperking het internet op om met elkaar, vrienden en familie te communiceren.”
Paul de la Chambre, bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo Zorggroep: “de hele wereld kan internetten, daarom moeten ook onze cliënten kunnen internetten. Dankzij JIP kan dat nu op een veilige manier.“ Daarna bedankte hij KPN Mooiste Contact Fonds met een schilderij gemaakt door cliënte Sandra Karssen.

Bron: ’s Heerenloo (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter