Categorie | Zorginnovatie

COMMODITY12 start pilot continuous monitoring diabetespatiënten

Onderzoeksconsortium COMMODITY12 is onlangs gestart met een pilot waarbij diabetes patiënten continu gemonitored worden door middel van sensoren.

COMMODITY12 is een onderzoeksproject dat valt onder het FP7 framework van de Europese Commissie. Binnen dit onderzoeksproject wordt gewerkt aan een intelligent systeem dat gecombineerde medische gegevens van diabetespatiënten kan analyseren, teneinde complicaties te voorkomen.

De gegevens hiervoor worden verkregen uit diverse bronnen, waaronder sensoren. Via bluetooth wordt de sensorinformatie over gewicht, glucosespiegel, hartslag, bloeddruk en ademhaling naar een speciaal hiervoor ontwikkelde app op een smartphone gestuurd. Deze smartphone communiceert op haar beurt met een  elektronisch patiëntendossier. Een intelligent systeem zorgt voor continue analyse van alle gegevens uit de verschillende bronnen en directe terugkoppeling naar zowel de arts àls de patiënt. Bij afwijkingen worden arts en patiënt gealarmeerd en kan actie worden ondernomen.

Op dit moment bevindt het project zich in de pilot-fase. In dit stadium wordt bij diabetespatiënten type I en type II getest in hoeverre het systeem bijdraagt aan verbetering van de behandeling en verhoging van de kwaliteit van leven. De pilots vinden plaats in Polen en Italië. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten over een jaar beschikbaar zijn.

Over Commodity12
Commodity12 heeft als doel om een intelligent systeem te ontwikkelen dat medische gegevens kan analyseren teneinde complicaties te voorkomen. Deze medische gegevens worden onder andere verkregen door continuous monitoring. Het Commodity12 project wordt deels gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het FP7 programma. Zie ook www.commodity12.eu.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter