Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted on 25/06/2012 in ZorgICT en recht | 0 comments

Continuïteit clouddienst deel 2: de constructie

In mijn vorige blog beschreef ik de problemen, althans uitdagingen, bij het zeker stellen van de continuïteit van uw clouddienst. Hier zal ik de constructie van onze oplossing schetsen. De oplossing bestaat uit een aantal contractuele afspraken op maat.

Het makkelijkst en meest kostenefficiënt is het als de cloud-dienstverlener de afspraken over continuïteit regelt en haar afnemers de mogelijkheid geeft zich te voegen in deze afspraken. Natuurlijk kan de cloud-dienstverlener niet op haar eigen houtje garanderen dat uw cloud-dienst blijft doordraaien ondanks haar eigen faillissement. Daarom moet er een derde onafhankelijke entiteit in het leven worden geroepen om deze taak te vervullen. Daar er vaak gevoelige bedrijfsinformatie over tafel gaat bij deze afspraken, is de beste vorm voor deze entiteit een stichting (“Stichting continuïteit”).

De Stichting continuïteit sluit een (raam-)overeenkomst met de cloud-dienstverlener over hoe de continuïteit geregeld dient te worden. De inhoud van deze overeenkomst zal afhangen van de dienst, waar het eigendom ligt van de verschillende onderdelen en waartoe de dienstverlener bereid is.

U, de afnemer, kunt dan toetreden tot de overeenkomst middels een derdenbeding. Een derdenbeding houdt in: (een onderdeel van) een overeenkomst die rechten verleent aan iemand. Het derdenbeding hoeft alleen aanvaard te worden door u, de afnemer. De afnemer wordt hier ook wel begunstigde genoemd, daar hij of zij begunstigde is van de overeenkomst.

Op het moment dat de continuïteit daadwerkelijk in gevaar is, dan kunt u, de afnemer, aankloppen bij de Stichting continuïteit.

In een volgende blog zal ik ingaan op hoe de continuïteit van de verschillende onderdelen van een clouddienst kunnen worden veiliggesteld.


Itte Overing is juridisch adviseur bij ICTRecht. Zij heeft zich gespecialiseerd op de juridische aspecten van het gebruik van ICT in de zorg. Itte geeft via Digitalezorg.nl haar visie over onderwerpen die actueel zijn in het ZorgICT en Recht.

Lees meer over Itte Overing op www.ictrecht.nl.

Reageer