Categorie | EPD

De Trans kiest voor elektronisch cliënten dossier van UNIT4

Zorgorganisatie De Trans heeft gekozen voor het elektronisch cliënten dossier (ECD) UNIT4 Cura. Deze oplossing vervangt het huidige systeem dat niet meer voldeed aan de eisen en wensen van de organisatie. Met het nieuwe ECD, dat overal via internet te benaderen is, vereenvoudigt De Trans de administratieve lasten binnen de organisatie. Medewerkers profiteren van een eenduidige decentrale vastlegging van cliëntinformatie. Die is vervolgens eenvoudig beschikbaar te stellen aan andere betrokken ketenpartners, de cliënt en zijn verwanten.

De Trans is gespecialiseerd in zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De organisatie begeleidt ruim 1.300 cliënten in Drenthe, Groningen en Overijssel.

Door ontwikkelingen in de markt is het wensen- en eisenpakket van De Trans veranderd. Het vorige ECD sloot hier niet meer bij aan waardoor de organisatie in de gehandicaptenzorg besloot op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing. Zes ECD-leveranciers zijn benaderd voor het selectietraject. Twee leveranciers hebben een proefopstelling mogen doen en hieruit viel vervolgens de keuze op UNIT4 Cura ECD. Belangrijkste reden voor de keuze is de gebruiksvriendelijkheid van de software. Daarnaast speelde de functionaliteit, de schaalbaarheid en het kunnen voldoen aan de toekomstige wettelijke eisen een belangrijke rol in de keuze voor het ECD van UNIT4.

“We vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers goed overweg kunnen met onze nieuwe oplossing”, aldus Garrelt van der Veer, projectleider ECD van De Trans. “Dat was voor ons de reden om een proefopstelling te laten neerzetten. 25 medewerkers – van managers en artsen tot cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van de dagbesteding – zijn gevraagd om de twee beoogde systemen gedurende anderhalve week te testen. Hiermee hadden we voldoende referenties en hebben we tegelijkertijd gewerkt aan draagvlak voor de implementatie van UNIT4 Cura binnen de organisatie.”

De Trans start met de implementatie van het administratieve gedeelte voor de facturatie en de verwerking van de indicaties. Deze eerste fase van de implementatie is op 1 januari afgerond. Daarna volgt de implementatie van het zorginhoudelijke gedeelte. Zo kunnen zij bijvoorbeeld lab-uitslagen, communicatieprofielen en testuitslagen opslaan in het ECD en het digitale dossier van de cliënt inzien en bewerken. Op termijn gaat De Trans ook werken met clienten- en verwantenportaal van UNIT4 Cura. Daarmee hebben cliënten en cliëntvertegenwoordigers altijd en overal inzicht in hun zorgdossier en agenda. Bovendien kunnen ze reageren op rapportages van de zorgmedewerkers en zelf toevoegingen doen in het ECD. Dit zorgt ervoor dat cliënten en verwanten actiever betrokken worden bij het zorgproces. De Trans hecht hier erg veel waarde aan.

Bron: UNIT4 (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter