Categorie | Domotica

Eerste organisaties gecertificeerd voor WDTM‐keurmerk persoonsgebonden alarmeringsdiensten

Branche‐ en netwerkorganisatie WDTM (Wonen, Diensten en Techniek voor Mensen) kondigt aan dat zorgonderneming Careyn , CSI Service en Eurocom Networks het auditeringsproces voor het ketenkeurmerk persoonsgebonden alarmeringsdiensten succesvol
hebben doorlopen. Als eerste in Nederland ontvingen deze ondernemingen op 14 juni 2012 uit handen van Rogier Staal van Q‐Consult de officiële accreditatie het keurmerk te mogen dragen. Het keurmerk is een landelijk kwaliteitskeurmerk om betrouwbaarheid en betaalbaarheid van personenalarmering te garanderen. Ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de gehele keten, van zorgorganisaties tot productleveranciers en installateurs is het keurmerk getoetst door de externe en onafhankelijke organisatie Q‐consult.

Op instigatie van haar leden heeft brancheorganisatie WDTM begin 2012 het ketenkeurmerk persoonsgebonden alarmering in leven geroepen. Hiervoor is een procesmodel ontwikkeld waarmee alle betrokken partijen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten (leveranciers, installateurs, aanbieders en alarmopvolgers) hun rol(len) protocolleren en optimaliseren. Careyn heeft het auditeringsproces succesvol doorlopen voor de rol van aanbieder, CSI Service voor de rollen van aanbieder en installateur en Eurocom Networks voor de rol van leverancier. Hiermee zijn deze bedrijven de eerste partijen in Nederland die het auditeringsproces succesvol hebben doorlopen. Eindgebruikers van personenalarmering die de producten en diensten van deze ondernemingen gebruiken zijn hierdoor gegarandeerd dat de gekozen oplossing betrouwbaar en betaalbaar is.

Bestuursvoorzitter Ton van Overbeek van Careyn: “Bij Careyn staat het bieden van betaalbare en kwalitatief goede zorg, volgens de moderne standaarden en gebaseerd op de vraag en behoefte van onze klanten, centraal. Veel van onze klanten geven aan graag zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen, wat mede wordt gefaciliteerd door persoonsgebonden alarmering. Een landelijk ketenkeurmerk om kwaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid personenalarmering te garanderen achten wij dan ook van wezenlijk belang. Dit keurmerk is een nieuwe mijlpaal in de gezondheidszorg en wij zijn er trots op als eerste aanbieder in Nederland dit keurmerk te mogen dragen.”

Jan Verasdonck, directeur van CSI Service: “Als landelijke aanbieder van oplossingen voor personenalarmering maken wij gebruik van gecertificeerde apparatuur als die van Bosch en CareTech. Echter, voor betrouwbare personenalarmering en opvolging zijn wij mede afhankelijk van andere partijen in de keten. Voor het leveren van de meest betrouwbare oplossing voor personenalarmering is het daarom van belang dat alle processen in de keten op elkaar zijn afgestemd. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen ons te certificeren voor het keurmerk persoonsgebonden alarmering en gelukkig zien we dat onze partners in de keten daar ook mee bezig zijn.”

Martijn Schuurmans, directeur van Eurocom Networks: “Certificering van onze organisatie en de onderliggende geautomatiseerde logistieke en functionele processen toont aan dat we voldoen aan de eisen van het ketenkeurmerk. Dit was ook altijd ons uitgangspunt: toegevoegde waarde creëren voor alle partijen in de keten. Onze dienstverlening die via het CQ‐Net Live platform met producten zoals NetBOX Live en de CQ‐3 Alarmzender wordt aangeboden voldoet aan de eisen van het keurmerk. Wij zijn enorm trots dit te mogen uitdragen.”

Bron: WBTM (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter