Categorie | Software

Farmazorg Nijmegen kiest ZorgMail Lab4Apo-module van E.Novation

E.Novation introduceert de ZorgMail Lab4Apo-module: een laagdrempelige oplossing voor apothekers om snel en eenvoudig essentiële laboratoriumwaarden te ontvangen. De module is een uitbreiding van ZorgMail en zorgt voor een veilig transport van gegevens tussen de informatiesystemen van huisarts, laboratorium en apotheker. Farmazorg Nijmegen is het eerste regionale samenwerkingsverband van apotheken dat collectief kiest voor de Lab4Apo-module.

Na wijziging van de geneesmiddelenwet in januari vorig jaar, hebben apothekers recht op inzage in laboratoriumuitslagen. Deze wetsaanpassing is één van de maatregelen om de medicatieveiligheid te vergroten. Laboratoriumuitslagen vormen een onmisbaar onderdeel bij een goede medicatiebewaking: in ongeveer 1 op de 10 gevallen zijn laboratoriumwaarden nodig om een mogelijke interactie van geneesmiddelen te kunnen beoordelen. Inzicht in deze waarden is daarom voor apothekers van vitaal belang. Niet in de laatste plaats omdat zij nu ook verantwoordelijk zijn voor een goede medicatiebewaking.

ZorgMail Lab4Apo voor Farmazorg Nijmegen
Met de ZorgMail Lab4Apo-module kunnen apothekers zich abonneren op het ontvangen van laboratoriumwaarden. Farmazorg Nijmegen, een samenwerkingsverband van (dienst)apotheken uit Nijmegen en omliggende gemeenten, gaat met in totaal 15 apothekers als eerste groep van start met de ZorgMail Lab4Apo-module.

Marco Lourens, Apotheker Service Apotheek Malden, aangesloten bij Farmazorg Nijmegen: “Medicatiebewaking van patiënten moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Dit kan niet zonder laboratoriumwaarden. Tot voor kort moesten we deze waarden achterhalen via de huisartsen of laboratoria en moesten we hen dus ook daarmee belasten. Vanaf nu komen deze gegevens automatisch binnen, hetgeen een enorme vooruitgang betekent. Het scheelt alle betrokken partijen veel tijd én frustratie. Door de nieuwe module werken we efficiënter en kunnen we zo nodig doseringen direct aanpassen op basis van de laboratoriumwaarden” .

Met ZorgMail Lab4Apo abonneert de apotheker zich op basis van het BSN nummer van de patiënt, automatisch op de laboratoriumwaarden (het betreft de volgende 6 waarden: kreatinine, kalium, natrium, PT-INR, farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte). ZorgMail Lab4Apo biedt niet alleen apothekers, maar ook betrokken huisartsen en laboratoria de nodige voordelen: het is niet meer nodig ‘handmatig’ de waarden aan apothekers door te geven. Hierdoor wordt de kans dat waarden onjuist worden doorgegeven, ook aanzienlijk verkleind.

Waarborg patiëntgegevens
Aangezien het om patiëntgegevens draait, is het van belang dat de betreffende wet- en regelgeving strikt in acht wordt genomen. Gebruik van de UZI-pas is daarom verplicht. Ook legt de apotheker, geheel in lijn met de gedragscode voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ), in de ZorgMailLab4Apo-module vast dat hij een behandelrelatie heeft met de betreffende patiënt. De apotheker verifieert te allen tijde of de patiënt akkoord is met het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Op het moment dat de apotheker zich abonneert op het ontvangen van de waarden, heeft deze tevens de mogelijkheid om de (huis)arts hiervan op de hoogte te stellen.

Bron: E.Novation (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter