Categorie | Software

Gezondheidscentrum Dillenburg start met KIS

Gezondheidscentrum Dillenburg uit Alphen aan den Rijn kiest voor de ondersteuning van haar (keten)zorgprogramma’s voor het VitalHealth KIS. Uniek in de samenwerking is de betrokkenheid van de apotheek en de fysiotherapeut in de keten, vanuit hun eigen bronsysteem.

Het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (SSGD) gaat, na een intensieve voorbereiding, van start met het Ketenzorginformatiesysteem van VitalHealth. In deze voorbereiding, waarin VitalHealth intensief heeftsamengewerkt met PharmaPartners, zijn ook de disciplines rondom ketenzorg betrokken. “Voor ons was een belangrijke afweging dat bestaande bronsystemen zo goed als mogelijk met elkaar integreren waarbij de fysiotherapeut en de apotheek in hun eigen systeem kunnen blijven werken en via de HIS-KIS standaard kunnen communiceren”, aldus Hans van Selm, bestuurslid van SSGD en tevens voorzitter van de Raad van alle Medicom gebruikers in Nederland. De implementatie start bij Gezondheidscentrum Dillenburg om vervolgens in de regio breder uit te rollen.

Nog niet eerder zijn apotheken en fysiotherapeuten zo intensief in het selectietraject meegenomen. De apotheek en fysiotherapeuten zijn er content mee dat er voor VitalHealth gekozen is, onder meer vanwege de mogelijkheid om met hun eigen systeem te kunnen blijven werken Met de inzet van het KIS wordt de al goede onderlinge samenwerking gecontinueerd.

Voordelen voor de apotheek en de fysiotherapeut
Het voordeel voor zowel de apotheek als de fysiotherapeut is onder meer dat er direct meer gegevens over de desbetreffende cliënt zichtbaar zijn. De apotheker bewaakt en begeleidt (als geneesmiddelenexpert)het geneesmiddelengebruik van de cliënt. Hierdoor wordt de behandeling voor de cliënt verder geoptimaliseerd en kan de medicatie beter worden ingesteld. De fysiotherapeut vervult een belangrijke rol in de leefstijlinterventies, met name als het gaat om meer bewegen.  De cliënt zelf heeft al (beperkte) toegang tot zijn of haar eigen dossier(gegevens) via mijngezondheid.net, met onder meer een historie van de afgenomen recepten en een historie van de fysio-behandelingen. Mede door de registratie in het KIS kan de cliëntop één middag zowel de huisarts en zijn praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, de diëtist en de apotheek bezoeken. Aansluitend aan deze bezoeken ontwikkelen de zorgverleners gezamenlijk een multidisciplinair plan van aanpak. Zo ontstaat een unieke behandeling voor iedere cliënt

Lange termijn visie in de gezondheidszorg
Het hebben van een lange termijn visie was voor de Stichting uiteindelijk doorslaggevend om voor VitalHealth te kiezen. De lange termijn visie houdt in dat er rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waarbij een steeds grotere rol voor de cliënt zelf is weggelegd.Het aantal chronisch zieken zal verder toenemen waardoor voor steeds meer chronische aandoeningen ketenzorginformatiesystemen nodig zullen zijn. Door de zorg voor chronisch zieken beter af te stemmen en doorICT-ondersteuning (multidisciplinair) toegankelijk te maken voor zowel klant als zorgverlener is het mogelijk efficiënter te werken met een hogere kwaliteit van zorg. Voor de toekomst is het van belang dat er een steeds uitgebreidere koppeling tussen HIS (huisartsinformatiesysteem) en KIS komt, wat nadrukkelijk in de visie van VitalHealth en PharmaPartners naar voren komt.

VitalHealth zal samen met PharmaPartners het KIS voor Gezondheidscentrum Dillenburg begeleiden. Er wordt gestart met de Diabetes module van het KIS op basis van landelijke standaarden en het lokale zorgprogramma.In de keten werken naast de huisarts en diens praktijkondersteuner(s) de apotheker, diëtist en fysiotherapeut nauw samen.. Vernieuwend hierin is dat er digitaal wordt verwezen naar de fysiotherapeut (IntraMed). Ook zijn in Alphen de eerste stappen gezet voor de rol van apotheker in een zorgprogramma, met het bieden van inzage in delen van het dossier van de deelnemende cliëntenvanuit het apotheekinformatiesysteem ‘Pharmacom’.

Bron: Vitalhealth

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter