Categorie | Experts

Het belang van zorg op afstand voor de zorgsector

Zorg op afstand – in internationale vaktermen telehealth genoemd – biedt de zorgsector  verschillende mogelijkheden om de zorg verder te professionaliseren zonder enorme kostenstijgingen. Dat is goed nieuws in een tijd waarin de sector onder druk staat door de toenemende vergrijzing en bezuinigingen.

Telehealth is sterk in opkomst. Vooral de beschikbaarheid van High Definition-technologie speelt daarbij een belangrijke rol. De HD-technologie maakt het mogelijk om zeer hoogwaardige beelden realtime weer te geven. Dat stelt artsen in staat om indien nodig plaatsonafhankelijk te werken. Patiënten zijn voor bepaalde expertises niet langer afhankelijk van de fysieke beschikbaarheid van een specialist. Moderne HD-video-oplossingen hebben daarnaast het voordeel dat ze makkelijk uitwisselbaar zijn met standaard medische apparatuur. Dat betekent dat een arts de patiënt niet alleen op afstand kan zien, maar ook onderzoek kan doen met bijvoorbeeld een digitale stethoscoop.

Kennisontwikkeling
Een ander aspect van telehealth is de exponentiële groei van medische kennis. Het is op dit moment echter vaak moeilijk om deze kennis binnen de sector effectief te delen. Kennis die in onderzoekscentra wordt verzameld, vindt maar moeilijk haar weg naar de medische praktijk in de ziekenhuizen. De inzet van Unified Communications en HD-video, streaming en archivering kan daar verandering in brengen. Deze technologieën vereenvoudigen het delen van informatie via HD-video- en spraakcommunicatie en het beschikbaar stellen van opgeslagen videocontent waar ook ter wereld. Daardoor is een specialist in staat om op elk moment en vanaf elke plaats met een breedbandaansluiting relevante kennis tot zich te nemen.

Efficiëntere processen
Efficiency staat in de zorg hoog op de agenda. Instellingen proberen de productiviteit van medewerkers continu te verbeteren, zodat de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en de kosten beperkt blijven. De inzet van telehealth-oplossingen kan bijdragen aan meer efficiency doordat medewerkers minder hoeven te reizen en eenvoudiger met elkaar kunnen communiceren. Patiënten zijn in meer gevallen op afstand te volgen en voor overleg is fysieke aanwezigheid niet altijd meer een vereiste.

Draadloze communicatie
De zorgsector is in zekere zin een voorloper als het gaat om mobiele communicatie. Ziekenhuizen gebruiken al meer dan vijftien jaar draadloze-communicatietechnologie, waaronder de bekende oproepsystemen. Die worden nu in snel tempo vervangen door volwaardige draadloze-telefoniesystemen die de bereikbaarheid enorm vergroten. Dit heeft een directe invloed op de productiviteit van medewerkers aan het bed. Bovendien vergroot deze ontwikkeling de patiënttevredenheid.

De meeste draadloze telefoontoestellen in een ziekenhuis zijn gekoppeld aan de vaste telefooncentrale en verschillen qua functionaliteit nauwelijks van een vast toestel. We zien nu een ontwikkeling waarbij toestellen en centrales beschikbaar zijn, die veel extra nuttige functionaliteit bieden aan zorgmedewerkers. Denk aan sms, spraakherkenning, telemetrie, patiëntmonitoring, alarmering en het realtime volgen van de bewegingen van bepaalde patiënten. Vanuit patiëntperspectief zorgt deze ontwikkeling voor betere en snellere communicatie met de zorgverlener, direct aan het bed of op afstand via bijvoorbeeld monitoring op afstand. Met deze ontwikkelingen komt een einde aan de traditionele oproepsystemen die relatief inefficiënt zijn. Verregaande integratie van tele- en datacommunicatie draagt bij aan gestroomlijnde processen en een betere informatievoorziening. Dat komt uiteindelijk de totale zorg ten goede.

Net als in veel andere sectoren is constante verandering kenmerkend voor de zorgsector. De invloed van technologie daarbij is enorm. Steeds meer interactieve communicatiemiddelen als realtime video, telepresence en draadloze telefonie bieden organisaties tal van mogelijkheden om te innoveren en voorbereid te zijn op de toekomst.

Auteur: Andrew Graley, Healthcare Director bij Polycom

© Digitalezorg.nl

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter