Categorie | EPD

Huisartsen introduceren e-learning ADEPD

Een aantal huisartsendiensten introduceert samen met The Competence Group (TCG)
de e-learning training ADEPD: Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiëntendossier. Deze training sluit aan bij de richtlijn ADEPD van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voor standaardisatie van het uitwisselen van EPD informatie tussen huisartsendiensten. De training ADEPD is onder andere geaccrediteerd voor huisartsen (CvAH) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG). Op het komende Lustrumcongres van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) wordt de training ADEPD aan het publiek gepresenteerd.

Aansluiting richtlijn ADEPD
Ad-Willem Mansoer van The Competence Group: “Het primaire doel van deze e-learning training is correcte medische rapportage via Episodegericht Registreren (EGR) bij dossiervorming in een EPD. EGR is de door de NHG geadviseerde methode van verslaglegging in een EPD. Daarnaast wordt in de training ingegaan op correct gebruik van de SOEP systematiek en de ICPC-codering”. De ADEPD richtlijnen van de NHG zijn relevant voor de huisarts en de praktijkmedewerkers bij de registratie van medische gegevens in het eigen EPD. “In deze ADEPD training wordt eerst het algemeen belang van adequate dossiervorming in het EPD uitgelegd”, gaat Mansoer verder. “Dus waarom wordt welke informatie op welke manier op welke plaats in een EPD vastgelegd. De methodieken die door de NHG worden geadviseerd, worden in deze training behandelt via casuïstieken uit de dagelijkse praktijk”.

E-learning onderwijs
Door kennis over ADEPD via e-learning aan te bieden, wordt aangesloten op de flexibele dienstverbanden en werkroosters in huisartsenposten. Ad-Willem Mansoer: ”Huisartsen en doktersassistenten kunnen via internet over ADEPD leren, waar en wanneer zij maar willen. Het lesmateriaal wordt op uniforme wijze aangeboden en blijft als naslagwerk beschikbaar. Reis- en verblijfskosten behoren zodoende definitief tot het verleden. Via het onderwijsplatform Zorg Leren is naast ADEPD aanvullende e-learning beschikbaar. Denk hierbij aan trainingen Patiëntveiligheid of Omgaan met agressie. De trainingen zijn ontwikkeld door een groot aantal samenwerkende ziekenhuizen en GGZ instellingen en voor alle zorgorganisaties beschikbaar”.

Bron: The Competence Group

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter