Categorie | Actueel

HvA-lector Somaya Ben Allouch pleit voor mensgerichte aanpak in digitale technologie

HvA-lector Somaya ben Allouch

Door de toenemende digitalisering van de maatschappij wordt de rol van digitale technologie bij vernieuwingen steeds belangrijker. Lector Digital Life dr. Somaya Ben Allouch van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) pleit voor meer aandacht voor digitale technologie vanuit een mensgerichte ontwerpaanpak, specifiek op het gebied van gezondheid en welzijn. De mens en zijn digitale, sociale en fysieke omgeving zouden meer centraal moeten staan. Op 14 januari 2020 hield zij haar lectorale rede.

Foto: Bert Wisse (2020).

Om ervoor te kunnen zorgen dat digitale technologie een positieve bijdrage levert aan gezondheid, welzijn en participatie, moet allereerst duidelijk worden wat mensen op dat vlak willen en nodig hebben. Om dat inzichtelijk te krijgen, is toegepast onderzoek naar digitale technologie voor maatschappelijk welbevinden van groot belang.

Somaya Ben Allouch: “Technologie verandert voortdurend door de context waarin deze wordt gebruikt. Het meenemen van de technologische én de menselijk aspecten is cruciaal voor een duurzaam gebruik van technologie in gezondheid en welzijn. Ook is er meer aandacht nodig voor nieuwe evaluatiestrategieën van technologie in gezondheid en welzijn. Aangezien technologie snel verandert, evaluatieprocessen vaak langdurig zijn en de praktijk weerbarstig is, is toegepast onderzoek noodzakelijk om nieuwe evaluatiemethoden te ontwikkelen.”

Geïntegreerd onderzoek

Het onderzoek van het lectoraat Digital Life richt zich op innovatieve, digitale technologie waarbij sensoren, hun data en creatieve methodes voor gezondheid, welzijn en participatie in samenwerking met het bedrijfsleven de beroepspraktijk worden ontwikkeld en geëvalueerd. Onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie worden daarbij geïntegreerd en zowel binnen als buiten de regio Amsterdam opgezet en uitgevoerd.

Mooie voorbeelden van recente onderzoeksprojecten zijn:

  • EyeBeacons – een navigatie app om mensen met een visuele beperking te ondersteunen veilig en gemakkelijk hun weg te vinden in de openbare ruimte.
  • De Interactieve Woonkamer – om mensen met dementie langer zelfstandig thuis te laten wonen.
  • PAUL – het stimuleren van de fysieke activiteit van stadsbewoners door het gebruik van gepersonaliseerde app-technologie.
  • Robot Pepper in het verpleeghuis – om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te vergroten.

 

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter