Categorie | Software

IntelliSpace Portal 8.0 van Philips biedt nieuwe digitale radiologische mogelijkheden voor geavanceerde kankerdiagnose en -behandeling

Philips versterkt zijn positie op het gebied van geïntegreerde zorginformatica met IntelliSpace Portal 8.0. Dit is de nieuwste versie van het Philips-platform voor geavanceerde gegevensuitwisseling, analyse en visualisatie voor radiologen dat hen helpt bij de opsporing van ziektes, diagnostiek en behandelingscontroles. IntelliSpace Portal 8.0 wordt geïntroduceerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) en komt tegemoet aan de veranderende eisen op radiologiegebied door de hogere prevalentie van kanker en de economische druk die daaruit ontstaat. Deze nieuwste versie biedt nieuwe toepassingen – waaronder snelle kwantitatieve 3D-weergave van tumoren –gericht op betere diagnostische betrouwbaarheid en zorgverlening.

philipsIntelliSpace Portal 8.0 verbreedt en verdiept de toepassingen waarover de IntelliSpace Portal als compleet en geavanceerd analyseplatform reeds beschikte. De portal helpt artsen bij de visualisatie, diagnose en meting van ziektestadia en bij de communicatie tussen de diverse modaliteiten, allemaal via één efficiënte, geautomatiseerde en gecoördineerde werkstroom. De nieuwste versie beschikt nu over meer dan 68 klinische toepassingen voor zeven modaliteiten, waaronder CT, MRI, echografie, mammografie en iXR.

“Radiologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan optimale zorgresultaten. Er zijn momenteel zoveel gegevens beschikbaar, maar het volledige potentieel ervan wordt vaak niet gerealiseerd”, aldus Jeroen Tas, CEO Healthcare Informatics Solutions & Services bij Philips. “Door de vooruitgang op het gebied van digitale zorgtechnologie kunnen we nu klinische gegevens vanuit diverse modaliteiten en bronnen integreren en die informatie voor radiologen inzichtelijk en snel toegankelijk maken. Innovaties zoals de nieuwe 3D-weergave van tumoren in IntelliSpace Portal 8.0 kunnen het traject voor een kankerpatiënt veranderen en een optimale behandeling ondersteunen.” 

Hedendaagse radiologen willen graag kunnen bepalen hoe tumoren reageren op nieuwe beeldgestuurde lokale behandelingen, zoals tumorablatie en chemo-embolisatie. Momenteel wordt dat gedaan met behulp van één- of tweedimensionale MRI-beelden die na de ingreep worden gemaakt en slechts beperkt inzicht en geen gekwantificeerde informatie bieden. Met het oog op de toenemende belangstelling voor driedimensionale kwantificering biedt IntelliSpace Portal 8.0 nu, als optie voor gekwalificeerde onderzoekers, een kwantitatieve technologie (qEASL) die inzetbaar is in combinatie met de MMTT-toepassing (Multi-Modality Tumor Tracking). Met deze technologie kunnen onderzoekers een gespecialiseerde analyse van driedimensionale beeldscans (bijvoorbeeld CT- en MRI-scans) uitvoeren om betere metingen van levend en afstervend tumorweefsel te verkrijgen dankzij een visuele indicatie van hoe cellen op een behandeling reageren. qEASL is ontwikkeld in nauwe samenwerking met toonaangevende wetenschappers van de Yale School of Medicine en is gericht op verbetering van de huidige norm voor controlebehandelingen bij kanker van de European Association for the Study of the Liver (EASL).

“Bij beeldgestuurde lokale tumortherapieën is het heel lastig om de effectiviteit te beoordelen. Bij traditionele methoden is de reproduceerbaarheid onvoldoende en tot op zekere hoogte blijft het gissen”, aldus Jean-Francois (Jeff) Geschwind, arts en hoofd radiologie en biomedische beeldvorming aan de Yale School of Medicine. “Het herdefiniëren en standaardiseren van de manier waarop we dit type behandeling beoordelen, zorgt voor een revolutie binnen de radiologie en de zorgverlening aan patiënten.”

Nieuwe toepassingen

IntelliSpace Portal 8.0 heeft verbeterde mogelijkheden en biedt veelzijdigere ondersteuning voor de klinische beeldvorming.

  • In verband met de toenemende belangstelling voor longzorg omvat IntelliSpace Portal 8.0 nu de nieuwe toepassing CT Lung Nodule Assessment (LNA), die is ontworpen voor een efficiëntere en longitudinale werkstroom met een unieke risicobeoordelingsfunctie ter ondersteuning van de klinische besluitvorming.
  • Met behulp van Lung Nodule CAD hebben radiologen tevens toegang tot het gecomputeriseerde detectiesysteem voor CT-onderzoek van de borstkas met meerdere doorsnedes.
  • IntelliSpace Portal 8.0 is dus tevens een complete oplossing voor longonderzoek en biedt in dat kader toepassingen die artsen helpen bij het meten en opvolgen van COPD, het opsporen van longemboli en het bepalen van calciumscores.
  • Als integraal onderdeel van de gehele cardiale werkstroom maakt MR Cardiac Quantitative Mapping een snelle kwantificerings- en analysewerkstroom mogelijk voor T1-, T2-, en T2-gegenereerde inventarisaties ter verbetering van het diagnostische beeld bij cardiomyopathie (hartspieraandoening).
  • Dankzij verbeterde mogelijkheden in de Multi-Modality Viewer is het mogelijk om gegevensreeksen vanuit Philips iXR-systemen en algemene radiologie te beoordelen, te bewerken en te analyseren. MR Smart Display Protocols bieden de meest geschikte weergaveprotocollen voor elke afzonderlijke patiënt op basis van de eerste weergave‑indelingen die de voorkeur van de radioloog hebben.
  • De geavanceerde mogelijkheden van IntelliSpace Portal 8.0 dragen ook bij aan de naleving van de Amerikaanse wetgeving betreffende zinvol gebruik (‘Meaningful Use’), doordat radiologen in staat worden gesteld om elektronische patiëntendossiers eenvoudig bij te werken en patiëntgegevens te delen met verschillende organisaties, waaronder gezondheidsdiensten en gespecialiseerde registers. Dankzij de verbeterde rapportagefuncties kunnen radiologen klinische rapporten uitbreiden met exporteerbare grafieken en tabellen die tot één patiëntrapport kunnen worden samengevoegd en direct op het PACS- of RIS-systeem kunnen worden opgeslagen.

 

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter