Categorie | Publicaties

Inventarisatie generieke set risico-indicatoren

In het artikel staat beschreven welke risico-indicatoren specialismen registreren op het moment dat een patient op het spreekuur komt. Op basis van dit onderzoek is een eerste globale set risico-indicatoren opgeleverd, die door alle specialisten worden geregistreerd.

Preventie in de zorg wordt steeds belangrijker. Voor effectieve preventie is inzicht in risico-indicatoren nodig. Voor het registreren van risico-indicatoren is echter nog geen classificatiesysteem beschikbaar en het is niet bekend welke indicatoren door alle specialismen worden geregistreerd. Door het ontwikkelen van een goed registratiesysteem, waarbij deze informatie gedeeld wordt tussen huisarts en specialisten, kan veel winst worden behaald.

Er is een exploratief onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de risico-indicatoren die verschillende specialisten registreren. Hiertoe zijn zes specialismen geïnterviewd.

Op basis van dit onderzoek is een eerste set risico-indicatoren opgeleverd, die door alle specialisten worden geregistreerd. Met name sociale en individuele gedragsrisico’s als roken en alcohol, en biologische indicatoren als het voorkomen van erfelijke aandoeningen behoren tot de gemene delers. Deze eerste set dient als input voor het ontwikkelen van een classificatiesysteem voor risico-indicatoren en een gegevensset die informatieuitwisseling tussen zorgverleners mogelijk maakt. Denk aan uitwisseling tussen de eerste en de tweede lijn.

U kunt het rapport hier downloaden.

Bron: Nictiz

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter