Categorie | Software

Inzage in eigen dossier voor Friese diabetespatiënten

Ketenzorg Friesland is gestart met de module ZelfManagement van het VitalHealth KIS. In eerste instantie voor de diabetespatiënten die behandeld worden door de POH-ers via de module Diabetes van het VitalHealth KIS. Het zelfmanagementportaal geeft de patiënt inzicht in persoonlijke dossierinformatie en betrekt de patiënt daardoor pro-actiever bij zijn gezondheid.

Ketenzorg Friesland (KZF) maakt al een aantal jaar gebruik van het VitalHealth KIS en heeft onlangs de upgrade gedaan naar de multi-disease versie van het VitalHealth KIS met daarin onder andere het individueel behandelplan. Dat was het moment voor KZF om met zelfmanagement voor haar chronische populatie te starten. Inmiddels is een pilot gestart om diabetespatiënten van meerdere huisartspraktijken binnen KZF digitaal te ondersteunen met zelfmanagement. Belangrijk uitgangspunt is dat de informatie in het bronsysteem van de huisarts terechtkomt, via het VitalHealth KIS dat al gekoppeld is aan het HIS. Met VitalHealth ZelfManagement kunnen patiënten hun online streefdoelen, streefwaarden en de belangrijkste meetwaarden vanuit het KIS inzien. Om substitutie naar de 0-de lijn te bevorderen, de zelfredzaamheid van patiënten te vergoten en de werkdruk voor de POH te ontlasten werkt VitalHealth onder meer met Ketenzorg Friesland aan functionaliteit waarmee diabetespatiënten zelf kwartaalcontroles kunnen doen. De POH kan vanuit het VitalHealth KIS zelfmanagement van de patiënt faciliteren en monitoren.

Voor Ketenzorg Friesland is de keuze voor deze uitbreiding van de samenwerking met VitalHealth Software een logische keuze. Niet alleen past het binnen de visie van Ketenzorg Friesland, maar ook de preferente zorgverzekeraar De Friesland stimuleert deze ontwikkeling. Bovendien is zelfmanagement een belangrijk thema binnen Friesland Voorop, een grootschalig provinciaal initiatief dat onlangs door de minister is aangewezen als proeftuin voor populatiebekostiging. De praktijkondersteuners die al zijn gestart, zijn enthousiast en verwachten dat er met inzet van digitale ondersteuning van zelfmanagement gekoppeld aan het VitalHealth KIS zowel voor de praktijk als de patiënt winst te behalen is met deze nieuwe module in efficiency en zelfredzaamheid voor patiënt en huisartsenpraktijk.

“Ketenzorg Friesland is van mening dat de module ZelfManagement van VitalHealth recht doet aan de betrokkenheid van de patiënt en andere vormen van begeleiding mogelijk maakt. Patiënten hebben daar behoefte aan. ” aldus Martinus Fennema, medisch manager van KZF en voormalig huisarts.

In de toekomst zullen alle praktijken binnen KZF en de COPD en CVRM patiënten de mogelijkheid krijgen om zelfmanagement aan hun patiënten beschikbaar te stellen. Uitgangspunt voor Ketenzorg Friesland is een gefaseerde en zorgvuldige aanpak, waarbij ervaringen uit de pilot worden meegenomen bij een verder uitrol.

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter