Categorie | EPD

Maasziekenhuis van start gegaan met Elektronisch Patiënten Dossier

Terwijl er nog volop discussie is over het landelijke EPD, werkt het Maasziekenhuis hard aan de invoering van een eigen Elektronisch Patiëntendossier. Dit houdt in dat alle informatie over een patiënt voortaan wordt bijgehouden in één digitaal dossier. Hierdoor is het mogelijk dat relevante informatie over de patiënt op het juiste moment door de juiste persoon (arts of behandelaar) kan worden ingezien.

Het systeem is niet gekoppeld aan het landelijke EPD. Als toch medische gegevens gedeeld moeten worden met een andere zorginstelling, wordt de patiënt eerst om toestemming gevraagd.

Het Elektronisch Patiëntendossier
Alle behandelaars waarvoor het uit oogpunt van de behandeling noodzakelijk is de gegevens in te zien, hebben toegang tot het patiëntendossier. Inmiddels werken de orthopeden en de kinderartsen al met het EPD. Andere artsen volgen dit jaar. Ook de verpleegkundigen zullen gaan werken met het elektronisch dossier.

Zowel verpleegkundigen als artsen hebben inzage in elkaars registratie. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. Wel kan bepaalde informatie die voor verpleegkundigen niet relevant is afgeschermd worden.

De bedoeling is dat er in de kliniek zogenaamde COWS (Computer On Wheels) gaan komen. Hiermee kan de verpleegkundige of arts direct aan bed alle informatie invoeren, maar ook informatie (zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s) aan de patiënt laten zien.

Het patiëntendossier bevat o.a. uitslagen (zoals laboratoriumuitslagen, uitslagen van röntgenonderzoek, scopieën), foto’s (van röntgen, scopieën), verslaglegging van bezoek aan de polikliniek, verpleegkundige rapportage tijdens opname, anamnese gegevens (algemene gegevens van de patiënt, klachten, voorgeschiedenis, diagnose, behandeling) en correspondentie met de huisarts, andere specialisten of ziekenhuizen. Feitelijk wordt alles wat is vastgelegd, opgenomen in het patiëntendossier.

Inzage
Wat inzage betreft heeft de patiënt dezelfde rechten als in het ‘papieren tijdperk’. De patiënt kan dus altijd vragen om een afdruk van het digitale dossier of het dossier inzien. Het inzien van een dossier gebeurt tot op heden altijd via een behandelaar. De patiënt kan zelf niet inloggen. Met de komst van een zogenaamd Zorgportaal, zullen de mogelijkheden hiertoe in de toekomst waarschijnlijk worden verruimd. Via het Zorgportaal kunnen patiënten via internet beveiligd inloggen en inzage krijgen in hun afspraken. Ook kunnen ze een afspraak plannen en delen van hun patiëntendossier bekijken, zoals uitslagen, foto’s en correspondentie.

Informatiebeveiliging
Veel ziekenhuizen zijn momenteel bezig met het digitaliseren van hun processen en het opzetten van een Elektronisch Patiëntendossier. Een hele klus, omdat er erg veel processen lopen en afdelingen zijn die patiëntgegevens vastleggen en nodig hebben. Denk aan de spoedeisende hulp, de röntgenafdeling, de OK, de poliklinieken, het laboratorium. Op al deze plekken is het van belang dat de informatie correct en veilig wordt vastgelegd. Het thema informatiebeveiliging heeft in het ziekenhuis dan ook de volle aandacht. Er wordt kritisch gekeken wie welke informatie mag inzien.

De huisartsen werken over het algemeen al langere tijd met een EPD. De volgende stap zal zijn dat we ook regionaal gaan kijken hoe we informatie zo optimaal en veilig mogelijk kunnen gaan uitwisselen. Mocht er concreet uitwisseling van gegevens gaan plaatsvinden met instanties buiten ons ziekenhuis, dan zal er altijd toestemming worden gevraagd aan de patiënt.

Bron: Maasziekenhuis Pantein

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter