Categorie | Internet

Máxima Medisch Centrum lanceert nieuw digitaal patiëntenportaal

Zelf afspraken maken bij Máxima Medisch Centrum, nakijken welke allergieën gevonden zijn, uitslagen van onderzoeken terugzien en brieven van een specialist aan de huisarts nalezen: dat kunnen patiënten van MMC sinds woensdag 11 juni voortaan allemaal heel eenvoudig thuis, via het digitale patiëntenportaal MijnMMC. Hiermee zet MMC een belangrijke stap in het bieden van meer regie aan de patiënt in zijn zorgproces.

Met het digitale patiëntenportaal MijnMMC van softwareleverancier ChipSoft kunnen patiënten van MMC zelf bepaalde afspraken maken, eerdere en gemaakte afspraken terugzien en delen van het eigen patiëntendossier inzien zoals bijvoorbeeld uitslagen van röntgenonderzoeken. Moet een patiënt vóór zijn bezoek aan een medisch specialist al een vragenlijst invullen, dan kan dat vanaf nu in alle rust thuis, via het portaal. Ook een nieuw telefoonnummer of e-mailadres doorgeven kan eenvoudig via het portaal. Zo biedt het digitale portaal MijnMMC patiënten op het moment dat het hen uitkomt meer inzicht in hun behandeling en biedt het meer gemak.

Veiligheid voorop
De informatie in het portaal is uiteraard goed beveiligd. MMC voldoet aan het gewenste niveau van informatiebeveiliging die binnen de zorg geldt. Daarom kunnen patiënten alleen zelf inloggen op het portaal en alleen via hun DigiD. Ook moet de identiteit van de patiënt zijn vastgesteld bij MMC. Als dat nog niet is gebeurd, moeten patiënten zich eenmalig legitimeren bij de inschrijfbalie van MMC.

Thilo Mohns is kinderarts-neonatoloog en staflid van de Information Security Board van MMC, de commissie die erop toeziet dat we veilig omgaan met patiëntengegevens. Hij is enthousiast over deze ontwikkeling: “In de dagelijkse praktijk op de kinderafdeling zijn we eraan gewend om volledige openheid van zaken te geven. De ouders van onze patiëntjes kunnen dag en nacht bij hun kind zijn en op ieder moment hun dossier inzien. Nu kunnen alle patiënten van MMC hun dossier op ieder gewenst moment zelf inzien, waar ze ook zijn. Ze hoeven daarvoor niet meer naar het ziekenhuis te komen. Dat helpt bijvoorbeeld ook bij het voorbereiden op een afspraak of opname. Zo zijn onze patiënten, ook als ze buiten het ziekenhuis zijn, veel meer betrokken bij hun zorgproces.”

Inspraak van patiënten
Bij de ontwikkeling van MijnMMC zijn patiënten, de cliëntenraad van MMC, artsen en verpleegkundigen betrokken. De feedback die patiënten van MMC en de cliëntenraad gaven gedurende het ontwikkeltraject en de testfase heeft gezorgd voor een portaal dat goed aansluit op de wensen van de patiënt. De meest gehoorde reactie van patiënten is dan ook, dat zij blij zijn met deze ontwikkeling die meer inzage biedt. Therese Hanneman, voorzitter van de cliëntenraad van MMC verwoordt het als volgt: “Wij zijn vanaf de start van de ontwikkelingsfase enthousiast over het portaal en actief betrokken. Het patiëntenportaal biedt de patiënt de kans op een betere regie op zijn behandeling en op een gelijkwaardiger dialoog met zijn behandelend specialist en dient hiermee rechtstreeks het patiëntbelang.”

Toekomst
Met het digitale zorgportaal zet MMC een grote eerste stap in de toekomst waarin de digitale wereld steeds belangrijker wordt en steeds meer mogelijkheden biedt. Het portaal zal steeds meer bieden. Samen met een groep medisch specialisten worden nu al nieuwe mogelijkheden bedacht en verkend. Zo zijn de voorbereidingen in gang gezet voor het aanbieden van e-consulten en worden toepassingen mogelijk op tablets en smartphones.

Bron: MMC / ChipSoft

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter