Categorie | Internet

MijnGezondheid.net met 250.000 gebruikers het grootste persoonlijke patiëntenportaal van Nederland

Eind juni heeft de 250.000ste zorggebruiker zichzelf geregistreerd als gebruiker op MijnGezondheid.net. Daarmee is dit het grootste Nederlandse patiëntenportaal in de eerste lijn. Het portaal stelt zorggebruikers in staat om makkelijk in contact te komen met hun zorgverleners en een rol in te vullen in hun eigen zorgproces.

Persoonlijk gezondheidsdossier
MijnGezondheid.net is een persoonlijk gezondheidsdossier en geeft zorggebruikers 24/7 online inzage in het actuele deel van hun medisch dossier. Daarnaast is het mogelijk een online consult aan te vragen, een online afspraak te maken, het medicatieoverzicht en labuitslagen in te zien, herhaalrecepten aan te vragen en betrouwbare informatie over de eigen aandoeningen en medicatie in te zien. De inmiddels 700 innovatieve zorgverleners die het portaal aanbieden aan hun patiënten zien het als “een extra service en mogelijkheid om met ons in contact te komen via een betrouwbare, beveiligde omgeving”.

Meer regie over eigen zorg
De toenemende zorgvraag, zowel in kwaliteit als kwantiteit, vereist een grotere rol van zorggebruikers. Zorggebruikers geven aan dat ze door gebruik van het portaal meer regie krijgen over hun eigen zorg: “Het geeft me een overzicht van mijn eigen gezondheid en controle over mijn eigen gezondheid”. Bovendien kunnen zij veel eenvoudiger en sneller met hun zorgverlener in contact komen: “Voordat ik MijnGezondheid.net gebruikte, kwam ik bijna iedere maand bij de huisarts. Ik denk nu nog maar 4 keer per jaar”. MijnGezondheid.net levert hiermee een bijdrage aan de toegankelijkheid van de zorg en vergroot de betrokkenheid van zorggebruikers bij hun eigen gezondheid.

Integratie met zorgsystemen
Door de vergaande integratie van het patiëntenportaal met het huisartsinformatiesysteem Medicom en het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, zijn wijzigingen in de gedeelde medische episodes direct zichtbaar voor de patiënt. Vanuit de gedachte dat patiënten uiteindelijk via één portaal toegang moeten hebben tot al hun zorgverleners is MijnGezondheid.net ontwikkeld op basis van open standaarden. Integratie met informatiesystemen en zorgtoepassingen van andere leveranciers is hierdoor mogelijk. Dit onderstreept de visie van PharmaPartners dat het patiëntenportaal zorggebruikers en de zorg verder moet helpen, oftewel: mensgerichte zorg IT.

Bron: PharmaPartners (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter