Categorie | Software

Minder opnamen door farmacotherapeutisch plan

Met intensieve begeleiding van apotheker en huisarts en een farmacotherapeutisch behandelplan kan het aantal ziekenhuisopnames door geneesmiddelen sterk worden teruggebracht. Dat concludeert apotheker Anne Leendertse in haar promotie-onderzoek. PharmaPartners en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken de toepasbaarheid en meerwaarde van een nieuwe applicatie: het Webbased Farmacotherapeutisch Behandelplan.

Het promotie-onderzoek van Leendertse heeft betrekking op mensen van 65 jaar en ouder die meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken, waaronder middelen uit de ATC A (metabolisme) en B (bloedverwerkende organen) groep. “We selecteerden uit het apotheeksysteem patiënten die niet op tijd terug waren gekomen voor een herhaalrecept en nodigden hen uit om mee te doen”, vertelt Leendertse.

Vertrouwen
Aan het onderzoek namen 42 gezondheidscentra deel. Voorwaarde was dat de huisarts en apotheker samen vertrouwen hadden in de uitvoerbaarheid en het nut van de intensieve begeleiding. Er werden 674 patiënten geïncludeerd in het onderzoek. 364 kregen intensieve begeleiding, de overige 310 fungeerden als controlegroep.

Het werkt
De begeleiding startte met een intake door de apotheker. Deze inventariseerde welke middelen werden gebruikt en wat de patiënt ervan vond. Op basis van die gegevens, de episodelijst en labwaarden werd het medicatiegebruik beoordeeld. “Huisarts en apotheker gingen vervolgens letterlijk samen om tafel en stelden een farmacotherapeutisch behandelplan op.” De basis voor het plan nam Leendertse mee uit Schotland, waar ze een periode werkte. Leendertse: “De belangrijkste conclusie is dat het werkt. Intensieve begeleiding helpt het aantal geneesmiddelgerelateerde opnames terug te dringen.”

Number needed to treat
Het aantal opnames door geneesmiddelen in de interventiegroep was 6 tegenover 10 in de controlegroep. Naarmate het aantal aandoeningen toenam, werd het effect groter. Vanaf 5 aandoeningen zijn de verschillen significant. “Je moet 30 patiënten met 5 aandoeningen intensief begeleiden om één opname te voorkomen. Bij 6 is het ‘number needed to treat’ 19, bij 8 nog maar 11”, aldus Leendertse.

Praktische bezwaren
Arbeidsintensief was het traject wel. De apotheker was in het begin per patiënt 4 uur kwijt, de huisarts een uur. “Het was vooral moeizaam om alle benodigde gegevens bij elkaar te krijgen en het was zoeken naar een methode om de informatie samen vast te leggen en bij te houden. We gebruikten daarvoor een Excel-bestand. Als er bijvoorbeeld nieuwe labgegevens waren, kwamen die niet automatisch bij de apotheker terecht.”

Applicatie toegankelijk voor apotheker en huisarts
Dat probleem wordt opgelost met de nieuwe webbased applicatie Farmacotherapeutisch Behandelplan, die PharmaPartners in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven ontwikkelde. De applicatie is toegankelijk voor zowel de huisarts als de apotheker, zodat gezamenlijk een farmacotherapeutisch behandelplan kan worden opgesteld en uitgevoerd. Relevante informatie die beschikbaar is in het huisartsinformatiesysteem en het apotheekinformatiesysteem wordt via OZIS elektronisch overgenomen in het Webbased Farmacotherapeutisch Behandelplan. Wijzigingen en nieuwe informatie zijn op die manier zichtbaar voor beide zorgverleners. Apothekers en huisartsen kunnen gezamenlijk aan het behandelplan van een patiënt werken en afspraken vastleggen.

Cardiovasculaire medicatie
Apotheker Marlies Geurts doet vanuit de RuG onderzoek naar de effecten en mogelijkheden van het Webbased Farmacotherapeutisch Behandelplan. “Mijn onderzoek is het vervolg op een pilotstudie naar de slagingskans van deze manier van werken. In de pilotstudie is een papieren versie van het behandelplan gebruikt, dat de basis vormde voor het Webbased Farmacotherapeutisch Behandelplan. In die pilotstudie werden vooral mensen met geneesmiddelgerelateerde problemen betrokken. De meeste problemen kwamen voor bij polyfarmaciepatiënten met een cardiovasculaire aandoening. Daarom beperk ik me in het vervolgonderzoek tot die doelgroep.”

Uitkomsten
Op dit moment doen 7 locaties mee en zijn 430 patiënten geïncludeerd. Het is de bedoeling dit verder uit te breiden. Net als Leendertse vergelijkt Marlies Geurts een interventie- met een controlegroep. Ze onderzoekt de doelstellingen van de behandelplannen, de aanpassingen die worden doorgevoerd en het soort interventies dat wordt gepleegd. Daarnaast bekijkt ze onder meer het effect op de therapietrouw en labwaarden. Eind 2011 zijn de eerste resultaten bekend. Op dit moment kan Geurts alleen vertellen dat de ervaringen van de betrokken apothekers en huisartsen positief zijn.

Proof of Concept
Om een beter beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van het Webbased Farmacotherapeutisch Behandelplan voor Pharmacom- en Medicom-gebruikers, is PharmaPartners in nauwe samenwerking met de RuG een Proof of Concept gestart. Hieruit moet blijken wat de toegevoegde waarde van deze applicatie is en welke mate van integratie met Pharmacom en Medicom is gewenst. De proef loopt tot 1 juli 2011 op 10 locaties. Na verwerking van de resultaten zal PharmaPartners beslissen of en op welke manier het Webbased Farmacotherapeutisch Behandelplan breder wordt aangeboden.

Bron: PharmaPartners

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter