Categorie | Informatiebeveiliging

NEN wil uniform certificatieschema NEN7510

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) organiseert op 2 november een kickoff bijeenkomst voor de totstandkoming van  een uniform certificatieschema voor de norm NEN 7510.

Aanleiding hiervoor is dat tijdens het recente revisietraject van de NEN 7510 (die stamt uit 2004) meerdere betrokken partijen het belang hebben aangegeven van de totstandkoming van een uniform certificatieschema  voor de NEN 7510. NEN heeft daarop een projectvoorstel uitgewerkt en gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbende partijen. Hieruit is naar voren gekomen dat (1) het formuleren van een eenduidig toetsingskader, (2) het beschrijven van methoden van toetsing en (3) het specificeren van eisen aan de auditoren, essentieel is voor de kwaliteit van een eenduidige toetsing op NEN 7510.

Het doel van de kickoff bijeenkomst is om overeenstemming te vinden over het ontwikkelen van een uniform certificatieschema en de financiering van dit traject. Voor het ontwikkelen heeft NEN een bedrag van ruim € 35.000,00 ingeschat en voor het beheer van het schema nog eens jaarlijks ruim € 20.000,00. Het gehele traject zou 15 maanden in beslag nemen. Het Ministerie van VWS heeft al aangegeven financieel niet te willen bijdragen.

In de voorbereiding heeft NEN gesprekken gehad met NOREA, Lloyds, KEMA, NVZ, PWC, NIAZ, NHG, GGZ Nederland en de NFU. Daarnaast hebben zij ook het Ministerie van VWS en de IGZ geraadpleegd.

Over het algemeen staan de bevraagde partijen positief tegenover het initiatief. NHG en NIAZ merken wel op dat het geen overlap moet hebben met de activiteiten die zij aan het ondernemen zijn. Op dit moment heeft bijvoorbeeld de NHG een eigen NHG accreditatieschema voor de NEN 7510.

De twee bevraagde certificeringsinstellingen (Lloyds en KEMA) staan uiterst positief tegenover het initiatief. PWC heeft ook aangegeven te willen meewerken aan het initiatief.

De NVZ is positief maar maakt wel de kanttekening dat de NVZ zich zorgen maakt dat de eisen in het certificatieschema te hoog gesteld kunnen worden, waardoor ziekenhuizen daar niet aan kunnen voldoen.

Diverse reacties geven aan dat in ieder geval de aansluiting naar de internationale normering, waar de nieuwe NEN 7510 ook bij aansluit, zeker gemaakt moet worden. Ook moet er naar bestaande certificeringsschemas en halffabrikanten gekeken worden, om het proces te versnellen en de kosten te drukken.

De inspectie heeft geen uitgesproken mening over dit initiatief, maar geeft wel aan dat een certificering wel positief bijdraagt aan de beoordeling van een instelling. Een certificering aan de hand van een landelijke erkend certificeringsschema (al dan niet met erkenning van de Raad van Accreditatie) is de meest krachtige combinatie, aldus de IGZ.

© Digitalezorg.nl

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter