Categorie | eHealth

Norm Kwaliteitseisen Telemedicine gepubliceerd

NEN 8028 ‘Medische informatica- Kwaliteitseisen telemedicine’ is gepubliceerd. De kwaliteitseisen hebben betrekking op het kwaliteitsmanagement van de zorginstelling, de zorgvragergebonden processen en de processen ten aanzien van de fabricage en levering van middelen voor telemedicine. Telemedicine kan worden toegepast in alle sectoren van zorg.

De vergrijzing en langere levensverwachting leiden tot een toename van de zorgvraag. Door schaarste aan zorgaanbieders wordt het optimaal gebruik van de beschikbare zorg steeds belangrijker. Telemedicine is een zorgproces, waarbij afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie of telecommunicatie. De toename van de zorgvraag en de technologische ontwikkelingen maken dat telemedicine een grote rol kan gaan spelen. Ook jongere chronische zorggebruikers zijn gebaat bij telemedicine toepassingen.

Goede afspraken telemedicine
Omdat bij telemedicine de zorgverlener en de zorggebruikers niet altijd op dezelfde plaats zijn is het maken van afspraken over goede samenwerking tussen de zorgverleners en grotere betrokkenheid van de zorggebruikers vastgelegd in de norm.

NEN 8028 stelt eisen die betrekking hebben op de zorginstelling, de zorgprocessen en de fabrikanten/leveranciers van technologische middelen. De afspraken dragen bij aan een goed, veilig en transparant functionerend telemedicine proces. De norm stelt alle betrokken partijen in staat om hun beleid ten aanzien van telemedicine te ontwikkelen of uit te voeren.

Doelgroepen
Het nut en de noodzaak van telemedicine varieert voor elk van de doelgroepen zoals patienten/consumenten, zorgprofessionals, zorginstellingen en leveranciers. De belangen grijpen op elkaar in en versterken elkaar. Dit onderstreept het belang om gezamenlijk afspraken te maken.

Bron: NEN

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter