Categorie | Informatiebeveiliging

NVZ: Externe audit NEN 7510

NVZ komt in voorjaar met het format van het auditplan.

Alle ziekenhuizen moeten in 2010 een externe audit laten uitvoeren om te laten zien dat ze voldoen aan de eisen die worden gesteld ten aanzien van de NEN 7510. Bij veel ziekenhuizen leven vragen over deze auditrapportage, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de loop van 2010 wil ontvangen.

De NVZ heeft de vragen geïnventariseerd en vervolgens contact gezocht met de IGZ. Naar aanleiding van dat contact besloot de NVZ om een format te maken waarin zo precies mogelijk beschreven staat waarop de audit gaat toetsen, welke documenten overgelegd moeten worden, hoe er getoetst gaat worden et cetera. Deze rapportage zal een goede indicatie geven in hoeverre de instelling voldoet aan de NEN 7510.

Door het format te gebruiken kunnen de ziekenhuizen de kosten voor het laten uitvoeren van de externe audit binnen de perken houden. Ook voorkomen zij dat ze geconfronteerd worden met een mogelijk in opzet verkeerd uitgevoerde audit.

De verwachting is dat het format in de loop van de maand april beschikbaar komt voor de ziekenhuizen.

Voor meer informatie: NVZ Ziekenhuizen

Bron: NVZ

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter