Categorie | Software

Ondersteuning ketenzorg GGZ en Ouderenzorg in de eerstelijn

De eerstelijn is volop in ontwikkeling en voornamelijk GGZ en Ouderenzorg zijn thema’s die bijzonder actueel zijn. Met input van zorgprofessionals heeft VitalHealth twee nieuwe modules binnen het Keten Informatie Systeem (KIS) ontwikkeld: de Module GGZ en de Module Ouderenzorg. Uniek is de integratie met VitalHealth QuestManager waardoor zorggroepen zelf kunnen kiezen welke screener wordt gebruikt en aan behandelaren real-time inzicht wordt gegeven in behandeluitkomsten.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe module GGZ is er samengewerkt met onder andere psychiaters van Transparant Next en Kaderhuisartsen GGZ. De module stelt behandelaren in de eerstelijn in staat om patiënten met klachten van psychische aard te screenen. Zonodig kunnen vervolgvragenlijsten afgenomen worden. Op basis van de uitkomsten wordt geadviseerd bij doorverwijzing door middel van geïntegreerde beslisondersteuning. Hierbij kan de POH GGZ de patiënt doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ of Topzorg. Wanneer de patiënt binnen de huisartsenzorg behandeld kan worden, wordt de POH GGZ ondersteund via het KIS met eHealth modules. Deze modules zijn onder andere afkomstig van meerdere ontwikkelaars van eMentalHealth interventies.

Centraal hierbij staat dat zorggroepen zelf kunnen bepalen welke instrumenten worden gebruikt voor screening en behandeling en onder welke omstandigheden doorverwezen moet worden.

De module Ouderenzorg is op dezelfde manier geïntegreerd met QuestManager. De mogelijkheid voor screening van kwetsbare ouderen gaat op basis van een aantal gevalideerde vragenlijsten, waaronder de TRAZAG, ISAR, GFI en TFI. De totaalscore van de screening is ook hierbij direct in het VitalHealth KIS te zien.

Wanneer de betreffende patiënt na afloop van de screening mee gaat in het zorgprogramma Ouderenzorg of GGZ, krijgt de patiënt een (digitaal) individueel behandelplan. Het behandelplan bestaat uit doelen en acties gericht op de problemen van de patiënt. Door de koppeling (Single Sign On) tussen het KIS en het HIS is de informatie rondom de patiënt te allen tijde actueel en eenvoudig te raadplegen. De planning en verslaglegging van het (digitaal) MDO is te organiseren vanuit het KIS met daarvoor beschikbare agendafunctionaliteit. Elke betrokken discipline in het zorgproces rondom de patiënt is hierdoor optimaal op de hoogte van de status van de patiënt.

“Met de ervaring en expertise die we op hebben gedaan op zowel het gebied van ketensamenwerking in de eerstelijn als screening en diagnostiek in de GGZ bieden deze nieuwe modules een unieke propositie. VitalHealth is daarmee overigens ook klaar om Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in te zetten voor de eerstelijn.” aldus Laurens van der Tang, CEO VitalHealth Software.

De eerste zorggroepen hebben ingetekend op deze modules en zullen binnenkort starten. VitalHealth en Transparant Next zijn aanwezig op de Huisartsbeurs voor meer informatie.

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter