Categorie | Zorginnovatie

Onderzoek naar autisme en cameratoezicht

In het kader van Autisme en Cameratoezicht gaat TNO een onderzoek doen naar de competenties van operators in cameratoezichtcentrales. Kunnen mensen met autisme bepaalde taken van operators in de toezichtcentrale overnemen?

“Als uit het onderzoek blijkt dat mensen met een autistische aandoening bijzondere talenten hebben voor dit werk, dan kunnen we veel mensen binnen de Wet sociale werkplaatsen een goede toekomst bieden”, aldus Jan van Hooff, algemeen directeur Noorderkwartier.

Vertegenwoordigers van Alpha Security, Noorderkwartier en TNO ondertekenen de opdracht voor het onderzoek Autisme en Cameraonderzoek.

“TNO brengt de taken en onderliggende competenties van operators in kaart”, vertelt projectleider Maaike Lousberg van TNO. “Met behulp van een nog te ontwikkelen assessment-tool speciaal voor mensen met autisme wordt gekeken of iemand geschikt is om bepaalde taken van operators uit te voeren of hen daarbij te ondersteunen. Daarnaast zullen we onderzoeken welke andere aspecten van het werk in een cameratoezichtcentrales moeten worden aangepast, zodat ook mensen met autisme hier kunnen functioneren.”

Handicap wordt talent
“De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is zeer groot,” zegt Van Hooff, “want cameratoezicht neemt enorm toe. Als het onderzoek ons vermoeden kan aantonen en wetenschappelijk onderbouwen, dan wordt een handicap plotseling een kwaliteit en talent. Met de stempel van TNO op dit project liggen er grote mogelijkheden voor Noorderkwartier, ontwikkelbedrijf voor mensen op weg (terug) naar de arbeidsmarkt, om werkgelegenheid te creëren voor een deel van onze mensen.”

Business Line manager Safety & Security, Kees d’Huy: “Camera’s in zowel het publieke als private domein zijn een effectief middel, want met camera’s zien we meer met minder mensen. Het uitlezen van camerabeelden is een vak met specifieke vaardigheden. Met dit onderzoek willen we dat aantonen en tegelijkertijd als TNO een bijdrage leveren aan een veilige maatschappij. Toezicht op basis van surveillance is personeelsintensief en dus kostbaar. De demografische ontwikkelingen brengen met zich mee dat degenen die dit werk kunnen doen in de nabije toekomst steeds minder voorhanden zijn of kiezen voor andere functies. Bovendien zijn mensen met een autisme vanwege hun talent wellicht beter in staat om toezichtstaken uit te voeren. Dit draagt bij aan hun ‘social’ return, maar daarnaast vormen zij een welkome aanvulling op het zich rap aandienende tekort aan geschikt personeel.”

Zekerheid
Parallel aan het onderzoek van TNO gaan de partners binnen dit project starten met de bouw van een Regionale Toezicht Ruimte (RTR), waarin ook andere particuliere belanghebbenden kunnen participeren. “Het is een publiek-private samenwerking in optima forma”, zegt Peter Hoes, directeur van Alpha Security. “Daar praten we al lang over en nu gaan we er echt mee aan de slag. Dankzij Noorderkwartier staat de deur naar gemeenten open en kan het project breed worden gedragen.”

Bron: TNO

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter