Categorie | Internet

Online cliëntenportaal mijnviersprong succes

September vorig jaar startte de Viersprong op kleine schaal met een digitaal cliëntenportaal – mijnviersprong – ter ondersteuning van het intakeproces van cliënten. In 2014 gaat zij alle volwassen cliënten die zich aanmelden bedienen met dit online cliëntenportaal, dat werd ontwikkeld in samenwerking met IPPZ.

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin  Ggz-instelling de Viersprong brengt een gezonde en veilige levensloopontwikkeling dichterbij voor kinderen, jongeren en volwassenen die ernstige problemen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag of gezin hebben of dreigen te ontwikkelen. Daarvoor levert zij hoogspecialistische diagnostiek en behandeling. De Viersprong ontwikkelt en verspreidt nieuwe kennis, expertise en gerelateerde
producten en is TOPGGz erkend. Zij vergroot haar klantgerichtheid en bevordert het zelfmanagement van cliënten onder andere door de ontwikkeling van e-health technologie.

Het cliëntenportaal, van aanmelding tot advies
Het gebruik van het cliëntenportaal dient ter ondersteuning van het intakeproces in de Viersprong. Via een beveiligde en persoonlijke online werkomgeving (mijnviersprong) kunnen cliënten, via hun computer thuis, informatie geven ten behoeve van de intake, diagnostiek en advies. Verder wordt de procedure en de inhoud van het intakeproces uitgelegd, zodat cliënten weten wat ze te wachten staat en zij zich zo optimaal kunnen voorbereiden. Ook kunnen cliënten hier lezen over hun rechten en plichten en de behandelovereenkomst die zij met de Viersprong aangaan. Voorafgaand aan het eerste gesprek wordt de cliënt bijvoorbeeld gevraagd om informatie te geven over de huidige gezondheid, woonsituatie, opleiding en werk. Deze informatie wordt gebruikt tijdens het eerste gesprek. Ook kan de cliënt in het portaal de status van de aanmelding zien en kunnen cliënt en intaker in deze digitale omgeving beveiligd met elkaar communiceren.

Beoordeling
Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat alle cliënten het proces in het cliëntenportaal zonder noemenswaardige problemen hebben doorlopen. De meeste startproblemen werden snel door de eigen servicedesk opgelost, met IPPZ als achterwacht. Volgens zowel de cliënten als de intakers biedt het cliëntenportaal een duidelijke meerwaarde. Voor de intakers geldt dat zij al vóór het eerste gesprek door de cliënt aanvullende aangeleverde informatie kunnen lezen. Het wordt door de ondervraagden als een toevoeging ervaren dat cliënten op voorhand van het eerste gesprek alle informatie hebben gelezen en weten wat hen in de centrale voordeur te wachten staat. Bovendien ervaren cliënten een kortere wachttijd doordat ze voorafgaand aan het intakegesprek actief bezig zijn en een verbinding met de organisatie hebben, voordat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden.

Tijdens de pilot is aan alle cliënten gevraagd het nut en de toegevoegde waarde van ieder onderdeel te waarderen met een rapportcijfer. Zowel het ontvangen van informatie als het aanleveren ervan, wordt door de cliënten in het portaal ruim beloond, het gemiddelde cijfer is een 7,8. Vanwege de positieve ervaringen met de pilot zullen vanaf 2014 alle volwassen cliënten met mijnviersprong worden bediend. Geschat wordt dat ongeveer 95% van de intakes van volwassenen ondersteund zal kunnen worden door het cliëntenportaal. Inmiddels loopt bij twee ehandelprogramma’s tevens een pilot voor de toepassing van mijnviersprong in de behandeling. Ook hier zijn de verwachtingen positief gestemd.

Innovatieprijs
Onlangs heeft het cliëntenportaal de jaarlijkse innovatieprijs van de Viersprong gewonnen. “Het winnen van de innovatieprijs ondersteunt ons in het creëren van een breed gedragen cliëntenportaal en onderstreept het enthousiasme om het gebruik van e-health verder uit te werken. Er komen steeds meer creatieve en inhoudelijk interessante ideeën vanuit behandelaren zelf. Dat is een goede ontwikkeling”, aldus Marijke Cruijsbergs (psycholoog en projectmedewerker ehealth in de Viersprong).

Bron: De Viersprong (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter