Categorie | e-Learning

Online cursus bevordert signaleren kindermishandeling

Om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder te signaleren kunnen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten vanaf 1 oktober speciale online cursussen volgen. De e-academy The Next Page ontwikkelde deze cursussen in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN).

Eén op de twee Nederlanders krijgt te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, als slachtoffer of als getuige. Het herkennen van geweld in een gezin blijkt in de praktijk lastig; betrokkenen treden er niet mee naar buiten en proberen het te verbergen.

119.000 kinderen slachtoffer
Uit onderzoek dat de Universiteit Leiden en TNO op 30 september presenteerden, blijkt dat zo’n 119.000 kinderen elk jaar opnieuw slachtoffer zijn van geweld, mishandeling of verwaarlozing.

Belangrijke rol huisartsen
Huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten zijn daarin belangijk; zij hebben immers een centrale rol in de zorg rondom een gezin. En uit onderzoek blijkt dat nageschoolde professionals vaker – dan niet nageschoolde- actie ondernemen wanneer een kind en gezin in de problemen zitten.

Kindermishandeling eerder signaleren
Met de online cursussen ‘Signaleren van kindermishandeling’ en ‘Handelen bij vermoedens van kindermishandeling’ doen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten kennis en vaardigheden op over hoe ze geweld kunnen herkennen en oefenen ze in het bespreekbaar maken.

Meldcode kindermishandeling
De cursussen gaan uit van de KNMG-meldcode Kindermishandeling, de Handreiking Gebruik Meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg (LHV, VHN) en de werkwijze volgens de NHG-TriageWijzer. Na afronding krijgt de cursist een certificaat.

Ontwikkeld met huisartsen
De online cursussen zijn ontwikkeld door e-academy The Next Page en zijn het resultaat van een samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Huisartsenposten Nederland. Huisartsen en triagisten uit de beroepspraktijk hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de cursussen.

De trainingen bevatten dan ook herkenbare casussen. LHV en VHN zijn zeer enthousiast over deze nieuwe manier waarop huisartsen zich kunnen nascholen in het signaleren van en het handelen bij kindermishandeling.

Effecten e-learning
Uit wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (gepubliceerd in ‘The archives of diseases of childhood’) blijkt dat cursisten na het volgen van een e-learning cursus signaleren van The Next Page, betere signaleringsvragen stellen aan patiënten en mishandeling beter herkennen.

Brede scholing
The Next Page is een not-for-profit organisatie en kan hierdoor cursussen tegen een aantrekkelijk tarief aanbieden. Om brede scholing binnen huisartsendiensten mogelijk te maken biedt The Next Page, huisartsenposten bij bestelling vόόr 1 december een vroegboekkorting aan.

Bron: The Next Page

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter