Categorie | Software

Ook zorggroep Schouwen-Duiveland kiest voor Keten Informatie Systeem

Zorggroep Schouwen-Duiveland is een samenwerking van huisartsen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland met als doel eerstelijnszorg voor mensen met een chronische aandoening vorm te geven. Zij hebben gekozen voor het Keten Informatie Systeem (KIS) met de totaaloplossing van SHL-groep en VitalHealth Software voor het verder vormgeven van de ketenzorg. Met deze keuze van de zorggroep is nu nagenoeg heel Zeeland over op het VitalHealth KIS.

De samenwerking tussen SHL-Groep en VitalHealth Software biedt de zorggroep zorginhoudelijke ondersteuning bij het verder vormgeven van de diverse ketenzorgprogramma’s. De combinatie van de oplossing van SHL-Groep en het VitalHealth Keten Informatie Systeem biedt de zorggroep zowel zorginhoudelijke ondersteuning alsook ondersteuning van het primaire proces zoals declaratie, uitbetaling van huisartsen en ketenpartners. Daarnaast ondersteunt SHL-Groep als gecertificeerd Regionaal Data Centrum (RDC) in Nederland de zorggroep bij de rapportagebehoeftes die er zijn.

“In deze tijd is zorginnovatie essentieel. Zorggroep Schouwen-Duiveland is scherp op eHealth-oplossingen die zorgverbeteringen bieden. Wij werken al geruime tijd goed samen met SHL-Groep en door de uitbreiding op de diensten met het VitalHealth KIS kiezen wij voor een toekomstbestendige oplossing waar de patiënt rechtstreeks de vruchten van plukt.” aldus dr. Arie Speelman, huisarts en voorzitter van Zorggroep Schouwen-Duiveland.

De kracht van SHL-Groep ligt in de sterk inhoudelijke kennis van de eerste lijn, de relaties met zorggroepen, het leveren van diensten op het gebied van ketenzorg en het faciliteren van diagnostiek. De kracht van VitalHealth ligt in de ontwikkeling van eHealth-oplossingen voor onder andere ketenzorg en het actief betrekken van de patiënt bij zijn zorgproces.

De inzet van ketenzorg software met proactieve integrale zorgondersteuning wordt steeds belangrijker door de prevalentie van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD/Astma en hart- en vaatziekten. Het VitalHealth KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee maximale ondersteuning wordt geboden voor de behandeling van cliënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Het VitalHealth KIS sluit direct aan op het HIS, waardoor alle gegevens optimaal toegankelijk blijven.

Bron: VitalHealth Software

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter