Categorie | Zorginnovatie

Overheid moet vernieuwing bij GGZ stimuleren

De huidige situatie binnen de GGZ vraagt om e-health en de patiënt is er klaar voor. Toch verloopt de implementatie van e-health binnen het Nederlandse zorgaanbod zeer traag. Dat kwam naar voren tijdens een debat met onder andere Bert Bakker (MeerGGZ), Pieter Vos (RVZ), Josine van Hamersveld (Patiëntenvereniging ADF) en Ella Vogelaar (LVG), dat plaatsvond in Nieuwspoort in Den Haag. Het debat werd georganiseerd door Interhealth.

De belangrijkste reden, zo kwam naar voren tijdens het debat, is dat de wijze van financieren vanuit de overheid toe is aan vernieuwing. Zo krijgen bestaande GGZ instellingen dezelfde financiering als voorgaande jaren, maar is er geen financiële stimulans voor nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van e-health. Martin de Heer, voorzitter Raad van Bestuur Interhealth: ‘Vreemd, want juist het bestaande GGZ stelsel zit op slot. Hierdoor blijven de broodnodige vernieuwingen binnen de GGZ uit.’

Lezing Pieter Vos (RVZ)
Ook Pieter Vos van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg vindt het stimuleren van nieuwkomers van belang. Zo toont onderzoek aan dat patiënten zeer bereid zijn om hun levensstijl aan te passen ten behoeve van hun gezondheid. ‘Juist de financiële prikkel is belangrijk om de markt in beweging te houden’, aldus Vos. Hij pleitte tijdens zijn presentatie dan ook voor het vervangen van de traditionele zorg door gezondheidszorg 2.0. Ook kwam hij met een aantal belangrijke concrete suggesties. Zo moet er een inloopcentra komen voor patiënten, waar zij advies in kunnen winnen voordat zij naar huisarts gaan. Ook is hij voorstander van een 50-tal medisch specialistische kennisnetwerken, en regionale en transmurale verpleegdiensten voor de nazorg, zodat het klantcontact wordt verbeterd.

Overhandiging Inter-View aan Edith Schippers (VVD)
Voor het debat overhandigde Martin de Heer, voorzitter Raad van Bestuur Interhealth, het eerste exemplaar van Inter-View aan Edith Schippers (vice-fractievoorzitter en voormalig woordvoerder gezondheidszorg van de VVD). Hij benadrukte dat het inzetten van e-health bij 25% van de patiënten met een depressie al kan leiden tot 40 miljoen kostenbesparing. Als men dit zelfde percentage behandeld met angststoornissen, komt daar nog eens 60 miljoen bij. Edith Schippers: ‘Binnen de zorg zijn er uitdagingen, die liggen wat mij betreft vooral op kwaliteit. Maar met innovatie kun je een dubbelslag maken, zowel op de kwaliteit als op het gebied van bezuinigingen. We staan hier dan ook zeker voor open.’

Deelnemers debat
Vandaag discussieerden Ella Vogelaar (voorzitter Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn: LVG), Bert Bakker, (boegbeeld van de brancheorganisatie MeerGGZ), Pieter Vos (RVZ), Martin Bontje (lid Raad van Bestuur UVIT), Josine van Hamersveld, (directeur Patiëntenvereniging Angst, Dwang en Fobie: ADF) en Martin de heer (voorzitter Raad van Bestuur Interhealth)

Bron: Interhealth

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter