Categorie | Internet

Patiënt beter af met ParkinsonNet

Het bekroonde zorgconcept ParkinsonNet bewijst dat een betere organisatie van de zorg voor parkinsonpatiënten leidt tot grote kwaliteitswinst en een forse kostenbesparing. Dat blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Plexus en het informatiecentrum Vektis dat in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland is uitgevoerd.

Het ParkinsonNet is inmiddels in heel Nederland actief waardoor bijvoorbeeld de kans dat een parkinsonpatiënt een heup breekt met de helft is afgenomen. Bovendien kunnen de betrokken zorgverleners door de goede samenwerking de kosten beperken met vijftien tot twintig miljoen euro per jaar.

Kwaliteitswinst en kostenbesparing van 20 miljoen euro
ParkinsonNet is een bekroond zorgconcept waarin zorgverleners goed geschoold worden en efficiënt met elkaar samenwerken. Parkinsonpatiënten hebben te maken met verschillende zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, neuroloog, logopedist en thuiszorg. Goede afstemming van de zorg is voor deze groep patiënten van groot belang. Het ParkinsonNet brengt de zorgverleners onder andere via scholing en een digitaal platform bij elkaar. Maar ook de patiënt heeft toegang tot deze website. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Nederlandse Werkgroep voor Bewegingsstoornissen. Het wordt ondersteund door de Parkinson Vereniging van patiënten. Op dit moment zijn er 65 regionale netwerken die geheel Nederland bestrijken.

Voor het onderzoek is een database gebruikt met de geanonimiseerde verzekeringsgegevens van ruim 28.000 Parkinsonpatiënten. De resultaten bekrachtigen wetenschappelijk onderzoek van het UMC St Radboud, waarin al eerder is aangetoond dat het ParkinsonNet de kwaliteit van zorg verbetert. Op basis van het nieuwe onderzoeksrapport hebben de zorgverzekeraars unaniem besloten om het ParkinsonNet structureel te financieren.

Bron: UMC Radboud

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter