Categorie | Software

POH-GGZ aan de slag met Basis GGZ binnen het Keten Informatie Systeem

Het gezondheidscentrum Medisch Centrum de Poort uit Bergen op Zoom, onderdeel van Zorggroep West-Brabant, is voor ICT-ondersteuning van Basis GGZ een samenwerking met VitalHealth Software aangegaan. Het medisch centrum heeft een eigen uitgebreid zorgprogramma voor GGZ in de eerstelijn. Door de samenwerking met VitalHealth werkt de POH GGZ nu volledig digitaal op het gebied van screening en het afnemen van vragenlijsten. Met de module GGZ binnen het VitalHealth KIS zal ook het multidisciplinaire werken in de GGZ keten worden ondersteund. Het gezondheidscentrum ziet een belangrijke rol in het anticiperen op toenemende GGZ-problematiek in de wijk.

Medisch Centrum de Poort biedt, naast de bekende ketenzorgprogramma’s als Diabetes, COPD en CVRM, ook een zorgprogramma aan voor mensen met geestelijke problematiek zoals depressie, angst en spanning. Deze programma’s zijn voornamelijk gericht op volwassenen en ouderen. Er wordt binnen het centrum gewerkt vanuit de “handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz” zoals die door stichting Robuust en het Trimbos-instituut is opgesteld.

Binnen dit zorgprogramma vindt samenwerking plaats tussen onder andere de huisarts, praktijkondersteuner(s) GGZ (POH-GGZ), apotheker, GZ-psycholoog, psychosomatisch fysiotherapeut en psychiater. Ter ondersteuning van het zorgprogramma wordt er gewerkt met gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten en protocollen, dit geeft de betrokken disciplines inzicht in het type en de ernst van de klachten helpt vervolgens bij het te kiezen zorgtraject.

De vragenlijsten worden binnen de nieuwe Basis GGZ-module van het VitalHealth KIS digitaal afgenomen. De patiënt kan online vanuit huis of in de praktijk de vragenlijsten invullen die binnen het zorgprogramma klaargezet worden. De POH-GGZ heeft hierdoor de scores en rapportage direct beschikbaar en kan deze inzetten bij de beoordeling van de klachten. Eventuele vervolgvragenlijsten op basis van uitkomsten van de screeningslijsten, worden ook automatisch binnen het systeem toegewezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, indien gewenst, informatie terug te sturen naar het HIS van de huisarts die deze informatie kan gebruiken voor noodzakelijke doorverwijzingen.

“Onze keuze voor VitalHealth was makkelijk gemaakt omdat we de drie andere zorgprogramma’s ook via het VitalHealth KIS hebben. Op deze manier kan ook de module Basis GGZ gekoppeld worden met ons HIS en de andere modules.” aldus Joyce Suijkerbuijk, manager medisch centrum.

Medisch Centrum de Poort ziet volop kansen voor verdere optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking, juist ook binnen de GGZ-keten in de regio en werkt hierin onder meer samen met VGZ en CZ.

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter