Categorie | e-Learning

Project Op Koers Online met succes afgerond

Het Trimbos-instituut en het Emma Kinderziekenhuis AMC hebben het in 2008 gestarte project Op Koers Online met succes afgerond.

Het Op Koers programma
De cursus maakt onderdeel uit van het door het Emma Kinderziekenhuis AMC ontwikkelde Op Koers programma. Dit programma bestaat uit verschillende face-to-face groepscursussen voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of die behandeld zijn voor kanker, en hun broers en zussen. Kinderen met (genezen) kanker ondervinden door hun ziekte extra moeilijkheden en beperkingen. Het Op Koers programma beoogt hun zelfwaardering, sociaal emotioneel functioneren en welbevinden te versterken.

Doel Op Koers Online
Het doel van Op Koers Online was het vergroten van het bereik van het aanbod door jongeren in staat te stellen de cursus vanuit huis te volgen. Van oktober 2009 tot en met juli 2010 werd het pilot onderzoek naar de cursus Op Koers Online gehouden. Er werden 4 online cursussen gegeven met elk 3 cursisten. Cursisten waren gemiddeld 14 jaar (11-17 jaar), hadden verschillende vormen van kanker doorgemaakt en waren bij 5 verschillende kinderoncologische centra ter controle. Daarmee is het Op Koers Online aanbod erin geslaagd het bereik van de cursus te verbreden.

Positieve resultaten
Het online aanbieden van de Op Koers cursus bleek zeer goed haalbaar. Cursisten waren zeer gemotiveerd en er was geen drop-out. Cursisten gaven de totale cursus een gemiddeld rapportcijfer van 8.2. Cursusleiders waren overwegend positief en vonden het uitdagend en spannend om de online cursus te geven. Een belangrijke uitkomst van de procesevaluatie onder cursusleiders was dat het uitvoeren van de verschillende onderdelen van de cursus via de chatbox meer tijd in beslag nam dan bij de face-to-face cursus. Op basis van de ervaringen van de cursusleiders is de cursus uitgebreid van 6 naar 8 bijeenkomsten.

Bron: Trimbos

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter