Categorie | Software

Regio Twente start met VitalHealth KIS voor 75.000 chronische patiënten

Zorggroep THOON en VitalHealth Software hebben een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor inzet van het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) in de Twentse regio. Het VitalHealth KIS wordt ingezet ter ondersteuning bij Diabetes, COPD, CVRM en Ouderenzorg. Ook inzet van zelfmanagement met een patiëntenportaal is onderdeel van de overeenkomst. Zorggroep THOON bestaat al sinds 2007 en behoort tot één van de grootste zorggroepen in Nederland. Het VitalHealth KIS wordt ingezet bij de behandeling van ruim 75.000 chronische patiënten.

Na een selectietraject van ruim zeven maanden heeft een projectgroep, bestaande uit (kader)huisartsen, POH-ers en managers, onder leiding van een ervaren ICT-projectleider de keuze gemaakt voor een KOS (Ketenzorg Ondersteunend Systeem). Bewust ligt vanuit THOON de nadruk op ‘KOS’ omdat het systeem ondersteuning moet bieden bij de ketenzorg op praktijk- en zorggroepniveau. THOON heeft de keuze voor het VitalHealth KIS gemaakt aan de hand van een programma van eisen, verschillende referentiebezoeken en demonstraties.

“We hopen met de implementatie van het KIS, in het bijzonder, de praktijkondersteuners te helpen bij het gemakkelijk toepassen van de vereiste verdere differentiatie van zorg en individuele zorgplannen. VitalHealth werd door ons als meest gebruikersvriendelijk systeem beoordeeld. Verder stellen we als voorwaarde dat we blijvend transparant over de kwaliteit van het zorgproces kunnen rapporteren en het declaratie- en uitbetalingsproces conform gemaakte contractafspraken loopt. Daarnaast gaf het marktaandeel van VitalHealth vertrouwen in de continuïteit van de onderneming.” aldus Cees van Dijk, directeur Zorggroep THOON.

Er is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de eerste fase van de implementatie waaraan een aantal praktijken deelnemen. Parallel aan de uitrol bij deze locaties zullen de voorbereidingen starten voor de implementatie over alle deelnemende praktijken. Aan het begin van 2014 worden de eerste modules uitgerold. De volledige implementatie, van alle modules bij alle praktijken, zal naar verwachting medio oktober 2014 zijn afgerond. Belangrijk onderdeel van de implementatie is de koppeling met de zeven verschillende HISsen die in de regio worden gebruikt. Ook de ondersteuning van de primaire processen rondom rapportage, declaratie en facturatie worden ondersteund met het VitalHealth KIS.

THOON verwacht met het VitalHealth KIS een verdere optimalisatie van ketenzorg te realiseren en door inzet van het Individueel Behandelplan en VitalHealth Zelfmanagement bij te dragen aan gerichte en kwalitatief goede zorgondersteuning vanuit een goed georganiseerde eerstelijn. Substitutie van zorg , ook naar de patiënt zelf,  is daarbij uitgangspunt.

Bron: Vitalhealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter