Categorie | Publicaties

Regionale samenwerkingsorganisaties voor zorg en ICT

SAMENVATTING

De inventarisatie van „Regionale samenwerkingsorganisaties voor zorg en ICT‟ biedt een overzicht van structuren, diensten en werkwijzen van deze organisaties. Het betreft organisaties die actief zijn in zorginnovatie door het gebruik van elektronische informatie-uitwisseling.

We laten zien welke organisatie waar actief is in Nederland. De inventarisatie is niet uitputtend. Er zijn meer organisaties actief in regio‟s op dit gebied. Te denken valt aan initiatieven van actieve huisartsenverenigingen rondom huisartsenposten en ketenzorggroepen, aan apothekers verenigd in OZIS- initiatieven rondom dienstwaarneming. Maar ook regionale ondersteuningsstructuren (ROS‟en) die de eerstelijns zorgverleners ondersteunen met initiatieven die vaak een automatiseringscomponent in zich hebben of denk aan initiatieven van ziekenhuizen of laboratoria voor de zorgverleners in hun adherentiegebied.

Gezamenlijk bieden de organisaties diensten aan 88 van de 128 ziekenhuizen en 15 van de 57 huisartsendiensten. Ook geven we een overzicht van de verschillende diensten die de samenwerkingsorganisaties bieden. Onder diensten wordt hier verstaan dienstverlening bij projecten en implementatie van ICT-diensten.

De inventarisatie beschrijft de wijzen waarop verschillende organisaties hun werk organiseren. Gemeenschappelijk is de efficiëntere zorg (processen) met de inzet van ICT: de juiste informatie van de juiste patiënt op het juiste moment bij de juiste zorgverlener.  Uiteraard is de inzet van al deze informatievoorzieningen een betere kwaliteit van zorg.

Kortom, sommige organisaties brengen alleen zorgverleners bij elkaar, andere organisaties komen bij elkaar om onderling projecten af te stemmen, zoals in bestuurlijke platforms. Door middel van projectcoördinatie probeert men om deze plannen geïmplementeerd te krijgen. Daarnaast bieden organisaties expliciet ICT-diensten aan om de communicatie goed te laten verlopen.

Het landschap van de regionale organisaties is een bewegend landschap. Alle geïnterviewde organisaties hebben plannen voor de komende jaren. En het landschap biedt een vergezicht, voorbereiding op het werk dat voort komt uit steeds meer ketenzorg, en voorbereiding op alle zorgdiensten die de steeds ouder wordende burger nodig zal hebben. In de ruimste zin, niet alleen wat betreft het leveren van zorg, maar ook op het gebied van welzijn en wonen.

Alle organisaties leveren diensten aan ziekenhuizen en huisartsen, een aantal ook aan andere zorgverleners. Vrijwel alle organisaties zijn van plan om de diensten uit te breiden naar de zorgverleners in de verzorgings- en verpleegsector (V&V), paramedici en jeugd- en welzijnsinstellingen. Een andere trend is patiënten toegang te geven tot (delen van) zorginformatie, in een bijdrage aan efficiëntere zorg en meer eigen verantwoordelijkheid voor de patiënt.

De meeste organisaties zijn georganiseerd als een stichting, passend bij het doel om bij te dragen aan efficiëntere en effectievere zorg. Een trend is om geboden ICT-diensten onder te brengen in een BV, waarbij de stichting vaak de enige aandeelhouder is. Een belangrijk argument is het transparant scheiden van het “hogere” doel en het aanbieden van ICT-diensten. De ”business” van ICT-diensten vindt plaats in de BV. De stichting vormt het platform en werkt aan de bewustwording en ideeënvorming rond innovatie en implementatie. De aansturing van die twee taken alsmede geldstromen wordt daarmee gescheiden.

Het rapport

Bron: Nictiz

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter