Categorie | Infrastructuur

Richtlijn informatie-uitwisseling huisarts en GGZ

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en GGZ-Nederland hebben in samenwerking met het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) de richtlijn ‘Informatie-uitwisseling huisarts tweedelijns GGZ’ ontwikkeld. De huidige manier van verwijzen en rapporteren schiet vaak tekort. Deze richtlijn is een belangrijke eerste stap in betere informatievoorziening rond de patiënt met psychiatrische problematiek.

Een goede informatie-uitwisseling tussen huisarts en GGZ luistert extra nauw vanwege de precaire en vaak complexe problematiek van patienten. Het is daarom noodzakelijk dat de betrokken zorgverleners voor, tijdens en na de behandeling beschikken over de juiste informatie. De richtlijn beschrijft de momenten waarop huisarts en GGZ informatie uitwisselen en om welke gegevens het gaat. Dit betekent dat als een huisarts een patiënt doorverwijst naar de GGZ, zij direct beschikken over de belangrijkste informatie betreffende de klacht van de patiënt, medicatie en andere relevante informatie.

Adequate informatie met geringe inspanning
De behandeling in de tweedelijns GGZ is vaak langdurig. Maar als zich daarbij diabetes ontwikkelt, wie doet dan de controles? En wie controleert de labwaarden bij langdurige therapie met psychofarmaca? Hoe houd je als zorgverleners zicht op de patiënt die ‘winkelt’ tussen de verschillende instellingen en niet komt opdagen op afspraken? Bij de ontwikkeling van deze richtlijn hebben de ontwikkelaars zich voortdurend afgevraagd op welke wijze de samenwerking tussen de huisarts en GGZ kan worden versterkt op een manier die niet alleen kwaliteitverhogend maar ook tijdbesparend werkt. De uitwisseling gebeurt volgens een gestructureerd format waardoor huisarts en GGZ de inhoud van de rubrieken grotendeels over kunnen nemen vanuit hun informatiesysteem. Zij kunnen elkaar dus met een geringe inspanning voorzien van adequate informatie die ook in het informatiesysteem van de ander kan worden overgenomen.

Uniformiteit
De richtlijn biedt de uniformiteit en details die nodig zijn voor geautomatiseerde ondersteuning van het proces van informatie-uitwisseling. Informatietechnologie ondersteunt het proces en biedt overzicht op de behandeling van patiënten met psychiatrische problematiek. De richtlijn is een leidraad voor IT-leveranciers voor de ontwikkeling van producten en diensten die het zorgproces ondersteunen. De NHG-richtlijn ‘Informatie-uitwisseling huisarts tweedelijns GGZ’ sluit qua opzet en structuur bij de eerder ontwikkelde NHG-richtlijn huisarts specialist (HASP) aan. De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met NHG, GGZ Nederland, NIP, NVvP en Nictiz en is gefinancierd door het ministerie van VWS. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van kennis en expertise van huisartsen en ggz-specialisten uit het hele land en de expertise van Nictiz bij de ontwikkeling van soortgelijke richtlijnen.

Downloaden en bestellen
De richtlijn is te downloaden van de websites van het NHG Nictiz en GGZ Nederland. U kunt op de website van het NHG ook een gedrukt exemplaar bestellen.

Bron: GGZ Nederland

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter