Categorie | Internet

Scholen overwegend veilig – sociale media vormen nieuwe uitdaging

Verreweg de meeste leerlingen en docenten voelen zich veilig op school. Tegelijk stellen sociale media scholen voor nieuwe uitdagingen. Sociale media bieden scholen veel kansen, maar misbruik ervan kan tot cyberpesten leiden en dit soort gedrag loopt in de digitale wereld ook sneller uit de hand. Dit staat in de jaarlijkse brief over veiligheid in het onderwijs die minister Van Bijsterveldt vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit onderzoek blijkt dat 91 tot 94% van de leerlingen en personeelsleden op basisscholen en middelbare scholen zich veilig voelen. In het mbo is dit 95% van de leerlingen en 97% van het onderwijspersoneel. Sinds 2008 is in het mbo een verdere daling te zien van spijbelen, wapenbezit en drugs in en rond de locatie en materieel geweld.

Veiligheidsmonitor
De brief is gebaseerd op veiligheidsmonitoren in het primair- voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en op onderzoek van de Onderwijsinspectie. Behalve informatie over de veiligheidsbeleving van leerlingen en onderwijspersoneel bevat de brief aanbevelingen om veiligheid op scholen te verbeteren.

Sociale media
OCW ondersteunt scholen bij het tegengaan van misbruik van sociale media, onder meer via informatievoorziening door het Centrum School en Veiligheid, Pestweb en Kennisnet. De MBO Raad heeft bijvoorbeeld ‘de structurele aaanpak bij pesten’ gelanceerd dat een respectvolle digitale omgang met elkaar moet bevorderen. In 2012 gaat OCW via deze bestaande kanalen extra aandacht besteden aan het verschijnsel sociale media en de bijbehorende uitdagingen.

‘Pas als leerlingen zich veilig voelen, kunnen ze toekomen aan leren en aan het ontwikkelen van hun talenten. Personeel dat zich veilig voelt ervaart meer werkplezier en komt tot betere prestaties. We zien dat de overgrote meerderheid van de leerlingen en leraren zich veilig voelt op school, maar daarmee zijn we er niet. Ik ga scholen dan ook actief ondersteunen om een veilige werk en leeromgeving te behouden of te creëren.’ Aldus minister Van Bijsterveldt.

VOG
In overleg met de sociale partners heeft Van Bijsterveldt besloten de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) effectiever in te zetten. Medewerkers hoeven straks alleen een VOG in te dienen bij een nieuwe dienstverband. Een VOG blijft zes maanden geldig en kan bij meerdere werkgevers ingezet worden. Dat scheelt tijdelijke krachten een hoop rompslomp. In de toekomst zullen ook stagiairs en nieuwe onderwijsbestuurders een VOG moeten kunnen overleggen. Dit laatste moet nog verder worden uitgewerkt.

Incidentenregistratie
Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat scholen verplicht om incidenten op uniforme wijze te registreren. Het is op dit moment niet duidelijk of dit wetsvoorstel door de zittende Kamer wordt behandeld.

Bron: Rijksoverheid

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter