Categorie | Actueel

Slimme beslisondersteuning geeft huisartsen grip op toenemende zorgvraag

medicom_

Expertsysteem ondersteunt huisartsen bij de identificatie van patiënten met een verhoogd risico op een chronische ziekte.Nederland telt steeds meer mensen met één of meer chronische ziekten. Huisartsen helpen hen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. De werkdruk bij huisartsenpraktijken neemt toe. Slimme ICT is nodig om alle patiënten de juiste zorg te kunnen bieden, nu en in de toekomst. MedicomSmart is daar een goed voorbeeld van. Dit expertsysteem ondersteunt huisartsen bij de identificatie van patiënten met een verhoogd risico op een chronische ziekte. Ook geeft het tijdens het consult een signaal wanneer er op basis van de actuele behandelrichtlijnen van het NHG actie nodig is. Een paar honderd huisartsenpraktijken werkt inmiddels met beslisondersteuning van MedicomSmart.

Door het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken en overheveling van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts, neemt de druk op de huisartsenpraktijk toe. Tegelijkertijd gaan medische ontwikkelingen snel en is het voor een drukbezette huisarts ondoenlijk om alle vakliteratuur bij te houden. Reden voor PharmaPartners Huisartsenzorg om in samenwerking met huisartsen een gebruiksvriendelijke oplossing te ontwikkelen die de gegevens in het patiëntendossier toetst op basis van de meest recente richtlijnen (beslisondersteuning). Een oplossing die bovendien helpt om mensen met een verhoogd risico op een chronische ziekte op te sporen en chronische patiënten te selecteren die niet volgens de richtlijn worden behandeld (casefinding). De medische inhoud van het systeem wordt continu up-to-date gehouden door kennisinstituut Health Base.

Met een druk op de knop
Uniek is de integratie met het huisartsinformatiesysteem Medicom, vertelt Martijn Ivens, Product Owner Medicom en MedicomSmart bij PharmaPartners Huisartsenzorg. “Als het systeem bijvoorbeeld signaleert dat er kalium moet worden geprikt bij een patiënt, dan kan de huisarts met één druk op de knop een labaanvraag maken. En een overzicht van diabetespatiënten die een controle hebben gemist, kan eenvoudig worden doorgezet naar de praktijkondersteuner voor nadere beoordeling, het oproepen van patiënten en verdere opvolging. Zo levert MedicomSmart een bijdrage aan betere zorg én een soepel werkproces in de huisartsenpraktijk. Dat scheelt tijd en biedt ondersteuning bij het realiseren van de gewenste en afgesproken kwaliteit.”

Ontwikkelen met huisartsen
Om ervoor te zorgen dat MedicomSmart goed aansluit bij het werken in de praktijk, betrekt PharmaPartners Huisartsenzorg huisartsen en zorggroepen bij het ontwikkelproces. Zij geven steeds feedback op de opzet, inhoud en gebruiksvriendelijkheid van het expertsysteem. “We kunnen echt één op één schakelen met de ontwikkelaars”, vertelt Frank den Heijer, huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn. “En wat we aangeven, zien we weer terug in de volgende versie van het systeem. Natuurlijk heeft iedere huisarts zo zijn eigen wensen en leidt dat tot discussies over wat nu echt handig is, dat vind ik juist heel waardevol.”

Kwaliteitswinst
MedicomSmart is sinds de zomer van 2017 beschikbaar. Den Heijer zette de richtlijnondersteuning direct volledig aan, ook al vreesde hij dat dit tot veel meldingen zou leiden. “Dat viel gelukkig erg mee. Er is bewust voor gekozen om MedicomSmart een apart tabblad te geven. Zo hoef je als huisarts niets weg te klikken bij het openen van het patiëntdossier en kun je de meldingen bekijken wanneer je dat wilt. Bij de start zijn er altijd meer meldingen doordat gegevens ontbreken of het systeem er bijvoorbeeld vanuit gaat dat iemand met diabetes vier keer op controle moet komen, terwijl je als de ziekte onder controle is ook een andere frequentie kunt afspreken. Als je dat allemaal goed hebt ingesteld, kun je tijdwinst boeken met MedicomSmart. Eigenlijk is dat bijzaak: het gaat vooral om de kwaliteitswinst die beslisondersteuning oplevert.”

Investeren en besparen
Huisarts Joris van Grafhorst uit Haaksbergen onderschrijft dat. “Er staan veel goede dingen in MedicomSmart en het is een doordacht systeem dat ons veel kan brengen. Gezien de huidige werkdruk in praktijken voorzie ik echter dat de tijdinvestering bij de start aanleiding kan zijn om de implementatie vooruit te schuiven. Jammer, want als alle signalen bij de implementatie zijn afgehandeld, zijn nieuwe signalen bijna altijd zinvol en zeer beperkt in aantal.” Dan levert MedicomSmart ook tijd op, vertelt huisarts Rob Beumer uit Best. “Bijvoorbeeld doordat je de opvolging van een signaal makkelijk kunt delegeren naar de praktijkondersteuner of assistente. Maakt de patiënt gebruik van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net, dan kan het signaal ook eenvoudig met hem of haar worden gedeeld. Dat scheelt veel heen en weer gebel. En wanneer je via casefinding een groep patiënten identificeert, kun je hen tegelijk via het huisartsinformatiesysteem Medicom een bericht sturen.”

Nog waardevoller
“PharmaPartners Huisartsenzorg doet alles wat technisch mogelijk is om het expertsysteem nog makkelijker inzetbaar en waardevoller te maken”, aldus Martijn Ivens. “In een nieuwe versie die begin 2018 wordt opgeleverd zijn nog meer signalen met één druk op de knop af te handelen. En het plan is om de signalen via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net ook beschikbaar te maken voor de patiënt zelf.”

De techniek van MedicomSmart wordt ook ingezet om de protocollen in het huisartsinformatiesysteem Medicom slimmer te maken. Alle patiëntinformatie die bekend is in het systeem wordt straks automatisch ingevuld. Daarnaast ontwikkelt PharmaPartners Huisartsenzorg vragenlijsten voor patiënten ter voorbereiding van het chronisch consult. “Zo komen we tegemoet aan de wens van zorggroepen om de chronische zorg volledig via het huisartsinformatiesysteem te ondersteunen.”

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter