Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted on 07/01/2013 in Software | 0 comments

St Lucas Andreas Ziekenhuis live met conversie medicatiesysteem

De ziekenhuisapotheek van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam is op 24 november gestart met de conversie van het oude apotheeksysteem (Pharma) naar Epic.

Daarbij is het ziekenhuis ondersteund door consultants van Centric die niet alleen advies gaven maar ook ter ondersteuning onderdelen van de inrichting van het nieuwe systeem voor hun rekening namen. Verder toetsten zij of de vooraf bepaalde inrichting goed aansloot op de gebruikerseisen voor met name de modules EpicCare en Willow. Ook na livegang zijn links en rechts zijn nog wat workflowzaken die om extra aandacht vragen. Zowel in de kliniek als binnen de apotheek is het projectteam dan ook proactief op de werkvloer aanwezig. Centric ondersteunt  niet alleen tijdens livegang maar verleent ook nazorg; hoe zit het met de gebruikersacceptatie en in hoeverre sluit de praktijk aan op de beoogde situatie?

Op 26 november was de ‘go-live’ met een aftrap door het programmamanagement.
Het waren drukke tijden binnen de kliniek voor de medewerkers van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Epic en Centric. Desalniettemin: hard werken aan de conversie en optimalisatie van de informatievoorziening loont. Het ziekenhuis heeft onlangs een EPD-award van HIMSS Analytics Europe ontvangen, de zogenaamde Stage 6 Award. Hiermee is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een voorbeeld voor andere Europese ziekenhuizen op het gebied van volwassenheid van digitalisering en automatisering van patiënteninformatie. Het maximaal haalbare is Stage 7. Het medicatieproces van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis kan volgens de awarduitreiker zelfs dienen als best practice-voorbeeld binnen Europa.

Bron: Centric (persbericht)

Reageer