Pages Menu
Categories Menu

Posted on 20/12/2018 in Actueel | 0 comments

Stijging ICT-kosten ziekenhuizen zet verder door

De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen. In boekjaar 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,5 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. Ruim 80 procent van de totale kosten is voor ‘software’ en ‘personeel’. Digitaal patiëntcontact is bij veel van de deelnemende ziekenhuizen een belangrijk aandachtsgebied. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van ICT-adviesbureau M&I/Partners.

ICT-kosten blijven stijgen

In boekjaar 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,5 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. De ICT-kosten blijven stijgen maar omdat ook de omzetten van ziekenhuizen stijgen wordt dat effect gedempt. Ruim 80 procent van de totale kosten is voor ‘software’ en ‘personeel’. Dit is een hoger percentage dan in de Benchmark over het jaar 2016, waarbij 74 procent van de ICT-kosten aan software en personeel werd uitgegeven. Door de stijgende ICT-kosten hebben ziekenhuizen de laatste jaren meer aandacht voor (meerjaren) investeringsbegrotingen, investeringsniveaus en de wijze van afschrijven van de investeringen. Afgezet tegenover het aantal eerste poliklinische patiëntbezoeken zijn de ICT-kosten de laatste jaren toegenomen. Zo gaven ziekenhuizen afgelopen jaar 148 euro aan ICT uit per eerste poliklinische patiëntbezoek. Hiervan besteden zij 23 euro aan de softwarekosten van het Elektronisch Patiënten dossier (EPD). Bij de meeste ziekenhuizen is dat een EPD van leverancier Chipsoft of Epic.

Systemen voor digitaal patiëntcontact nemen toe

Digitaal patiëntcontact is bij veel van de deelnemende ziekenhuizen een belangrijk aandachtsgebied. Deze kosten vallen vaak onder ‘kosten voor software’. “Bij digitaal patiëntcontact investeren ziekenhuizen vooral in patiëntportalen. Deze investeringen zorgen niet alleen voor een betere informatiepositie van de patiënt, maar zorgen er ook voor dat de gegevens eerder vanuit de patiënt bij het ziekenhuis beschikbaar zijn”, vertelt Antoon van Luxemburg

 

Koppelingen patiëntportaal blijven achter

Het aantal functionaliteiten dat ziekenhuizen aanbiedt vanuit het patiëntportaal loopt uiteen. Functionaliteiten zoals online intake, inzage dossier, en online afspraken zijn bij veel deelnemers inmiddels geïmplementeerd. De koppeling met een Persoonlijk Gezondheidsdossier en persoonlijke devices blijft achter. De verwachting is dat dit snel toeneemt, mede door het VIPP-subsidieprogramma.

Gegevensuitwisseling via XDS

De deelnemende ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan de uitwisseling van beelden en gegevens met de omgeving. Veel van de ziekenhuizen spelen een prominente rol binnen een zorgnetwerk in een regio. Daarbij wordt door de deelnemende ziekenhuizen in toenemende mate geïnvesteerd in de uitwisseling via de XDS standaard. Dit bevordert de uitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en de uitwisseling met andere betrokken partij in de keten.

Over de Benchmark van M&I/Partners

De ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners laat u zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen. De ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners brengt de kosten en prestaties van ICT in kaart. Benchmarken is een manier om te kunnen verbeteren door te vergelijken met andere ziekenhuizen, en op basis daarvan verbeterpunten in kaart te brengen. M&I/Partners voert de benchmark ziekenhuizen voor het 11e jaar op rij uit. Bekijk www.ictbenchmarkziekenhuizen.nl voor meer informatie.

 

Reageer