Categorie | Experts

Stijging IT-kosten binnen de GGZ: slecht nieuws of een logisch gevolg van nodige investeringen?

De laatste tijd is er veel te doen rond de stijgende kosten binnen de GGZ. Zo maakte M&I/Partners onlangs in haar ICT Benchmark GGZ (pdf) bekend dat de IT-kosten binnen GGZ-instellingen het afgelopen jaar zijn gestegen naar 3.597euro per werkplek. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. In de benchmark worden deze stijgende kosten met name verklaard door de stijgende kosten voor datacommunicatie en IT-personeel.

Dat de IT-kosten binnen GGZ-instellingen stijgen hoeft echter geen schande te zijn, mits men zich aan het voorbereiden is op een toekomstbestendige inrichting van de organisatie. Als we kijken naar organisaties in algemene zin, zijn deze veelal opzoek naar de juiste flexibiliteit. Zowel vanuit een intern als extern perspectief moet hier sprake zijn van een duidelijke synthese om tot deze flexibiliteit te komen. Om als organisatie het juiste adoptievermogen te creëren ten opzichte van haar omgeving, dient rekening gehouden te worden met een adaptieve IT-architectuur die een antwoord biedt voor de complexiteit van de omgeving. Met de sterke veranderingen binnen het GGZ-domein is het dan ook noodzakelijk dat instellingen zich voorbereiden op de toekomst en hier de juiste configuratie voor bieden.

Investeringen
Een groot aantal GGZ-instellingen hebben de afgelopen jaren enorme investeringen gedaan, met name voor het vernieuwen van de IT-infrastructuur. Ook komen er steeds meer nieuwe vooruitstrevende toepassingen op de markt. Wanneer instellingen willen vernieuwen en met deze nieuwe toepassingen aan de slag willen gaan, zijn er grote investeringen in de infrastructuur nodig. Hierdoor is het dan ook niet vreemd dat de IT-kosten per werkplek stijgen.

De geestelijke gezondheidszorg gaat steeds meer richting de inzet van eHealth, dit wil zeggen het op afstand inzicht geven, monitoren en begeleiden van  cliënten. Dit gebeurt als aanvulling op het traditionele behandelproces, maar eHealth wordt door GGZ-instellingen ook steeds vaker gebruikt ter ondersteuning van de pre en post fase van de behandeling. In deze fases kan eHealth een duidelijke rol spelen ten aanzien van het behandelrendement. Veel instellingen zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor een overstap naar een werkwijze met eHealth. Instellingen die hier al mee bezig zijn zien door de investeringen de kosten per werkplek toenemen.

Bezuinigingen
Wat ook een reden van een stijgende lijn in IT-kosten kan zijn, is het feit dat er steeds meer wordt bezuinigd. In de zorg wordt, net als in vele andere sectoren, enorm bezuinigd en niet alle instellingen stemmen in met een plan voor de vernieuwing van de infrastructuur, waardoor de kosten voor het onderhoud mogelijkerwijs kunnen stijgen. Ook externe partijen kunnen druk op de organisatie uitoefenen, maar dan juist om vernieuwingen wel door te voeren. Zorgverzekeraars geven instellingen vaak de opdracht dat een bepaald percentage van de cliënten door middel van eHealth behandeld moet worden, terwijl niet alle instellingen dit hebben begroot. Dit brengt een aantal GGZ-instellingen in een lastige situatie.

Het uitstellen van investeringen zal in de toekomst echter alleen maar leiden tot een forsere stijging van de investeringen, er moet dan namelijk een inhaalslag gemaakt worden. Dit is dan ook geen optie voor de meeste GGZ-instellingen. Echter wanneer er vernieuwd gaat worden, moet je hier ook wel klaar voor zijn. Het is daarom aan te raden om vernieuwingen en investeringen in stappen door te voeren. Wanneer er nu begonnen wordt met het vernieuwen en het klaarmaken van de infrastructuur voor de toekomst, is dat een positieve investering. Wanneer je dit als instelling pas gaat doen als je niet anders meer kunt, ben je te laat en loop je waarschijnlijk structureel achter de feiten aan. Het is dan ook aan te raden dat GGZ-instellingen, wanneer zij nog niet gestart zijn, beginnen met het correct inrichten van hun organisatie waarbij de juiste flexibiliteit alleen gerealiseerd kan worden met de juiste inrichting van adaptieve IT. Dit heeft dan nu hogere kosten per werkplek tot gevolg, maar dit zijn investeringen die zich later terugverdienen.

Kees Brinkman, Commercieel Manager Zorg & Verzekeringen bij Info Support 

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter