Categorie | Zorginnovatie

Structurele financiering ParkinsonNet

Het ParkinsonNet Coördinatie en Innovatiecentrum heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over de structurele financiering van de zorg voor parkinsonpatiënten. De huidige projectfinanciering via ZN loopt per april 2015 af. Zorgverzekeraars hechten grote waarde aan de voortzetting van ParkinsonNet en hebben veel waardering voor de bereikte resultaten. Dankzij een betere organisatie van de zorg voor parkinsonpatiënten zijn grote kwaliteitswinst en een forse kostenbesparing gerealiseerd. ParkinsonNet directeur Marten Munneke: “Wij zijn erg blij dat de financiële ondersteuning nu een structureel karakter krijgt.“

ZN steunt ParkinsonNet met een financiële bijdrage sinds 1 april 2012. Dankzij deze bijdrage is het centrum in staat om ruim 2.700 zorgverleners in de eerste lijn te ondersteunen, onder meer door scholing gericht op het behandelen van de ziekte van Parkinson en het begeleiden van de patiënt. Deze zorgverleners kunnen zo in samenwerking met neurologen in de tweede lijn betere en doelmatige zorg leveren.

Meerwaarde en kostenbesparing
De meerwaarde en het kostenbesparende effect van die ondersteuning is duidelijk gebleken uit onder meer wetenschappelijk onderzoek. Zo neemt het aantal patiënten dat in gespecialiseerde revalidatieklinieken wordt opgenomen af. Daarnaast vallen patiënten minder vaak door de verbeterde zorg en zien we een afname in heupfracturen en ziekenhuisopnamen. Bovendien kunnen de betrokken zorgverleners door de goede samenwerking de kosten beperken met 15 tot 20 miljoen euro per jaar.

De structurele financiering kan vanwege de lopende zorginkoop pas per 1 januari 2016 ingaan. Daarom komt er voor de periode van april 2015 tot einde van het jaar een overbruggingsfinanciering. ParkinsonNet is een initiatief van het Radboudumc en de werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Bron: Radboudumc (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter