Categorie | Zorginnovatie

Subsidie voor nieuwe onderzoekslijn Zelfmanagement

TAilored Self-management & E-health, kortgezegd TASTE heet de nieuwe onderzoekslijn die zelfmanagement bij chronisch patiënten tegen het licht gaat houden. Van ZonMw heeft deze onderzoekslijn in wording een subsidie ontvangen van 750.000 euro. Trekker is hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans.

Zelfmanagement in de zorg is nu nog veel te algemeen”, stelt Schuurmans, een soort van Haarlemmerolie. We streven naar zelfmanagement op maat voor optimale effectiviteit. “One size doesn’t fit all”.

Eigen subsidiekalender 
TASTE staat voor TAilored Self-managemenT & E-health. “We gaan een duurzame onderzoekslijn opzetten”, vervolgt Schuurmans. “Onder de paraplu van TASTE vallen straks diverse onderzoeken en een eigen subsidiekalender. Er komen twee promovendi. Studenten zullen instromen. Alles gebeurt binnen één thema: zelfmanagement bij chronisch patiënten.”

Gereedschap
Zelfmanagement is nu nog veelal gericht op de aandoening en niet zozeer op de patiënt erachter. Dr. Jaap Trappenburg is bewegingswetenschapper en als postdoc verbonden aan dit project: “Je hebt patiënten die vanuit zichzelf zeer proactief met hun ziekte omgaan, patiënten voor wie bijvoorbeeld een training zou helpen, en patiënten bij wie geen enkele hoop op enige soort van zelfmanagement is. Wij gaan nu kijken naar de mensen áchter de aandoeningen COPD, hartfalen en diabetes. Wie zijn deze patiënten die meedoen aan de verschillende zelfmanagementprogramma’s” Bij wie werkt het nu echt? Hierbij nemen we persoonsfactoren, ziekte- en omgevingsfactoren onder de loep. En wat betreft de aanbieders, de zorgverleners: hoe zijn die getraind? Wellicht bestaat er bij hen behoefte aan selectiever gereedschap die ze gerichter, per individu kunnen inzetten.

Effectief actief
TASTE omvat een grootschalig project. “Bij zeker tienduizenden patiënten evalueren we opnieuw waarom een bepaalde interventie wel of juist niet het gewenste resultaat had”, vervolgt Schuurmans. “Ook houden we onderzoeken die al zijn uitgevoerd tegen het licht. We werken samen met de universiteiten Leiden en Twente en met de Hogeschool Utrecht. Ook hebben we internationale partners; zo zit de voorzitter van onze international advisory board in Zweden. We gaan net een tandje dieper om goed te kunnen meten wat de resultaten zijn van de zelfmanagementprogramma’s op de gebieden COPD, hartfalen en diabetes tot nu toe. Wanneer we alle karakteristieken boven tafel hebben kunnen we over aanpassingen gaan nadenken. De zorgvraag is straks oneindig. Om de kostenbaten verhouding in evenwicht te houden, moeten zorgverleners effectief kunnen samenwerken met hun patiënten. Patiënten zijn zoveel mogelijk effectief actief in hun eigen zorgproces.”

Bron: UMCU

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter