Pages Menu
Categories Menu

Posted on 31/10/2011 in Publicaties | 0 comments

De rol van eHealth in het veranderend ziekenhuislandschap

De opkomst van eHealth en gezondheid 2.0 heeft gevolgen voor bestaande zorgfuncties. Dit geldt ook voor functies die nu in het ziekenhuis plaats vinden. Deze achtergrondstudie gaat in op de gevolgen van het verplaatsen van medisch specialistische functies. Functies uit het ziekenhuis naar een situatie dichtbij de patiënt met behulp van eHealth en gezondheid 2.0 toepassingen. Ook kijkt deze studie naar de gevolgen van het concentreren van zorgfuncties op specifieke locaties. De centrale vraag daarbij luidt: ‘Welke rol hebben eHealth en gezondheid 2.0 in een veranderend ziekenhuislandschap?’

In deze achtergrondstudie staan drie zorgfuncties centraal:
1. Toegang tot zorgdiensten
2. Diagnose
3. Behandeling, nazorg en monitoring

De 16 goede voorbeelden in deze achtergrondstudie laten zien dat deze functies verplaatsen. Zo verloopt toegang tot zorgdiensten vaak al digitaal via zorgportalen. Ook is het steeds beter mogelijk op afstand een diagnose te stellen. Behandeling en monitoring zijn niet meer los te zien bij sommige aandoeningen waar de patiënt zelf thuis belangrijke waardes meet en deze doorgeeft aan een verpleegkundige.
Toepassing van eHealth en gezondheid 2.0 leidt nu en in de komende jaren dus (deels) tot substitutie van bestaande medisch specialistische zorg. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de toekomst van de zorg. Het gaat daarbij om een verbetering van de kwaliteit van zorg en leven en een verbetering in de toegankelijkheid van zorg, bijvoorbeeld door gebruik te maken van patiëntportalen of een digitaal patiëntdossier.
Ook gaat het om winst in doelmatigheid, onder andere door het voorkomen van complicaties. Of eHealth daadwerkelijke kostenbesparing oplevert is afhankelijk van het type geleverde zorg, de behaalde gezondheidswinst en de mate waarin de zorgvraag toeneemt door het gebruik van nieuwe technologie.

Het effect is tevens afhankelijk van de vergoedingsstructuur. Dát eHealth en gezondheid 2.0 de medisch specialistische zorg veranderen, begint dus nu al zichtbaar te worden. Voor het medisch specialistisch landschap van 2015 zien wij de volgende ontwikkelingen:

• De patiënt krijgt een grotere, actieve rol in het zorgproces. Zorgconsument en zorgverlener in coproductie.
• Communicatie tussen zorgconsumenten en zorgverleners in het zorgproces is niet langer vooral face-toface. Er is een toename van indirecte communicatie, waarbij zorgconsument en zorgverleners zich niet noodzakelijk op dezelfde plaats bevinden.
• Zorg vindt steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis plaats. eHealth en 2.0 toepassingen bieden de mogelijkheid om zorgprocessen op te knippen en in delen uit te voeren. Het is niet meer nodig om alle zorgfuncties vanuit logistiek oogpunt op dezelfde locatie aan te bieden.
• Bestaande (onderdelen van) fysieke ziekenhuisgebouwen worden overbodig. Betere beschikbaarheid van informatie en patiëntgegevens en toepassing van nieuwe technologieën zorgen dat medisch specialistische zorgfuncties efficiënter en effectiever ingericht kunnen worden.

Het gaat hierbij om een paradigmashift, waarbij de burger sterker de regie neemt en samenwerkt met breed netwerk van zorgprofessionals. Om dit te bereiken is steun van patiënten en zorgverleners essentieel, evenals een financieel en Beleidsmatig (kwaliteits)kader. Binnen dit kader is aan ontwikkelaars de taak om toepassingen te ontwikkelen die naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk van patiënten en zorgverleners. De vele voorbeelden laten al zien dat het mogelijk is…

Dit is een samenvatting van het rapport ‘De rol van eHealth en gezondheid 2.0 in het veranderend ziekenhuislandschap’ gepubliceerd door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in oktober 2011. Lees het hele rapport.

Bron: RVZ

Read More

Posted on 18/10/2011 in Experts | 0 comments

COH11, autismezorg2.0 in de spotlights

Op donderdag 10 november 2011 vindt het congres Online hulpverlening 2011 plaats. Ook dit jaar weer een brede selectie aan workshops. Een dag lang kunt u profiteren van andermans kennis en ervaringen. In de lezingen en workshops worden praktijkervaringen toegelicht en kan met elkaar gediscussieerd worden over de ‘zin’ of wellicht ‘onzin’ van online behandeling. Een dag vol inspiratie. Eén van workshops wordt hieronder toegelicht. Wilt u meer weten, klik dan hier om het programma te bekijken.

Autismezorg 2.0: blended behandelen en e-zelfmanagement voor patiënten met een chronisch psychiatrische aandoening
Autismezorg 2.0 is een nieuw concept van behandelen, het is meer dan e-health. Autismezorg 2.0 kent drie belangrijke pijlers. Pijler 1 is de regie bij de cliënt: hij/zij moet levenslang met zijn autisme zien te leven, wij als zorginstelling zijn slechts tijdelijk te gast. E-health, in de tweetrap van online behandelen (pijler 2) en e-zelfmanagement (pijler 3) biedt de persoon met autisme de mogelijkheden om te kunnen leven met zijn autisme. Drie pijlers met impact op de zelfredzaamheid van iemand met een chronisch psychiatrische aandoening. Autismezorg 2.0 dient in deze lezing als showcase, het is een lezing die ook interessant is voor andere ggz-doelgroepen.

Werkplaats
In de presentatie worden praktijkervaringen gedeeld. Om de implementatie te sturen is er binnen het dr. Leo Kannerhuis een werkplaats ingericht. Daar wordt gewerkt met een Personal Health Record (PHR) dat in beheer bij de cliënt is. In het PHR zijn enkele e-zelfmanagementtools opgenomen en een telezorgmodule, zeg maar de GGZ-op-afstand. Er wordt ingegaan op de gebruikerservaringen van een PHR voor patiënten met een chronische aandoening. Er wordt aandacht besteed aan de vraag wat de impact is van blended behandelen voor het primaire proces, maar ook voor de werkwijze van de zorgverlener. De zorgverleners stellen in de werkplaats vragen zoals “Hoe gaan we om met de 24/7 online contactmogelijkheid?” “En hoe ga ik als zorgverlener een balans vinden in on- en offline contact?” Belangrijke vragen die leiden tot waardevolle discussies. Deze (implementatie) ervaringen worden online in het dr. Leo Kannerhuis gedeeld, maar zijn ook waardevol om te delen met andere zorgorganisaties. Dus grijp je kans en kom luisteren en mee discussiëren!

Vragen leiden tot denksporen
Naast zorg2.0 gaan we ook in op de rol van de gebruikerservaringen. Deze zijn sturend voor verdere innovatie en implementatie. Dus niet alleen 2.0 behandelen maar ook innovatie2.0. Zoals gezegd, autismezorg2.0 is een nieuw concept, het is meer dan alleen e-health implementatie. 2.0 houdt niet op bij internet, 2.0 begint in het contact. Zo wordt de presentatie afgesloten met een discussie, ter inspiratie en aanscherping van de ideeën. In de discussie kunnen de ervaringen tussen instellingen gedeeld worden. Heeft u zelf nog geen ervaring? Geen punt! Uw vragen kunnen ons op nieuwe denksporen zetten, kunnen verfrissend en verrassend zijn. 2.0 biedt iedereen een stem!

Geïnteresseerd in het congres?
Bekijk het volledige programma op www.congresonlinehulp.nl en meldt u direct aan.

Auteur: Saskia Timmer

Saskia Timmer is spreker tijdens het congres Online hulpverlening 2011. Zij is zorginnovator en veranderkundige, met een focus op e-health en empowerment in de zorg. Ze is een zorg 2.0 denker die met passie en creatieve denkkracht bouwt aan cliëntgerichte, efficiënte en effectieve zorg. Ze is o.a. werkzaam bij het dr. Leo Kannerhuis als webber autismezorg 2.0. Haar boek eHealth in de praktijk is onlangs verschenen.

Read More

Posted on 29/09/2011 in Software | 0 comments

iPhone App “My Medicine” bevordert therapietrouw

Vandaag lanceert Scanwork een iPhone App die een bijdrage kan leveren in de bevordering van therapietrouw. Therapietrouw is voor patiënten van groot belang om het maximale effect te kunnen bereiken in een behandeling.

Alleen al in Nederland is sprake van honderdduizenden medicijngebruikers die moeite hebben hun medicatie op het juiste tijdstip in te nemen. Wereldwijd is therapietrouw een bijzonder hardnekkig probleem. Meer dan een kwart van de medicijngebruikers met een chronische aandoening neemt zijn medicijnen niet trouw in. Een ongewenste situatie, met tal van negatieve (bij)effecten.

My Medicine biedt de gebruiker comfort en gemak. Patiënten kunnen hun medische gegevens, waaronder hun medicijnen inname schema, vastleggen en raadplegen. Door de geavanceerde alertfunctie is het “vergeten mijn medicijn in te nemen” verleden tijd.

Ook kent My Medicine een “Pill count systeem”, waardoor continu inzicht is wanneer er opnieuw medicijnen moeten worden besteld. De journaal functie biedt voor huisartsen en specialisten de mogelijkheid om het gebruik en effect van een nieuw medicijn te monitoren.

De App is niet uitsluitend bedoeld voor patiënten. Ook voor niet medicijngebruikers biedt de App tal van functies en mogelijkheden “Je eigen persoonlijke medische dossier”, altijd bij de hand. Zo kan je bijvoorbeeld al je medische gegevens en medische contactpersonen (huisarts, zorgverzekeraar e.d.) vastleggen. Of met de zoekfunctie, bij een calamiteit tijdens verblijf in het buitenland, direct het dichtstbijzijnde ziekenhuis of apotheek in beeld krijgen.

My Medicine onderscheidt zich van andere Apps door de logica in gebruik en de vele mogelijkheden die de App herbergt en is hiermee het meest complete en uitgebreide systeem op dit gebied.

My Medicine wordt gelanceerd in het Nederlands en Engels (andere talen zullen volgen) en kent twee versies: de gratis Lite versie en de betaalde Pro versie (My Medicine Plus).

Bron: Scanwork Systems bv

Read More

Posted on 30/06/2011 in Software | 0 comments

iPicto voor mensen met een verstandelijke beperking

Sinds kort is de iPicto app beschikbaar voor de iPad, iPhone en iPod Touch. Deze app is ontworpen om mensen te begeleiden met een (verstandelijke) handicap, met of zonder dementie / alzheimer, asperger, autisme en / of een (aanverwante) stoornis in de communicatie.

iPhone schermafdruk 1

iPicto is ook een zeer goed hulpmiddel bij het (aan) leren van een juiste wijze van communiceren, oa. bijvoorbeeld bij spraakproblemen, danwel in de ondersteuning van het bijzondere leerproces. Het kan tevens gebruikt worden bij diverse vormen van therapie.

Meer informatie over iPicto is te vinden in de appstore.

Voor mensen die de iPicto eerst willen testen is er ook een iPicto LITE versie.

©  Digitalezorg.nl

Read More

Posted on 29/06/2011 in Zorginnovatie | 0 comments

Verslag inspirerend seminar VG 2.0

Op 16 juni j.l. vond in Schiphol het seminar VG 2.0 plaats. Onderwerp van het “Nieuwe Zorgen” binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De locatie van  dit seminar werd beschikbaar gesteld door Microsoft. Het seminar was toegankelijk voor mensen die een uitnodiging hadden ontvangen. De interesse was groot en samen met ongeveer 60 deelnemers, werd het een inspirende dag waarbij de aanwezigen tot en met de laatste spreker geboeid werden.

Clarissa Silva en Ronald Brasz van Pameijer vertelde als ervaringsdeskundige hun levensverhaal en op welke manier zij met behulp van social media weer in hun kracht zijn komen te staan, empowerment. Duidelijk kwam naar voren dat mede door social media de kwaliteit van hun bestaan vergroot is.

De ervaringsverhalen aangevuld met een presentatie van Liesbeth Meijnckens, adviseur van Redmax met als onderwerp Social media: empowerment & kwaliteit van bestaan. Internet is een onderdeel van ons dagelijks leven,  denk maar aan marktplaats, buienradar, uitzending gemist, bol.com e.d. Het ontwikkelende media landschap zie je veranderen van een eenzijdig zendmedium naar collaboratief middels het communiceren & organiseren in netwerken, “peer to peer”.

Buiten dat er vraagtekens zijn bij over social media en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, denk aan privacy issues, zijn er ook kansen. Zoals het vergroten en versterken van verbindingen binnen en buiten de instelling en gelijkwaardige dialogen en discussies die ontstaan tussen professionals en cliënten. Ruimte om ervaringen en steun te delen biedt ook veel mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorbreken van een isolement, het  vergemakkelijken van contacten leggen bij terugval, maar natuurlijk ook de nodige ontspanning en vermaak.

Er is een  ontwikkelingsmodel  voor organisaties die social media willen inzetten. Deze bestaat uit drie stappen:

  1. Experimenteer en ervaar;
  2. Monitor en luister;
  3. Plan (social media) en focus.

Denk groot, realiseer klein, start vandaag!

Jose Strijbos van Microsoft presenteert vervolgens het “Nieuwe Zorgen”
In de traditionele zorg, vormen de hulpverleners  zorgkring rondom een cliënt. Het “Nieuwe Zorgen” plaatst de cliënt in het centrum en heeft zelf de regie en gebruikt daarvoor het eigen netwerk van hulpverleners. Als zorgverlener verplaats je de taken naar het netwerk van de cliënt. Niet meer zorgen voor voor de cliënt, maar met de cliënt en het omliggende netwerk. Dit bied meer mogelijkheden voor de cliënt en vergroot de autonomie.

In de verschillende zorgorganisaties  groeit  het aandaeel hulpverleners uit de Y-generatie. Deze generatie is opgegroeid met de technologische vooruitgang en economische voorspoed. Ervaren met internet, mobiel, dus altijd de mogelijkheid om online te zijn. Zij zijn gewend om met een overstelpend hoeveelheid informatie om te gaan, te kiezen en verwerken. Hiermee worden zijn geacht beter om te kunnen gaan met de vrijheid die de technologie kan bieden.

In het Nieuwe Zorgen bieden zorgprofessionals diensten aan waarmee cliënten minder afhankelijk zijn van de zorgrelatie. Met voor, maar met de cliënt. Vernieuwend op de manier hoe zorg wordt geleverd, met participatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. Vernieuwend omdat dit het leven van de cliënt aangenamer maakt. En vernieuwend omdat er technologie wordt ingezet bij alle aspecten van het zorgproces. Met als uitgangspunt domeien van het Kwaliteit van Bestaan volgens de domeinen van Schalock en Verdugo.

Ikpraat.nl werd gepresenteerd door Luc Joziassen van Wortell. Hij heeft een  communicatieplatform ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. IKpraat.nl maakt eenvoudig interactief communiceren mogelijk voor mensen met een beperking.  Het is een afgeschermde ontmoetingsplaats op het internet, waar mensen met een beperking, met familie, vrienden, begeleiders en zorgverleners op een eenvoudige manier en dus binnen een veilige omgeving met elkaar kunnen communiceren.

Na de lunch werd via een groot  scherm live  contact gelegd tussen twee broers Theo en William. Samen hebben zij een hit op You Tube: “Theo is online”. Theo heeft een verstandelijke beperking en woont in een woonvorm van Talant in Stiens.  Theo maakt dagelijks gebruik van internet en is hier heel handig mee geworden. Soms heeft hij hulp nodig van zijn persoonlijke begeleider of van zijn broer die op afstand mee kan kijken via de computer. William geeft aan dat het contact met zijn broer veel leuker geworden sinds Theo online is. Sinds kort is er een jongere groep naast de woongroep van Theo ook online gegaan. Wij kregen in een impressie filmpje te zien wat er nadien gebeurde binnen de woonvorm. Daar kreeg men te zien dat de kwaliteit van  bestaan  gewoonweg  gegroeid was. Indrukwekkend!

Kijk zelf op: Theo is online

Paul Honout van Microsoft is verantwoordelijk voor  het programma Microsoft Toegankelijk. Dit programma gaat over de toegankelijkheid van websites en inclusie van laaggeletterden. Nederland telt zo’n 4 miljoen mensen met een functie beperking variërend van visuele, auditieve en lichamelijke handicaps tot dyslexie en epilepsie. Vooral visueel en motorische gehandicapten ondervinden fysieke moeilijkheden bij het gebruik van ICT-producten en -diensten.
Toegankelijkheid maakt het gemakkelijker een computer te zien, horen en gebruiken, en om een computer aan te passen aan ieders behoeften en wensen. Voor veel mensen met een beperking maakt dit het gebruiken van een computer mogelijk.

We zien een demonstratie van  “kleed je site uit” een quikscan waarbij je snel kan zien hoe toegankelijk je site in werkelijkheid is. Paul wordt aangevuld door ervaringsdeskundige Niels Schuddeboom van Shackingtree interventions  die uitleg geeft over wat voor hem toegankelijk is en wat niet.

Freena Eijffinger van  Autitouch demonstreert vol passie  haar applicaties die zij ontwikkeld heeft voor mensen met autisme en hieraan gerelateerde stoornissen. Toen haar broer in 2008 werd gediagnosticeerd met autisme, heeft zij zich gespecialiseerd in autisme en multitouch technologie om mensen zoals haar broer te helpen. Zij geeft een demo op een grote onverwoestbare computer in de vorm van een tafel, de surfacetafel van Microsoft. De applicaties kunnen diagnostiek en behandeling versnellen en vereenvoudigen bij verschillende beperkingen zoals autisme.

Als laatste brengt Lucien van Engelen ons schokkend nieuws…namelijk  cliënten kunnen iets! Er is een revolutie aan het opkomen in de zorg. In een wervelende presentatie brengt Lucien de belangrijk boodschap: “Zet je cliënt niet centraal maar maak hem/haar onderdeel van het behandelteam!” en daarmee sluit hij aan bij de eerdere sprekers.

De film van het evenement: http://vg20.zenuwcentrum.nl/Default.aspx

Deel één van de webcast: http://vg20.zenuwcentrum.nl/webcasts.aspx

Er zullen meer evenementen en activiteiten komen rondom de beweging die gestart is rondom VG 2.0. Digitalezorg.nl blijft dit volgen.

Auteur: Erica van Harn – Kranenburg

© Digitalezorg.nl

Read More