Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11/07/2013 in Software | 0 comments

CBP: herhaalrecepten vaak via onbeveiligde verbinding

Online aanvragen voor herhaalrecepten worden vaak over een onbeveiligde verbinding verzonden. Dit concludeert het CBP na een steekproef onder 150 websites van huisartsen en apotheken. Bijna een derde van de sites bleek op dit punt onbeveiligd. Hierdoor kunnen anderen de gevoelige, medische gegevens relatief eenvoudig meelezen, verwijderen of aanpassen. Huisartsen en apothekers die niet zorgen voor een veilige verbinding (bijvoorbeeld te zien aan https) voor de verzending van de aanvragen voor herhaalrecepten, handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

​Er vinden op internet tal van interacties plaats, waarbij persoonsgegevens worden verstrekt. Zo ook bij huisartsen en apothekers die steeds vaker de mogelijkheid bieden om herhaalrecepten online aan te vragen en medicijnen te bestellen. De aanvraagformulieren bevatten gevoelige gegevens, onder meer de benodigde medicatie. Huisartsen en apothekers zijn ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens van hun patiënten op een veilige manier worden verstuurd, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Hiertoe dienen huisartsen en apothekers het verkeer tussen de browser en de server goed te beveiligen. Het CBP constateert dat dit bij 43 van de 150 onderzochte websites niet het geval is.

Medische gegevens
Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig. De beveiliging van dergelijke gegevens moet dan ook aan de hoogste normen voldoen. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat met de medische gegevens die zij toevertrouwen aan een zorgverlener zorgvuldig wordt omgegaan. Huisartsen en apothekers hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om de persoonlijke levenssfeer van hun patiënten te beschermen. De beveiliging van medische gegevens blijft de komende tijd een speerpunt van het CBP.

Vervolg
In het najaar van 2013 zal het CBP opnieuw onderzoek doen en controleren of huisartsen en apothekers de verbindingen hebben beveiligd. Als dat niet het geval is, zal het CBP in individuele gevallen nader onderzoek doen.

Bron: CBP (persbericht)

Read More

Posted on 24/05/2013 in Software | 0 comments

Farmazorg Nijmegen kiest ZorgMail Lab4Apo-module van E.Novation

E.Novation introduceert de ZorgMail Lab4Apo-module: een laagdrempelige oplossing voor apothekers om snel en eenvoudig essentiële laboratoriumwaarden te ontvangen. De module is een uitbreiding van ZorgMail en zorgt voor een veilig transport van gegevens tussen de informatiesystemen van huisarts, laboratorium en apotheker. Farmazorg Nijmegen is het eerste regionale samenwerkingsverband van apotheken dat collectief kiest voor de Lab4Apo-module.

Na wijziging van de geneesmiddelenwet in januari vorig jaar, hebben apothekers recht op inzage in laboratoriumuitslagen. Deze wetsaanpassing is één van de maatregelen om de medicatieveiligheid te vergroten. Laboratoriumuitslagen vormen een onmisbaar onderdeel bij een goede medicatiebewaking: in ongeveer 1 op de 10 gevallen zijn laboratoriumwaarden nodig om een mogelijke interactie van geneesmiddelen te kunnen beoordelen. Inzicht in deze waarden is daarom voor apothekers van vitaal belang. Niet in de laatste plaats omdat zij nu ook verantwoordelijk zijn voor een goede medicatiebewaking.

ZorgMail Lab4Apo voor Farmazorg Nijmegen
Met de ZorgMail Lab4Apo-module kunnen apothekers zich abonneren op het ontvangen van laboratoriumwaarden. Farmazorg Nijmegen, een samenwerkingsverband van (dienst)apotheken uit Nijmegen en omliggende gemeenten, gaat met in totaal 15 apothekers als eerste groep van start met de ZorgMail Lab4Apo-module.

Marco Lourens, Apotheker Service Apotheek Malden, aangesloten bij Farmazorg Nijmegen: “Medicatiebewaking van patiënten moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Dit kan niet zonder laboratoriumwaarden. Tot voor kort moesten we deze waarden achterhalen via de huisartsen of laboratoria en moesten we hen dus ook daarmee belasten. Vanaf nu komen deze gegevens automatisch binnen, hetgeen een enorme vooruitgang betekent. Het scheelt alle betrokken partijen veel tijd én frustratie. Door de nieuwe module werken we efficiënter en kunnen we zo nodig doseringen direct aanpassen op basis van de laboratoriumwaarden” .

Met ZorgMail Lab4Apo abonneert de apotheker zich op basis van het BSN nummer van de patiënt, automatisch op de laboratoriumwaarden (het betreft de volgende 6 waarden: kreatinine, kalium, natrium, PT-INR, farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte). ZorgMail Lab4Apo biedt niet alleen apothekers, maar ook betrokken huisartsen en laboratoria de nodige voordelen: het is niet meer nodig ‘handmatig’ de waarden aan apothekers door te geven. Hierdoor wordt de kans dat waarden onjuist worden doorgegeven, ook aanzienlijk verkleind.

Waarborg patiëntgegevens
Aangezien het om patiëntgegevens draait, is het van belang dat de betreffende wet- en regelgeving strikt in acht wordt genomen. Gebruik van de UZI-pas is daarom verplicht. Ook legt de apotheker, geheel in lijn met de gedragscode voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ), in de ZorgMailLab4Apo-module vast dat hij een behandelrelatie heeft met de betreffende patiënt. De apotheker verifieert te allen tijde of de patiënt akkoord is met het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Op het moment dat de apotheker zich abonneert op het ontvangen van de waarden, heeft deze tevens de mogelijkheid om de (huis)arts hiervan op de hoogte te stellen.

Bron: E.Novation (persbericht)

Read More

Posted on 18/04/2011 in Internet | 1 comment

Mediq lanceert online apotheek

Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, start Mediq Apotheek Online. Via www.mediq.nl kan iedereen receptgeneesmiddelen en zelfzorgproducten bestellen. Medicatiebewaking en goede farmaceutische zorg staan voorop. De patiënt kiest voor het gemak van online bestellen of voor een bezoek aan de lokale apotheek.

“Nu we ook online veilige en verantwoorde zorg kunnen aanbieden, is Mediq Apotheek Online een logische volgende stap”, zegt Gerben Klein Nulent, Groepsdirecteur Mediq Apotheken Nederland en Internationaal. “We zien dat mensen bij gezondheidsklachten in toenemende mate eerst op internet kijken, voordat ze naar de huisarts gaan. Bij Mediq Apotheek Online kun je op een veilige en eenvoudige manier geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen, zoals vitaminen, mineralen en huidverzorgingsproducten, bestellen. Daarnaast geeft Mediq Apotheek Online de patiënt een helder overzicht van zijn of haar medicatie en tevens informatie over ziektebeelden en medicijngebruik. De middelen worden via ons eigen logistiek netwerk op elk gewenst moment en adres afgeleverd.”

Er zijn momenteel 229 Mediq Apotheken in Nederland en dat aantal groeit nog steeds. Mediq Apotheek is de grootste apotheekketen in Nederland.

Bron: Mediq

Read More

Posted on 11/04/2011 in Infrastructuur | 0 comments

De Thuisapotheek wil dat Landelijk SchakelPunt blijft

Het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) staat onder druk, en daarmee ook het Landelijk SchakelPunt, het LSP. De Thuisapotheek wil dat het LSP behouden blijft. Sinds deze week is De Thuisapotheek aangesloten op dit landelijk elektronisch netwerk waarin apothekers en andere zorgverleners medicatiegegevens kunnen uitwisselen. De Thuisapotheek specialiseert zich in chronische medicatie. Wanneer een patiënt van De Thuisapotheek bij een andere apotheek spoedmedicatie haalt, komt dat in het LSP te staan. De Thuisapotheek heeft daar dan direct zicht op.

Inzicht in medicatie
Gerard Berwald, apotheker en oprichter van De Thuisapotheek, vindt het LSP een waardevolle aanvulling op de regelgeving rondom medicijnveiligheid. “We moeten altijd blijven zoeken naar manieren om medicijngebruik veiliger te maken. We verstrekken daarom nog steeds bij elke levering een actueel medicijnpaspoort.” Het merendeel van apothekers, zorgverleners en ziekenhuizen is positief over het LSP: inmiddels heeft zo’n 90 procent zich aangesloten.

LSP en EPD
Gerard Berwald is het eens met minister Schippers van Volksgezondheid die over het EPD en het LSP in De Volkskrant van 23 maart 2011 zegt: “In grote steden als Amsterdam zijn de gegevens van honderdduizenden patiënten op te vragen zonder de waarborgen die hiervoor binnen het LSP zijn getroffen.” Volgens de apotheker is het LSP een effectief instrument om de medicijnveiligheid te vergroten zonder dat de privacy in het gedrang komt.

De Thuisapotheek
De Thuisapotheek is gevestigd in Rotterdam en levert op voorschrift van de arts medicijnen aan patiënten in heel Nederland. De Thuisapotheek vraagt (herhaal)recepten aan bij de huisarts en specialist, bezorgt medicijnen op elk adres waar ook in Nederland, levert daar een actueel medicijnpaspoort bij en declareert de kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de patiënt. De Thuisapotheek is HKZ-gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm, waarmee De Thuisapotheek voldoet aan de in de branche geldende Nederlandse kwaliteitsnormen. De Thuisapotheek heeft 20.000 patiënten door heel Nederland.

Bron: De Thuisapotheek

Read More

Posted on 18/11/2010 in Internet | 0 comments

Meer dan de helft online verkochte medicijnen nep

In deze tijd is het bijna vanzelfsprekend om medicijnen te bestellen via het internet. Pillen voor veel voorkomende klachten zoals slapeloosheid, depressie, erectiestoornissen en om af te vallen worden in Nederland het meeste online besteld.

Volgens recent Brits onderzoek is inmiddels 63% van de aangeboden medicijnen via internet nep. Daarom staat het onderwerp hoog op de politieke agenda.

Het Ministerie van VWS heeft vorig jaar een campagnesite Internetpillen.nl opgezet en deze is nu voor meer informatie aangevuld met de site www.medi-plaza.nl. Hier kunnen mensen zien en ervaren hoe criminele organisaties hun nepmedicijnen online proberen te verkopen.

Mensen vinden het prettig om anoniem op internet medicijnen te kopen. De schaamte van in de rij staan bij de apotheek om bijvoorbeeld Viagra, Cialis of Levitra te kopen is voorbij met het ruime aanbod aan medicijnen dat online in webshops te koop is.

Met de groei van deze gewoonte is ook het gevaar toegenomen. Inspelend op de behoefte van mensen om snel en makkelijk medicijnen online te bestellen, zetten de criminele netwerken namelijk ook webshops op waarin ze – mogelijk gevaarlijke – medicijnen aanbieden.

Deze medicijnen zijn vaak niet van het origineel te onderscheiden maar ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Doordat deze criminelen snel en goedkoop leveren, stijgt het aantal consumenten dat via deze illegale sites medicijnen online koopt fors.

Bron: NPCF via Nieuwsbank

Read More