Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11/03/2013 in Zorginnovatie | 0 comments

E-hulp.nl en Center for eHealth Research bundelen krachten

E-hulp.nl en het Center for eHealth Research & Disease Management (CeHReS) gaan samenwerken op het gebied van implementatie en onderzoek naar online hulpverlening. Door de samenwerking kunnen gecombineerde trajecten van implementatie en praktijkgericht onderzoek aangeboden worden. Doel is om de kwaliteit van online hulpverlening te verbeteren en opschaling te versnellen. De samenwerking is 11 maart 2013 bekrachtigd.

Onderzoek
Stichting E-hulp.nl, kennis- en adviescentrum voor online hulpverlening, helpt instellingen en hulpverleners om online en blended zorg- en welzijnconcepten te ontwikkelen en in te voeren. Michael Milo van E-hulp.nl “De onderzoeken die CeHReS de afgelopen jaren heeft gedaan leveren veel bruikbare kennis op voor organisaties die online hulpverlening willen implementeren. Door aan onze implementatietrajecten onderzoek te koppelen ontstaat meer kennis over de werkende factoren binnen online interventies en de succesfactoren van opschaling. CeHReS heeft goede onderzoekers die zowel het proces als de uitkomsten kunnen monitoren.”

Implementatie
Het Center for eHealth Research & Disease Management van de Universiteit Twente onderzoekt hoe technologie bij kan dragen aan gezondheid, betere hulpverlening en kosteneffectievere zorg. De samenwerking met E-hulp.nl is er mede op gericht om te zorgen dat de verschillende onderzoeken beter met elkaar vergeleken kunnen gaan worden. Lisette van Gemert van CeHReS: “Als wij willen onderzoeken wat wel en niet werkt binnen online hulpverlening wil je dat de interventie zorgvuldig ontwikkeld en geïmplementeerd is, volgens de meeste recente inzichten. Met ruim tien jaar ervaring is dat bij E-hulp.nl in goede handen.”

Visie
Beide organisaties hebben dezelfde visie ten aanzien van implementeren en de wijze waarop interventies moeten worden aangeboden. Van Gemert: “Voor succesvolle invoering van online hulpverlening is betrokkenheid van verschillende stakeholders, zoals cliënten, zorgverleners, bestuurders en financiers, noodzakelijk. Daarnaast kunnen persuasive technieken ervoor zorgen dat mensen de interventie op de juiste manier gebruiken.” De samenwerking leidt tot gecombineerde trajecten van implementatie en praktijkgericht onderzoek die in een kort cyclisch proces tot verbetering van online hulpverlening leiden.

Zorg en Welzijnorganisaties worden geholpen met:

  • Vormgeven en monitoren van een praktische businesscase. Wat levert online hulpverlening op? Welke keuzes zijn hierbij te maken?
  • Vormgeven aan de beste inhoudelijke mix van blended behandeling
  • Monitoren, evalueren en bijstellen van het gebruik en resultaat van online hulp door hulpverleners en cliënten

Ook kunnen E-hulp.nl en CeHReS instellingen samen helpen om bijvoorbeeld mHealth of e-triage op de juiste manier in te zetten.

Bron: Stichting E-hulp.nl (persbericht)

Read More

Posted on 25/01/2012 in eHealth | 0 comments

Inzet internet verhoogt productiviteit en effect behandeling

Het combineren van face-to-face gesprekken met online contacten zorgt voor een verhoging van de productiviteit van hulpverleners en de effectiviteit van een behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek naar de impact van blended hulpverlening dat Safar Niamat uitvoerde op basis van gegevens die door GGZ-instelling Dimence beschikbaar zijn gesteld. Met het onderzoek heeft Niamat de Scriptieprijs Online Hulp 2011 gewonnen. De prijs van €1250 werd 24 januari 2012 uitgereikt door juryvoorzitter Michaja Langelaan, hoofdredacteur van Psy. De scriptieprijs is een initiatief van stichting E-hulp.nl om te stimuleren dat kennis over online hulpverlening ontwikkeld en verspreid wordt.

Impact van internet veelbelovend
Het is voor het eerst dat op grote schaal data zoals aantal behandelcontacten, behandelduur en –resultaat van face-to-face hulpverlening zijn afgezet tegen blended hulpverlening. Hieruit bleek dat de productiviteit per behandelaar bij de blended-vorm acht procent hoger lag en de effectiviteit van de behandeling maar liefst 126 procent. De gemiddelde behandelduur was echter wel vijfentwintig procent langer. Frank Schalken, directeur van stichting E-hulp.nl: “Omdat cliënten en behandelaars niet willekeurig zijn toegewezen aan de blended of face-to-face behandeling is het lastig om harde conclusies te trekken op basis van deze resultaten. Maar dat ze veelbelovend zijn, lijkt me duidelijk. Ik hoop dat meer instellingen hun data beschikbaar gaan stellen voor verder wetenschappelijk onderzoek”. Juryvoorzitter Langelaan: “De praktische toepasbaarheid van Niamats onderzoek is hoog en is niet alleen relevant voor de GGZ, maar ook voor andere branches als de Jeugdzorg en het Maatschappelijk Werk.”

Overige genomineerden Scriptieprijs Online Hulp
Naast Niamat waren twee andere scripties genomineerd. Het onderzoek van May Brummelaar gaat over het belang van communicatie bij het implementeren van internethulpverlening. Jesper Brons onderzocht groepsmotivatiestrategieën in e-healthtoepassingen ter bevordering van beweeggedrag bij chronische patiënten. Alle scripties en het juryrapport zijn te verkrijgen via de website van stichting E-hulp.nl.

Bron: Stichting E-hulp.nl

Read More

Posted on 27/12/2011 in eHealth | 0 comments

Genomineerden Scriptieprijs Online Hulp 2011 bekend

De drie genomineerden voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011 zijn vandaag bekend gemaakt. Het betreffen onderzoeken naar efficiëntie en effectiviteit van online hulpverlening, het belang van communicatie bij het implementeren van internethulpverlening én de inzet van online groepsstrategieën als onderdeel van beweeginterventies. De jury onder leiding van Michaja Langelaan, hoofdredacteur Psy, zal op 24 januari de winnaar bekend maken.  De winnende schrijver ontvangt naast de eer een geldbedrag van 1250 euro. Met de scriptieprijs stimuleert stichting E-hulp.nl dat kennis over online hulpverlening verder ontwikkeld en verspreid wordt.

Scripties
De scriptie over het belang van communicatie rondom de implementatie van internethulpverlening is een behoefteonderzoek onder hulpverleners. Bij het onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van online en blended hulpverlening zijn bij een GGZ-instelling indicatoren als aantal behandelcontacten, behandelduur en –resultaat afgezet tegen face-to-face hulpverlening. De scriptie over de inzet van online groepsstrategieën als onderdeel van beweeginterventies onderzoekt behoeften en wensen van therapeuten en chronisch zieken aan telemedicine groepstoepassingen.

Andere aangemelde scripties gaan onder andere over online seksuele hulpverlening, de rol van afkomst en stigma in de houding van potentiële cliënten ten opzichte van reguliere en online hulpverlening, het gebruik van herinneringsmails en –sms bij chlamydiascreening.

Alle scripties van 2011 en de jaren ervoor zijn te bekijken via de website van e-hulp.nl.

Vierde jaar
De scriptieprijs wordt voor de vierde keer uitgereikt. Vorig jaar won een onderzoek naar de mogelijkheden van outreachend hulpverlenen via internet bij mannelijke prostituees die online klanten werven. De prijs is een initiatief van stichting E-hulp.nl, kennis- en adviescentrum voor online hulp. Met de prijs worden studenten gestimuleerd om onderzoek te doen naar dit vakgebied.

Bron: Stichting e-hulp.nl

Read More

Posted on 07/12/2011 in Internet | 0 comments

Hulp op maat voor kind met aangepast voedingspatroon

Jonge kinderen die een dieet moeten volgen, kunnen vanaf nu zelf opzoeken welke producten ze wel of niet mogen eten en drinken. Het op maat gemaakte (W)eetboek voor kids maakt met behulp van herkenbare afbeeldingen en een eenvoudige kleurcodering snel duidelijk welke voedingsmiddelen zijn toegestaan en welke juist niet.

Aan de hand van een op Mijneetwijzer.nl in te vullen persoonlijk eetprofiel wordt een boek samengesteld met duidelijk herkenbare afbeeldingen van voedingsmiddelen en dranken die passen in het voedingspatroon van een kind. De kleurcode maakt duidelijk of een bepaald product wel, niet of alleen bij uitzondering mag worden gegeten. Zo raken jonge kinderen spelenderwijs vertrouwd met de voedingsvoorschriften van een arts of diëtist.

Het (w)eetboek voor kids is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijdsgroep 2 tot 7 jaar. Het kan worden aangepast aan elk gecontroleerd voedingspatroon, zoals wanneer sprake is van een voedselallergie, bij bestrijding van overgewicht of bij een tijdelijk aangepast voedingspatroon in verband met bijvoorbeeld medicijngebruik.

Naast het boek heeft MijnEetwijzer een spel en een poster ontwikkeld volgens hetzelfde principe.

Bron: Mijneetwijzer.nl

Read More